Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_07_A_13 Tematická oblast: Stejnosměrný proud a Elektrochemie Téma: Vedení elektrického proudu v kapalinách Autor: Ing. Lukáš Nepokoj Datum vytvoření: září 2012

2 Anotace Metodický pokyn
Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH
Nosičem elektrického náboje v kapalinách jsou ionty (na rozdíl od kovů, kde jsou nosiči el. náboje elektrony). Destilovaná voda je téměř nevodivá (neobsahuje téměř žádné příměsi). Přidáme-li do ní však roztok kuchyňské soli (NaCl), dojde k disociaci a v roztoku vzniknou kladně nabité ionty – kationty a záporně nabité ionty – anionty. Roztok se tak stane vodivým. Vodivý roztok se nazývá elektrolyt.

4 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH
Elektrolýza je rozklad chemických látek elektrickým proudem. Kationty jsou v elektrickém poli přitahovány k záporné elektrodě – katodě.

5 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH
Anionty jsou v elektrickém poli přitahovány ke kladné elektrodě – anodě. Při dotyku iontu s elektrodou dojde k rekombinaci. Kationty přijmou z katody elektrony a stanou se elektricky neutrálními. Anionty odevzdají anodě přebytečné elektrony a vystoupí jako bublinky chlóru z elektrolytu.

6 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH
Elektrolýza se využívá v různých oblastech průmyslu: Elektrolytická výroba hliníku Chemické čištění mědi Elektrolytické (galvanické) pokovování Chemické zdroje napětí (Akumulátory)

7 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH
OPAKOVÁNÍ: Jaké částice jsou nosiči el. náboje v kapalinách? ……………… Jak se nazývá vodivý roztok? Popište princip elektrolýzy. ………………………………………………… … Kde se elektrolýza využívá?…………………………

8 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH
Vocabulary: electrolysis – elektrolýza ion – iont electrode – elektroda electrolyte – elektrolyt cathode – katoda anode – anoda

9 Použité zdroje TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245."

Podobné prezentace


Reklamy Google