Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI TŘÍFÁZOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE  Základními prvky točivých strojů jsou stator a rotor, na kterých jsou umístěna vinutí. 3

4 KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI TŘÍFÁZOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE  V drážkách na vnitřním obvodu jsou uložena vinutí. 4  Stator je ta část stroje, která se neotáčí.  Stator je složen z plechů – u strojů s točivým magnetickým polem se tak brání ztrátám vířivými proudy.

5 KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI TŘÍFÁZOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE  Rotor je ta část stroje, která se otáčí.  Většinou je rotor napojen na hřídel stroje.  Rotor může být zhotoven z plného materiálu (magnetické pole rotoru se nemění = nejsou ztráty vířivými proudy) nebo složen z plechů.  V drážkách jsou umístěna vinutí, jejichž konce jsou vyvedeny na sběrací kroužky. 5

6 KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI TŘÍFÁZOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE  Princip činnosti synchronního motoru: 6  Vinutí statoru je prostorově uspořádáno tak, že napájením třífázovým proudem vzniká točivé magnetické pole.  Póly rotoru jsou pak přitahovány nesouhlasnými a odpuzovány souhlasnými póly statoru.  Rotor se tak začne otáčet.

7 KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI TŘÍFÁZOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE  Princip činnosti synchronního generátoru: 7  Na rotoru je vytvořeno stacionární magnetické pole, které se díky rotující hřídeli otáčí.  Ve vinutí statoru se pak díky pohybu magnetického pole rotoru indukuje napětí.  Kruhový pohyb magnetického pole vytváří sinusové napětí.

8  OPAKOVÁNÍ: 1)Z jakých částí se skládá synchronní stroj? …………………………………………………………… 2)Popište podrobněji jednotlivé části synchronního stroje. …………………………………………………………… 3)Jaký je princip činnosti synchronního motoru? …………………………………………………………... 4)Jaký je princip činnosti synchronního generátoru?.................................................................................... 8 KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI TŘÍFÁZOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE

9  Vocabulary: synchronous electric machines – synchronní elektrické stroje stator winding – statorové vinutí rotor winding – rotorové vinutí slip rings – sběrací kroužky rotating magnetic field – točivé magnetické pole three-phase supply – třífázové napájení 9 KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI TŘÍFÁZOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE

10  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 10 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google