Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli za sebou (Učebnice strana 146 – 147) 4,5 Do nerozvětveného elektrického obvodu se spínačem a dvěma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli za sebou (Učebnice strana 146 – 147) 4,5 Do nerozvětveného elektrického obvodu se spínačem a dvěma."— Transkript prezentace:

1 Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli za sebou (Učebnice strana 146 – 147) 4,5 Do nerozvětveného elektrického obvodu se spínačem a dvěma žárovkami zapojíme do různých míst galvanometr. Schéma obvodu: Ve všech místech nerozvětveného elektrického obvodu prochází stejný elektrický proud.

2 6 30 6 6 1,5 3,0 4,56,0 Do elektrického obvodu zapojíme zdroj elektrického napětí, spínač a do série (za sebou) dva různé rezistory. Do obvodu připojíme ampérmetr, ke každému rezistoru voltmetr. Měříme proud I a napětí U 1, U 2. Voltmetr připojíme i mezi svorky obou rezistorů a měříme napětí U mezi konci rezistorů. I [A]U 1 [V]U 2 [V]U [V] 0,9 0,15 1,8 0,3 2,7 0,45 3,6 0,6 1,2 1,8 2,4 1,5 3,0 4,5 6,0 Z naměřených hodnot plyne: U = U 1 + U 2 Pro rezistory R 1, R 2 platí:

3 V2V2 A V1V1 R1R1 R2R2 V Schéma obvodu: I [A]U 1 [V]U 2 [V]U [V] 0,9 0,15 1,8 0,3 2,7 0,45 3,6 0,6 1,2 1,8 2,4 1,5 3,0 4,5 6,0 Z naměřených hodnot můžeme z Ohmova zákona určit odpory rezistorů R 1, R 2 : Z naměřených hodnot napětí plyne: U = U 1 + U 2 Proud je v celém obvodu stejný, z Ohmova zákona pro napětí platí: Rezistory o odporech R 1, R 2 můžeme nahradit jedním rezistorem, jeho odpor R je roven součtu odporů R 1, R 2 jednotlivých rezistorů. R U2U2 U1U1 U I

4 Výsledný odpor dvou spotřebičů spojených za sebou (sériově) se rovná součtu odporů R 1, R 2 obou rezistorů: Napětí U mezi vnějšími svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná součtu napětí U 1, U 2 mezi svorkami jednotlivých rezistorů: R = R 1 + R 2 U = U 1 + U 2 Poměr napětí mezi svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná poměru jejich odporů: U 1 : U 2 = R 1 : R 2 I [A]U 1 [V]U 2 [V]U [V] 0,9 0,15 1,8 0,3 2,7 0,45 3,6 0,6 1,2 1,8 2,4 1,5 3,0 4,5 6,0 Určíme poměr odporů rezistorů R 1, R 2 : Pro poměr napětí U 1, U 2 platí:

5 Příklady: 1)V obvodu jsou zapojeny za sebou dva rezistory. Prochází jimi proud I = 0,20 A. Mezi svorkami prvního rezistoru jsme naměřili napětí U 1 = 3,6 V a u druhého rezistoru U 2 = 2,4 V. a) Urči odpory R 1, R 2 obou rezistorů a výsledný odpor R. b) Urči poměr odporů R 1, R 2 a porovnej ho s poměrem napětí U 1, U 2. c) Urči celkové napětí U v obvodu. V2V2 A V1V1 R1R1 R2R2 V R I = 0,20 A U 1 = 3,6 V U 2 = 2,4 V a) R 1 = ? Ω R 2 = ? Ω R = ? Ω Výsledný odpor R je 30 Ω, odpory jednotlivých rezistorů jsou 18 Ω a 12 Ω.

6 b) U 1 = 3,6 V U 2 = 2,4 V R 1 = 18 Ω R 2 = 12 Ω Poměr napětí mezi svorkami obou rezistorů spojených za sebou se rovná poměru jejich odporů. c) I = 0,20 A U 1 = 3,6 V U 2 = 2,4 V R = 30 Ω Z Ohmova zákona: Celkové napětí v obvodu je 6 V.

