Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 STEJNOSMĚRNÁ DYNAMA 3  Dynamo s cizím buzením  Budicí vinutí není propojeno s vinutím kotvy.  Budicí vinutí je napájeno z vlastního zdroje. A1, A2 – vývody vinutí kotvy F1, F2 – vývody vinutí pro cizí buzení

4 STEJNOSMĚRNÁ DYNAMA 4  Dynamo s cizím buzením  Jako cizí vinutí může být použito permanentního magnetu.  Budicí vinutí je pak úplně nahrazeno permanentním magnetem. A1, A2 – vývody vinutí kotvy

5 STEJNOSMĚRNÁ DYNAMA 5  Dynamo s cizím buzením – zatěžovací charakteristika  Při zatěžování klesá výstupní napětí dynama.  Úbytek napětí je dán odporem vinutí kotvy.  Na velikost výstupního napětí má vliv i budicí proud I e.

6 STEJNOSMĚRNÁ DYNAMA 6  Derivační dynamo  Budicí vinutí je připojené paralelně k vinutí kotvy.  Regulace proudu buzení probíhá pomocí proměnného rezistoru. E1, E2 – vývody vinutí derivačního buzení A1, A2 – vývody vinutí kotvy

7 STEJNOSMĚRNÁ DYNAMA 7  Derivační dynamo  Při správném zapojení je dynamo schopno se samo nabudit a rozběhnout (díky zbytkovému magnetizmu se při rozběhu indukuje v kotvě napětí).  Při opačném zapojení vinutí se dynamo nenabudí a tím pádem nedodává el. energii.

8 STEJNOSMĚRNÁ DYNAMA 8  Derivační dynamo – zatěžovací charakteristika  Napětí dodávané derivačním dynamem klesá se zatížením více než u dynam s cizím buzením.  Budicí proud I e je možné regulovat pomocí rezistoru.

9 STEJNOSMĚRNÁ DYNAMA 9  Kompaundní dynamo  Jedno budicí vinutí je připojené sériově a druhé budicí vinutí je připojené paralelně k vinutí kotvy.  Regulace napětí probíhá stejně jako u derivačního dynama – a to pomocí odporu zapojeného v paralelní větvi.

10 STEJNOSMĚRNÁ DYNAMA 10  Kompaundní dynamo  Sériové budicí vinutí kompenzuje úbytek napětí vznikající při zatížení. Výsledná zatěžovací charakteristika pak se zatížením neklesá. (výstupní napětí není závislé na zatížení)  Tato dynama jsou nejpoužívanější, hlavně jako zdroj budicího proudu pro synchronní třífázové generátory.

11  OPAKOVÁNÍ: 1)Nakreslete zapojení a popište dynamo s cizím buzením...………………………………................................ 2)Nakreslete zapojení a popište derivační dynamo. ……………………..……………………………................... 3)Nakreslete zapojení a popište kompaundní dynamo. ………………………….................................................... 4)Nakreslete a popište zatěžovací charakteristiky jednotlivých druhů dynam............................................ 11 STEJNOSMĚRNÁ DYNAMA

12  Vocabulary: separately-excited DC generator – dynamo s cizím buzením independent external source of DC current – nezávislý vnější zdroj proudu shunt wound DC generator – derivační dynamo compound wound DC generator – kompaundní dynamo field winding – budicí vinutí voltage output characteristic – zatěžovací charakteristika 12 STEJNOSMĚRNÁ DYNAMA

13  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 13 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google