Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Pojetí stroje jako technického systému FISCHER, U. aj. Základy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Pojetí stroje jako technického systému FISCHER, U. aj. Základy."— Transkript prezentace:

1 Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Pojetí stroje jako technického systému FISCHER, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. přeměňující energii, konající práci nebo zpracovávající informace. Stroj je technický systém přeměňující energii, konající práci nebo zpracovávající informace. vstuppřeměnavýstup energie látka informace energie látka informace elektrická polotovar, řezná kapalina programové instrukce odpadní teplo výrobek, řezná kapalina, třísky zobrazení výrobku, simulace Příklad – CNC soustruh pozitivní, negativní Vazby systému s okolím - pozitivní, negativní

2 Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Rozdělení strojů podle přeměn energie FISCHER, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Hnací (motory) vhodná vstupní energie mechanická energie tuhých členů tlaková tepelná (vnitřní) elektrická rotující hřídel, posouvající se pístnice rozdělení motorů Hnané (generátory, pracovní stroje) mechanická energie tuhých členů rotující hřídel, posouvající se pístnice vhodná vstupní energie, mechanická práce zdvihací stroje dopravní stroje výrobní stroje (změna stavu materiálu) generátory (přeměna energie) Stroje pro zpracování informací (výpočetní technika) přemisťování Parametry stroje: Parametry stroje: fyzikální, technické a ekonomické veličiny, které charakterizují vlastnosti stroje a jeho vztah k okolí. Charakteristiky: Charakteristiky: graficky vyjádřené závislosti mezi parametry.

3 Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Hnací stroje (motory) - fyzikální základy FISCHER, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. K popisu principu činnosti a technických kvalit stroje potřebujeme základní veličiny, jako jsou práce, energie, výkon, účinnost. chemická energie v palivu (E vstup ) ztráty (odpadní teplo) (E ztr ) využitelná energie (kinetická energie rotujícího hřídele) (E už ) Tepelné motory založené na principu tepelného oběhu (cyklu) produkují značné množství odpadního tepla (žádný tepelný motor nemůže využít veškeré přivedené teplo). Podrobné grafické znázornění energetické bilance (princip viz obr.) se nazývá Sankeyův diagram. účinnost  = E už /E vstup Př. – automobilový motor

4 Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Motory tlakové FISCHER, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Vodní motory Větrné motory Hydromotory hydraulických mechanismů, pneumotory Přeměny energie

5 Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Motory tepelné FISCHER, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. I. termodynamický zákon: teplo a práce jsou ekvivalentní. II. termodynamický zákon: teplo samovolně nemůže přejít z nižší teploty na vyšší. S. Carnot: pro konání práce využitím tepla je potřeba rozdílu teplot;pro konání práce využitím tepla je potřeba rozdílu teplot; teplo musí být přiváděno za vyšší teploty než je odvádíme;teplo musí být přiváděno za vyšší teploty než je odvádíme; ideální oběh s nejvyšší tepelnou účinností se skládá ze dvou izoterm a dvou adiabat.ideální oběh s nejvyšší tepelnou účinností se skládá ze dvou izoterm a dvou adiabat. tepelná účinnost  = [(Q p - Q o ) /Q p ]< 1! Rozdělení tepelných motorů s přímým přívodem tepla s nepřímým přívodem tepla pístové lopatkové (turbíny) Zdroje tepla paliva jaderná energie sluneční nebo geotermální teplo

6 Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Pístové tepelné motory FISCHER, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Watt 1782 Otto 1876 uzavřený oběh, nepřímý přívod tepla – kondenzační parní stroje otevřený oběh, přímý přívod tepla – pístové spalovací motory

7 Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Lopatkové tepelné motory FISCHER, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. uzavřený oběh, nepřímý přívod tepla – kondenzační parní turbíny otevřený oběh, přímý přívod tepla –spalovací turbíny (stacionární nebo mobilní) Lavalova rovnotlaká parní turbína 1883 Parsonsova přetlaková parní turbína 1884 Kogenerace: společná výroba elektřiny a tepla; využití odpadního tepla pro vytápění -teplárenské parní turbíny -paroplynový cyklus

8 Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Jaderný reaktor jako zdroj tepla FISCHER, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Chicago, 2. 12. 1942 Primární okruh reaktoru VVER 1000 v ochranné obálce

9 Příklady otázek a úkolů POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Stroje jako technické systémy FISCHER, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Charakterizujte stroj jako technický systém a popište jeho vazby s okolím. Rozdělte stroje podle přeměn energie. Na příkladu konkrétního stroje popište přeměny energie a vysvětlete účinnost. Jak se liší vodní kolo a vodní turbína po stránce přeměn energie? Proč se účinnost ideálního tepelného stroje nemůže rovnat 1?


Stáhnout ppt "Stroje jako technické systémy POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Pojetí stroje jako technického systému FISCHER, U. aj. Základy."

Podobné prezentace


Reklamy Google