7 2)Dva spotřebiče o odporech 20 Ω a 30 Ω jsou zapojeny v elektrickém obvodu za sebou. Na vnějších svorkách obou spotřebičů je napětí 100 V. Jaké je napětí na svorkách každého z nich? Jaký proud obvodem prochází? Jaký je výsledný odpor obou spotřebičů? V2V2 A V1V1 R1R1 R2R2 V R U = 100 V U 1 = ? V U 2 = ? V R 1 = 20 Ω R 2 = 30 Ω R = ? Ω I = ? A I 1 = ? A I 2 = ? A U 1 : U 2 = R 1 : R 2 U 1 : U 2 = 20 : 30 U 1 : U 2 = 2 : 3 100 : 5 = 20 U 1 = 40 V, U 2 = 60 V I 1 = I 2 = I Výsledný odpor je 50 Ω, na svorkách spotřebiče s odporem 20 Ω je napětí 40 V, s odporem 30 Ω je napětí 60 V. Obvodem prochází proud 2 A.

8 3)a) Jaký je výsledný odpor žárovek podle obrázku? b) Urči proud procházející vodičem v místě A. c) Urči proud procházející vodičem v místě B. d) Jaké je napětí mezi svorkami jednotlivých žárovek, jaké je napětí mezi body A, B? e) Svítí žárovky (1) a (2), když se žárovka (3) přepálí? B A (1) (2) (3) 6 V 15 Ω10 Ω 5 Ω U = 6 V R 1 = 15 Ω R 2 = 10 Ω R 3 = 5 Ω R = ? Ω a) b), c) V nerozvětveném obvodu je proud v celém obvodu stejný. I A = I B = I Výsledný odpor je 30 Ω. Obvodem prochází proud 0,2 A.

9 U = 6 V I = 0,2 A R 1 = 15 Ω R 2 = 10 Ω R 3 = 5 Ω R = ? Ω U 1 : U 2 : U 3 = R 1 : R 2 : R 2 d) U 1 : U 2 : U 3 = 15 : 10 : 5 U 1 : U 2 : U 3 = 3 : 2 : 1 6 : 6 = 1 U 1 = 3 V U 2 = 2 V U 3 = 1 V Z Ohmova zákona: e) V nerozvětveném obvodu prochází proud celým obvodem, po přerušení obvodu přepálením žárovky přestane procházet proud v celém obvodu. Na svorkách žárovky s odporem 15 Ω je napětí 3 V, s odporem 10 Ω je napětí 10 V, s odporem 5 Ω je napětí 10 V, mezi body AB je napětí 5 V.

10 4)Ke zdroji napětí 220 V byly sériově zapojeny tři rezistory o odporech 100 Ω, 300 Ω, 40 Ω.Vypočti: a) celkový odpor R všech tří rezistorů, b) proud procházející obvodem, c) napětí na jednotlivých rezistorech. 220 V 100 Ω300 Ω 40 Ω U = 220 V R 1 = 100 Ω R 2 = 300 Ω R 3 = 40 Ω a) R = ? Ω b) I = ? A c) U 1 = 20 Ω U 2 = 30 Ω U 3 = 30 Ω U 1 : U 2 : U 3 = R 1 : R 2 : R 2 U 1 : U 2 : U 3 = 100 : 300 : 40 U 1 : U 2 : U 3 = 50 : 150 : 20 Celkový odpor v obvodu je 440 Ω, obvodem prochází proud 0,5 A, napětí na jednotlivých rezistorech je 50 V, 150 V a 20 V.

11 5)22 stejných žárovek na vánočním stromku je spojeno za sebou. Jaké napětí musí mít žárovky, chceme-li je připojit k zásuvce s napětím 220 V? V obvodu byl naměřen elektrický proud 0,1 A. Jaký je odpor všech žárovek? Jaký je odpor jedné z nich? U = 220 V I = 0,1 A R = ? Ω R 1 = ? Ω Žárovky jsou stejné, proto mají všechny žárovky stejný odpor a na všech je stejné napětí. V obvodu je celkový odpor 2 200 Ω, každá z žárovek má odpor 100 Ω, napětí na jednotlivých žárovkách je 10 V. Z Ohmova zákona:

12 6)Na obrázku jsou zapojeny dva rezistory o odporech R 1 = 6 Ω, R 2 = 2 Ω. První voltmetr udává napětí 24 V. Jaký proud ukazuje ampérmetr? Jaké napětí naměří druhý voltmetr? Odpory voltmetrů jsou velké vzhledem k odporům R 1, R 2. V2V2 A V1V1 R1R1 R2R2 R 1 = 6 Ω R 2 = 2 Ω U 1 = 24 V U 2 = ? V I 1 = ? A I 2 = ? A Z Ohmova zákona: U 1 : U 2 = R 1 : R 2 Obvodem prochází proud 6 A, na druhém rezistoru je napětí 8 V. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 148 – 149.


Stáhnout ppt "Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli za sebou (Učebnice strana 146 – 147) 4,5 Do nerozvětveného elektrického obvodu se spínačem a dvěma."

Podobné prezentace


Reklamy Google