Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OHMŮV ZÁKON PRO UZAVŘENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD aneb Obvod plus vnitřek zdroje napětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OHMŮV ZÁKON PRO UZAVŘENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD aneb Obvod plus vnitřek zdroje napětí."— Transkript prezentace:

1 OHMŮV ZÁKON PRO UZAVŘENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD aneb Obvod plus vnitřek zdroje napětí

2 Experiment Sledujte napětí na voltmetru při uzavírání spínače. Je-li spínač rozpojen (zdroj je nezatížen), voltmetr měří elektromotorické napětí zdroje U e. + - V

3 Uzavřeme-li obvod (zdroj je zatížen), voltmetr ukáže napětí U 2 menší než elektromotorické napětí zdroje U e. + - V Experiment Sledujte napětí na voltmetru při uzavírání spínače.

4 Uzavřený elektrický obvod se skládá z: 1. vnější části, Vnější část obvodu tvoří - rezistory, vodiče, spotřebiče připojeny na svorky zdroje. Odpor vnější části je vnější odpor obvodu R. + - V

5 Uzavřený elektrický obvod se skládá z: 1. vnější části, 2. vnitřní části. Vnitřní část obvodu tvoří - vodivý prostor mezi póly uvnitř zdroje. Odpor vnitřní části je vnitřní odpor zdroje R i. + - V + - - - - - -

6 Ze zákona zachování energie vyplývá: - energie vydaná zdrojem - energie elektrického pole vnější části obvodu - energie elektrického pole uvnitř zdroje Energie vydaná zdrojem se přeměňuje na energii ve vnější a vnitřní části obvodu: Součet napětí na vnější a vnitřní části elektrického obvodu se rovná elektromotorickému napětí zdroje.

7 Proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektromoto- rického napětí zdroje a součtu odporů vnější a vnitřní části obvodu. Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod + - V

8 Georg Simon Ohm (1787-1854), německý fyzik Proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektromoto- rického napětí zdroje a součtu odporů vnější a vnitřní části obvodu.

9 U = RI svorkové napětí zdroje U i = R i I úbytek napětí na zdroji Voltmetr připojený ke svorkám zdroje měří jeho svorkové napětí U. Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod + - V

10 Je-li spínač rozpojen, obvodem proud neprochází. Úbytek napětí na zdroji je rovný nule. Při nezatíženém zdroji je svorkové napětí U rovno elektromotorickému napětí zdroje U e. Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod Nezatížený zdroj + - V

11 Je-li spínač zapnut, obvodem proud prochází. Úbytek napětí na zdroji není rovný nule. Při zatíženém zdroji je svorkové napětí U menší než elektromotorické napětí zdroje U e. Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod Zatížený zdroj + - V

12 Odběr velkých proudů poškozuje každý zdroj. Jističe a pojistky - odpojí zdroj, je-li proud větší než povolená hodnota. Spojení nakrátko (zkrat) Při zkratu je odpor vnější části téměř nulový, proud v obvodu dosahuje největší možnou hodnotu. + - pak

13 V uzavřeném obvodu je zdroj elektrického napětí s U e = 12 V a s vnitřním odporem R i = 0,2 . Vnější odpor je R = 19,8  Určete elektrický proud a svorkové napětí. I =0,6 A; U=19,9 V Řešte úlohu:

14 Vnější obvod s odporem 3,8  je zapojený na zdroj elektrického napětí s U e = 12 V. Obvodem prochází proud 3 A. Určete: - svorkové napětí zdroje, - vnitřní odpor zdroje, - maximální proud při zkratu. U=11,4 V, R i =0,2  I =60 A Řešte úlohu:

15 Podle Ohmova zákonu pro uzavřený elektrický obvod: a) proud v uzavřeném obvodu se rovná rozdílu elektro- motorického napětí zdroje a součtu proudů ve vnější a vnitřní části obvodu, b) proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektro- motorického napětí zdroje a součtu proudů ve vnější a vnitřní části obvodu, c) proud v uzavřeném obvodu se rovná součinu elektro- motorického napětí zdroje a součtu proudů ve vnější a vnitřní části obvodu. Test 1

16 Pro napětí v uzavřeném elektrickém obvodu platí: a) Součin napětí na vnější a vnitřní části elektrického obvodu se rovná elektromotorickému napětí zdroje. b) Podíl napětí na vnější a vnitřní části elektrického obvodu se rovná elektromotorickému napětí zdroje. c) Součet napětí na vnější a vnitřní části elektrického obvodu se rovná elektromotorickému napětí zdroje. d) Rozdíl napětí na vnější a vnitřní části elektrického obvodu se rovná elektromotorickému napětí zdroje. Test 2

17 Vztah vyjadřující závislost elektrického odporu na teplotě je: Test 3

18 Při spojení nakrátko je: a) svorkové napětí zdroje téměř nulové, b) úbytek napětí na zdroji téměř nulový, c) vnitřní odpor zdroje téměř nulový, d) odpor vnější části obvodu téměř nulový. Test 4

19 Maximální možná hodnota proudu v obvodu je dána vztahem: Test 5


Stáhnout ppt "OHMŮV ZÁKON PRO UZAVŘENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD aneb Obvod plus vnitřek zdroje napětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google