Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud v kovech. Veličiny • [U] (elektrické napětí) = V (volt) • [I] (elektrický proud) = A (ampér) • [R] (elektrický odpor) = V.A -1 = Ω (ohm)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud v kovech. Veličiny • [U] (elektrické napětí) = V (volt) • [I] (elektrický proud) = A (ampér) • [R] (elektrický odpor) = V.A -1 = Ω (ohm)"— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud v kovech

2 Veličiny • [U] (elektrické napětí) = V (volt) • [I] (elektrický proud) = A (ampér) • [R] (elektrický odpor) = V.A -1 = Ω (ohm) • [G] (elektrická vodivost) = Ω -1 = s (siemens) • [ρ] (měrný elektrický odpor) = Ω.m

3 Ohmův zákon a el. odpor • Napětí mezi konci vodiče je přímo úměrné proudu procházejícímu vodičem. • U ~ I, a tedy R=U:I je konstantní • objevil ho v roce 1826 německým fyzik Georg Simon Ohm (1787 - 1854) • v praxi potřeba chladící kapaliny k ustálení teploty na vodičích - procházející proud vodič rozehřívá a na teplotě je závislý odpor

4 U R. I

5 Ohmův zákon a el. odpor • R = U:I = ρ.(l:S) (l - délka vodiče, S - příčný průřez, ρ - měrný el. odpor/ rezistivita -> pro vodiče různých materiálů, délky atp.) • R ~ l:S (pomůcka - zarostlý tunel) • G (převrácený odpor, vodivost/ konduktace) • G = I:U = 1:R = s (siemens)

6 Rezistory I - sériově zapojené • všude stejné I (elektronů neubývá a nepřibývá) • U = U 1 +U 2 • podle Ohmova zákona U = I.R 1 +I.R 2 = I.R • U:U 1 :U 2 = R:R 1 :R 2 • R = R 1 +R 2 • Celkový odpor R je roven součtu odporů jednotlivých rezistorů. •

7 Rezistory II - paralelně zapojené • všude stejné U • I = I 1 +I 2 (každý elektron projde jen jedním rezistorem) • podle Ohmova zákona I I = U:R 1 +U:R 2 = U:R • 1:R 1 +1:R 2 = 1:R = G 1 +G 2 = G • I:I 1 :I 2 = G:G 1 :G 2 • Převrácená hodnota celkového odporu je rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých rezistorů.

8 R 1 =2 Ω R 2 =3 Ω R = ? Ω G = 1:R = 1:2 + 1:3 = 5:6 R = 6:5 = 1,2 Ω

9 Kirchhoffovy zákony • pojmenovány roku 1845 podle Gustava Roberta Kirchhoffa (1824 - 1887) • popisují chování složitějších elektrických obvodů (sítí) • uzel - místo, kde se setkávají alespoň tři vodiče • větev - vodič spojující dva uzly • smyčka - uzavřená dráha tvořená větvemi

10 I. Kirchhoffův zákon • Součet proudů vstupujících do uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících. /Algebraický součet proudů v uzlu je roven nule. • Tzn.: částice nemohou vznikat nebo zanikat, co šlo dovnitř (do uzlu), musí zase ven.

11 II. Kirchhoffův zákon • Součet úbytků napětí na spotřebičíchse v uzavřené části obvodu (smyčce) rovná součtu elektromotorických napětí zdrojů v této části obvodu./Algebraický součet napětí ve smyčce je roven nule. • Napětí, které do dané smyčky obvodu přivedou všechny zdroje napětí v této smyčce se přerozdělí na všechny rezistory, které jsou v této smyčce zapojeny. • ; v 1 +v 2 +v 3 +v 4 = 0 (na obrázku)

12 Díky za pozornost!


Stáhnout ppt "Elektrický proud v kovech. Veličiny • [U] (elektrické napětí) = V (volt) • [I] (elektrický proud) = A (ampér) • [R] (elektrický odpor) = V.A -1 = Ω (ohm)"

Podobné prezentace


Reklamy Google