Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ  Stejnosměrné generátory (dynama)  Přeměňují mechanickou energii na elektrickou.  V cívkách rotoru se indukuje střídavé napětí.  Díky komutátoru je na svorkách dynama stejnosměrné napětí. 3

4 ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ  Stejnosměrné generátory (dynama)  V minulosti byla dynama zdroji elektrické energie tam, kde bylo třeba stejnosměrné napětí (např. v palubní síti automobilů).  Dnes jsou nahrazeny alternátory s polovodičovými usměrňovači.  Přesto i dnes nachází uplatnění např. v budicích obvodech synchronních generátorů. 4

5 ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ  Druhy dynam:  dynamo s cizím buzením (budicí vinutí je napájeno z nezávislého zdroje napětí)  derivační dynamo (budicí vinutí je připojeno paralelně k vinutí kotvy)  kompaudní dynamo (má dvě budicí vinutí, jedno připojené paralelně a druhé sériově k vinutí kotvy) 5

6 ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ  Stejnosměrné motory  Přeměňují elektrickou energii na mechanickou.  Díky komutátoru je můžeme napájet stejnosměrným proudem.  Nutnost časté kontroly komutátoru a kartáčů. 6

7 ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ  Stejnosměrné motory  Mají velký záběrný moment.  Dosahují vyšších otáček než motory na střídavé napětí.  Mají široké možnosti využití podle způsobu zapojení budicího vinutí.  Používají se např. pro pohony vozidel, obráběcích strojů, u zdvihacích zařízení, v automobilech – startéry, pohony různých automobilových zařízení. 7

8 ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ  Druhy stejnosměrných motorů:  motor s cizím buzením  derivační motor (s paralelním buzením)  kompaudní motor (se sériově – paralelním buzením)  motor se sériovým buzením 8

9  OPAKOVÁNÍ: 1)Jaké jsou základní vlastnosti dynam? …………………………………………................................ 2)Jaké jsou druhy dynam? ……………………..……………………………................... 3)Jaké jsou základní vlastnosti stejnosměrných motorů? ………………………….................................................... 4)Jaké jsou druhy stejnosměrných motorů?...................................................................................... 9 ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ

10  Vocabulary: dynamo – dynamo (stejnosměrný generátor) electrical generator – elektrický generátor direct current – stejnosměrný proud commutator – komutátor commutated DC motor – stejnosměrný komutátorový motor 10 ROZDĚLENÍ, VÝZNAM A POUŽITÍ STEJNOSMĚRNÝCH STROJŮ

11  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 11 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google