Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 3 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH  Nosičem elektrického náboje v kapalinách jsou ionty (na rozdíl od kovů, kde jsou nosiči el. náboje elektrony).  Destilovaná voda je téměř nevodivá (neobsahuje téměř žádné příměsi). Přidáme-li do ní však roztok kuchyňské soli (NaCl), dojde k disociaci a v roztoku vzniknou kladně nabité ionty – kationty a záporně nabité ionty – anionty. Roztok se tak stane vodivým.  Vodivý roztok se nazývá elektrolyt.

4 4 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH  Elektrolýza je rozklad chemických látek elektrickým proudem.  Kationty jsou v elektrickém poli přitahovány k záporné elektrodě – katodě.

5 5 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH  Anionty jsou v elektrickém poli přitahovány ke kladné elektrodě – anodě. Při dotyku iontu s elektrodou dojde k rekombinaci. Kationty přijmou z katody elektrony a stanou se elektricky neutrálními. Anionty odevzdají anodě přebytečné elektrony a vystoupí jako bublinky chlóru z elektrolytu.

6 6 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH  Elektrolýza se využívá v různých oblastech průmyslu:  Elektrolytická výroba hliníku  Chemické čištění mědi  Elektrolytické (galvanické) pokovování  Chemické zdroje napětí (Akumulátory)

7  OPAKOVÁNÍ: 1)Jaké částice jsou nosiči el. náboje v kapalinách? ………………................................................... 2)Jak se nazývá vodivý roztok?....................................................................... 3)Popište princip elektrolýzy. …………………………………………………...........… 4)Kde se elektrolýza využívá?………………………… 7 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH

8  Vocabulary: electrolysis – elektrolýza ion – iont electrode – elektroda electrolyte – elektrolyt cathode – katoda anode – anoda 8 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH

9  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 9 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."

Podobné prezentace


Reklamy Google