Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud v kovech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud v kovech"— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud v kovech

2 Veličiny [U] (elektrické napětí) = V (volt)
[I] (elektrický proud) = A (ampér) [R] (elektrický odpor) = V.A-1 = Ω (ohm) [G] (elektrická vodivost) = Ω-1 = s (siemens) [ρ] (měrný elektrický odpor) = Ω.m

3 Ohmův zákon a el. odpor Napětí mezi konci vodiče je přímo úměrné proudu procházejícímu vodičem. U ~ I, a tedy R=U:I je konstantní objevil ho v roce 1826 německým fyzik Georg Simon Ohm ( ) v praxi potřeba chladící kapaliny k ustálení teploty na vodičích - procházející proud vodič rozehřívá a na teplotě je závislý odpor

4 U R . I

5 Ohmův zákon a el. odpor R = U:I = ρ.(l:S) (l - délka vodiče, S - příčný průřez, ρ - měrný el. odpor/ rezistivita -> pro vodiče různých materiálů, délky atp.) R ~ l:S (pomůcka - zarostlý tunel) G (převrácený odpor, vodivost/ konduktace) G = I:U = 1:R = s (siemens)

6 Rezistory I - sériově zapojené
všude stejné I (elektronů neubývá a nepřibývá) U = U1+U2 podle Ohmova zákona U = I.R1+I.R2 = I.R U:U1:U2 = R:R1:R2 R = R1+R2 Celkový odpor R je roven součtu odporů jednotlivých rezistorů.

7 Rezistory II - paralelně zapojené
všude stejné U I = I1+I2 (každý elektron projde jen jedním rezistorem) podle Ohmova zákona I I = U:R1+U:R2 = U:R 1:R1+1:R2 = 1:R = G1+G2 = G I:I1:I2 = G:G1:G2 Převrácená hodnota celkového odporu je rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých rezistorů.

8 R1=2 Ω R2=3 Ω R = ? Ω G = 1:R = 1:2 + 1:3 = 5:6 R = 6:5 = 1,2 Ω

9 Kirchhoffovy zákony pojmenovány roku 1845 podle Gustava Roberta Kirchhoffa ( ) popisují chování složitějších elektrických obvodů (sítí) uzel - místo, kde se setkávají alespoň tři vodiče větev - vodič spojující dva uzly smyčka - uzavřená dráha tvořená větvemi

10 I. Kirchhoffův zákon Součet proudů vstupujících do uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících /Algebraický součet proudů v uzlu je roven nule. Tzn.: částice nemohou vznikat nebo zanikat, co šlo dovnitř (do uzlu), musí zase ven.

11 II. Kirchhoffův zákon Součet úbytků napětí na spotřebičích se v uzavřené části obvodu (smyčce) rovná součtu elektromotorických napětí zdrojů v této části obvodu./Algebraický součet napětí ve smyčce je roven nule. Napětí, které do dané smyčky obvodu přivedou všechny zdroje napětí v této smyčce se přerozdělí na všechny rezistory, které jsou v této smyčce zapojeny. ; v1+v2+v3+v4 = 0 (na obrázku)

12 Díky za pozornost!


Stáhnout ppt "Elektrický proud v kovech"

Podobné prezentace


Reklamy Google