Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 3 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  Zdroj jako aktivní prvek dodává do obvodu energii spotřebovávanou v pasivních prvcích.  Má vnitřní odpor R i. Při průchodu el. proudu vzniká na tomto odporu napětí, které je příčinou poklesu napětí na svorkách zdroje (U) vzhledem k napětí naprázdno (U 0 ).

4 4 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  Napětí, které vzniká na vnitřním odporu zdroje a způsobuje tak snížení svorkového napětí se považuje za úbytek napětí  U i a svorkové napětí zdroje se pak spočítá:  Když jsou svorky zdroje rozpojeny, zdrojem proud neprotéká a napětí na svorkách je rovno napětí naprázdno.

5 5 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  Náhradní napěťový zdroj  u napěťového zdroje při stavu naprázdno neprotéká zdrojem proud a na jeho svorkách je napětí naprázdno, které při zatížení klesne o úbytek napětí na vnitřním odporu

6 6 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  Náhradní napěťový zdroj  v teorii nahrazujeme skutečný napěťový zdroj náhradním napěťovým zdrojem – sériovým spojením ideálního napěťového zdroje (s nulovým vnitřním odporem a konstantním vnitřním napětím) a vnitřního  odporu skutečného zdroje

7 7 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  Náhradní napěťový zdroj  náhradní zdroj má navenek stejné vlastnosti jako zdroj skutečný  u skutečného zdroje však nelze oddělit místo vzniku vnitřního napětí od vnitřního odporu

8 8 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  Vnější charakteristika zdroje  je to závislost svorkového napětí na zatěžovacím proudu  je-li vnitřní odpor zdroje konstantní, je napětí na něm úměrné proudu a vnější charakteristika je přímková -> lineární zdroj (teoretická idealizace skutečného zdroje)

9 9 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  zdroj s malým vnitřním odporem má malý úbytek napětí -> jeho svorkové napětí klesá jen málo se zatížením -> tvrdý zdroj  zdroj s velkým vnitřním odporem má velký úbytek napětí -> jeho svorkové napětí značně klesá se zatížením -> měkký zdroj

10 10 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  ideální napěťový zdroj s nulovým vnitřním odporem má konstantní napětí nezávislé na velikosti zatěžovacího proudu - vnější charakteristika je přímka rovnoběžná s osou proudu

11 11 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  Základní provozní stavy napěťového zdroje 1.stav naprázdno  svorky jsou rozpojeny, zdrojem neprotéká proud  na svorkách zdroje je napětí naprázdno, které je rovno vnitřnímu napětí zdroje

12 12 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  Základní provozní stavy napěťového zdroje 2.stav při zatížení  na svorky je připojen spotřebič (R)

13 13 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE  Základní provozní stavy napěťového zdroje 3.stav nakrátko  svorky zdroje jsou spojeny nakrátko ideálním vodičem, svorkové napětí je nulové, zdrojem protéká proud nakrátko (největší možný proud zdroje)  většina zdrojů nevydrží účinky proudu nakrátko a proto bývají vybaveny různými ochranami

14  OPAKOVÁNÍ: 1)Nakreslete a popište náhradní napěťový zdroj. ………………................................................... 2)Nakreslete a popište vnější charakteristiku zdroje. …………………………………………………...........… 3)Co je to měkký a tvrdý zdroj?………………………… 4)Vyjmenujte a popište základní provozní stavy napěťového zdroje........................................................................ 14 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE

15  Vocabulary: voltage source – napěťový zdroj ideal voltage source – ideální napěťový zdroj internal resistance – vnitřní odpor load resistance – odporová zátěž short circuit – zkrat 15 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE

16  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 16 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."

Podobné prezentace


Reklamy Google