Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obvod plus vnitřek zdroje napětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obvod plus vnitřek zdroje napětí"— Transkript prezentace:

1 Obvod plus vnitřek zdroje napětí
OHMŮV ZÁKON PRO UZAVŘENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD aneb Obvod plus vnitřek zdroje napětí

2 Experiment - Sledujte napětí na voltmetru při uzavírání spínače.
+ - V Je-li spínač rozpojen (zdroj je nezatížen), voltmetr měří elektromotorické napětí zdroje Ue.

3 Experiment - Sledujte napětí na voltmetru při uzavírání spínače. V
+ - V Uzavřeme-li obvod (zdroj je zatížen), voltmetr ukáže napětí U2 menší než elektromotorické napětí zdroje Ue.

4 Uzavřený elektrický obvod se skládá z:
1. vnější části, + - V Vnější část obvodu tvoří - rezistory, vodiče, spotřebiče připojeny na svorky zdroje. Odpor vnější části je vnější odpor obvodu R.

5 Uzavřený elektrický obvod se skládá z:
1. vnější části, 2. vnitřní části. + - V + - Vnitřní část obvodu tvoří - vodivý prostor mezi póly uvnitř zdroje. Odpor vnitřní části je vnitřní odpor zdroje Ri.

6 Ze zákona zachování energie vyplývá:
- energie vydaná zdrojem - energie elektrického pole vnější části obvodu - energie elektrického pole uvnitř zdroje Energie vydaná zdrojem se přeměňuje na energii ve vnější a vnitřní části obvodu: Součet napětí na vnější a vnitřní části elektrického obvodu se rovná elektromotorickému napětí zdroje.

7 Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod
+ - V Proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektromoto- rického napětí zdroje a součtu odporů vnější a vnitřní části obvodu.

8 Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod
Georg Simon Ohm ( ), německý fyzik Proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektromoto- rického napětí zdroje a součtu odporů vnější a vnitřní části obvodu.

9 Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod
+ - V U = RI svorkové napětí zdroje Ui = RiI úbytek napětí na zdroji Voltmetr připojený ke svorkám zdroje měří jeho svorkové napětí U.

10 Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod
Nezatížený zdroj + - V Je-li spínač rozpojen, obvodem proud neprochází. Úbytek napětí na zdroji je rovný nule. Při nezatíženém zdroji je svorkové napětí U rovno elektromotorickému napětí zdroje Ue.

11 Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod
Zatížený zdroj V - + Je-li spínač zapnut, obvodem proud prochází. Úbytek napětí na zdroji není rovný nule. Při zatíženém zdroji je svorkové napětí U menší než elektromotorické napětí zdroje Ue.

12 Spojení nakrátko (zkrat)
Při zkratu je odpor vnější části téměř nulový, proud v obvodu dosahuje největší možnou hodnotu. + - pak Odběr velkých proudů poškozuje každý zdroj. Jističe a pojistky - odpojí zdroj, je-li proud větší než povolená hodnota.

13 Řešte úlohu: V uzavřeném obvodu je zdroj elektrického napětí s Ue = 12 V a s vnitřním odporem Ri = 0,2 W. Vnější odpor je R = 19,8 W. Určete elektrický proud a svorkové napětí. I =0,6 A; U=19,9 V

14 Řešte úlohu: Vnější obvod s odporem 3,8 W je zapojený na zdroj elektrického napětí s Ue = 12 V. Obvodem prochází proud 3 A. Určete: svorkové napětí zdroje, vnitřní odpor zdroje, maximální proud při zkratu. U=11,4 V, Ri=0,2W, I =60 A

15 Test 1 Podle Ohmova zákonu pro uzavřený elektrický obvod:
a) proud v uzavřeném obvodu se rovná rozdílu elektro- motorického napětí zdroje a součtu proudů ve vnější a vnitřní části obvodu, b) proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektro- c) proud v uzavřeném obvodu se rovná součinu elektro- a vnitřní části obvodu. 1

16 Test 2 Pro napětí v uzavřeném elektrickém obvodu platí:
a) Součin napětí na vnější a vnitřní části elektrického obvodu se rovná elektromotorickému napětí zdroje. b) Podíl napětí na vnější a vnitřní části elektrického c) Součet napětí na vnější a vnitřní části elektrického d) Rozdíl napětí na vnější a vnitřní části elektrického 2

17 Test Vztah vyjadřující závislost elektrického odporu na teplotě je: 3

18 Test 4 Při spojení nakrátko je:
a) svorkové napětí zdroje téměř nulové, úbytek napětí na zdroji téměř nulový, vnitřní odpor zdroje téměř nulový, odpor vnější části obvodu téměř nulový. 4

19 Test Maximální možná hodnota proudu v obvodu je dána vztahem: 5


Stáhnout ppt "Obvod plus vnitřek zdroje napětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google