Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ F14 - ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH I SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA Mgr. Alexandra Bouchalová

2 ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH I Elektrický odpor kovového vodiče Ohmův zákon pro část obvodu Závislost odporu kovového vodiče na t Rezistory a jejich spojování Měření elektrického proudu a napětí Elektrický proud v kovech I 2

3 Opakování Elektrický proud v kovech I 3 Čím je tvořen elektrický proud v kovech? Jaký je dohodnutý směr elektrického proudu v obvodu? Jak měříme elektrický proud? Jaké jsou účinky elektrického proudu? Uveď způsoby výroby elektrického napětí.

4 Elektrický odpor kovového vodiče Elektrický proud v kovech I 4 Když kovovým vodičem protéká elektrický proud, pohybují se volné elektrony mezi atomy vodiče. Neuspořádaným tepelným pohybem těchto atomů je pohyb volných elektronů omezován. Každý vodič tedy klade elektrickému proudu elektrický odpor, který musí být překonáván elektrickým napětím. + –

5 Elektrický odpor kovového vodiče Elektrický proud v kovech I 5 V A V V U [V]12345 I [A] 0,480,951,451,902,35ocel 0,280,550,831,101,40konstantan chladicí lázeň konstantní teplota

6 Elektrický odpor kovového vodiče Elektrický proud v kovech I 6 U [V]12345 I [A] 0,480,951,451,902,35ocel 0,280,550,831,101,40konstantan ocel konstantan I [A] U [A]

7 Ohmův zákon pro část obvodu Elektrický proud v kovech I 7 U [V]12345 I [A] 0,480,951,451,902,35ocel 0,280,550,831,101,40konstantan ocel konstantan U I 2,1 3,6 Pokud má vodič stálou teplotu je proud přímoúměrný napětí mezi konci vodiče: I ~ U. 1826 – Georg Simon Ohm U I = konst. Elektrický odpor = rezistance

8 Ohmův zákon pro část obvodu Elektrický proud v kovech I 8 ohm Elektrická vodivost G siemens

9 Ohmův zákon pro část obvodu Elektrický proud v kovech I 9  je rezistivita = měrný odpor Odpor kovového vodiče je přímoúměrný jeho délce l, je nepřímoúměrný jeho průřezu S, závisí na materiálu vodiče.

10 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě Elektrický proud v kovech I 10 V A Sledujme vlastnosti kovového vodiče při změně teploty. Popiš jev, který nastane při zahřívání elektrického vodiče. Sestavme tabulku a VA charakteristiku. 0

11 Elektrický odpor kovového vodiče Elektrický proud v kovech I 11 U [V]12345 I [A] 0,460,831,141,401,60ocel 0,280,550,831,101,40konstantan R [Ω] ocel konstantan 2,22,42,62,83,1 3,6 ocel konstantan I [A] 0

12 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě Elektrický proud v kovech I 12 Elektrický odpor kovových vodičů s rostoucí teplotou lineárně roste.  - teplotní součinitel elektrického odporu R 1 - odpor při teplotě t 1  t = t - t 1

13 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě Elektrický proud v kovech I 13 Měrný elektrický odpor kovových vodičů závisí na teplotě lineárně. Rozhodni o závislosti měrného odporu na teplotě a svoji odpověď zdůvodni. Zjisti teplotní interval, ve kterém je odpor hliníku lineárně závislý na teplotě. Nakresli v tomto intervalu graf závislosti odporu hliníku na teplotě, je-li  = 4,9. 10 -3 K -1 a  20 = 2,828  C. cm.

14 Rezistor Elektrický proud v kovech I 14 je pasivní elektrotechnická součástka IDEÁLNÍ REÁLNÝ jediný parametr = odpor R, který nezávisí na vnějších podmínkách závisí na teplotě kromě odporu i další parametry omezená elektrická pevnost … Jejich základní funkcí je omezení protékajícího proudu nebo získání napěťového úbytku.

15 Rezistor Elektrický proud v kovech I 15 Jakou schematickou značku má rezistor? Zjisti, k čemu se dá rezistor využít v praxi. Jaké druhy rezistorů rozlišujeme? Závisí ideální rezistor na velikosti proudu, který jím protéká? Pokus se vyhledat informace o konstrukci rezistorů. Jaké parametry může rezistor mít?

16 Spojování rezistorů - sériové Elektrický proud v kovech I 16 R1R1 R3R3 R2R2 I  x 0 00 11 22 33 U U1U1 U1U1 U2U2 U2U2 U3U3 U3U3

17 Spojování rezistorů - paralelní Elektrický proud v kovech I 17 I I1I1 I2I2 I3I3 R1R1 R3R3 R2R2 U

18 Úlohy Elektrický proud v kovech I 18 Kovová tyč, jejíž celkový odpor je 0,1Ω, rozřízneme na 5 stejných dílů a jednotlivé části spojíme paralelně. Jaký bude výsledný odpor? Jakým způsobem se rozdělí napětí U při sériovém spojení rezistorů? Jakým způsobem se rozdělí proud I při paralelním spojení rezistorů?

19 Měření elektrického proudu a napětí Elektrický proud v kovech I 19 vodič žárovka rezistor reostat, potenciometr

20 Měření elektrického proudu ampérmetrem Elektrický proud v kovech I 20 vstupní svorka stupnice korekce nuly přepínač rozsahů schematická značka A výstupní svorka

21 Zapojení ampérmetru do série Elektrický proud v kovech I 21 zdroj spotřebič ampérmetr vodiče

22 Schéma zapojení Elektrický proud v kovech I 22 zdroj spotřebič ampérmetr vodiče + - A

23 Určení velikosti měřeného proudu Elektrický proud v kovech I 23 výchylka  = 10 d K i = MiMi mm = 15 mA 30 d = 0,5 mAd -1 I = K i.  = 0,5 mAd -1. 10 d = 5 mA maximální výchylka  m = 30 d měřící rozsah M i = 15 mA Konstanta ampérmetru Měřený proud

24 Regulace proudu reostatem Elektrický proud v kovech I 24 Malý odpor reostatu Velký odpor reostatu

25 Použitá literatura Literatura LEPIL, O. Elektřina a magnetismus, fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196- 202-3 TKOTZ,K. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-86706-00-1 HALLIDAY,D. Fyzika. Elektřina a magnetismus. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0 Elektrický proud v kovech I


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google