Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU."— Transkript prezentace:

1 OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU

2 Experiment + - A V B I I ~ U Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodičů.

3 Ohmův zákon pro část elektrického obvodu
Georg Simon Ohm ( ), německý fyzik Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodičů.

4 Elektrická vodivost G Werner von Siemens ( ), německý inženýr Podíl je pro určitý vodič konstantní a nezávisí na napětí nebo proudu ve vodiči.

5 Elektrický odpor R Převrácená hodnota vodivosti se nazývá elektrický

6 Rezistor Reostat, potenciometr
Kovová součástka, která má stálý elektrický odpor. Značka rezistoru se stálým odporem Reostat, potenciometr Rezistor s posuvným kontaktem, používá se na nastavení vhodného napětí nebo proudu v obvodu. Značka rezistoru s proměnným odporem

7 Elektrický odpor Příčinou elektrického odporu jsou srážky volných elektronů s ionty mřížky v důsledku jejich tepelného pohybu. Menší počet srážek znamená menší elektrický odpor.

8 Elektrický odpor Závislost elektrického odporu na parametrech vodiče
l - délka kovového vodiče S - obsah příčného řezu vodiče r - měrný elektrický odpor látky (rezistivita) [r]= .m

9 Měrný elektrický odpor
rCu = 1, W.m rAu = 2, W.m rAl = 2, W.m dobré vodiče rnikelin= W.m rkonstantan= W.m rchromnikl= W.m odporové materiály

10 Elektrický odpor Závislost elektrického odporu na teplotě vodiče
R - odpor při teplotě T2 Ro - odpor při teplotě T1 a - teplotní součinitel elektrického odporu, [a]= K-1

11 Odporové teploměry Při jejich konstrukci je využita lineární závislost odporu na teplotě. Odporové normály - mají velmi malou závislost odporu na teplotě. Odporový teploměr Odporový normál

12 Řešte úlohu: Na malé žárovce jsou údaje 6,3 V / 0,3 A, které se vztahují na její vlákno, když žárovka svítí. Určete elektrický odpor vlákna za daného stavu (odpovídá mu teplota vlákna asi 2800 oC). R = 21 W

13 Řešte úlohu: Vláknem wolframové žárovky s teplotou 0oC prochází při napětí 10 V proud 300 mA. Určete teplotu vlákna svítící žárovky, prochází-li vláknem proud 0,5 A a napětí na koncích vlákna je V. t = 2500 oC

14 Test 1 Podle Ohmova zákonu pro část elektrického obvodu:
a) elektrické napětí U mezi konci vodičů je přímo úměrné elektrickému proudu I v kovovém vodiči, b) elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodičů, c) elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný termodynamické teplotě T vodiče, d) elektrické napětí U mezi konci vodičů je přímo úměrné termodynamické teplotě T vodiče. 1

15 Test 2 Elektrický odpor kovového vodiče je:
a) přímo úměrný délce vodiče, b) přímo úměrný obsahu příčného řezu vodiče, c) nepřímo úměrný délce vodiče, d) nepřímo úměrný obsahu příčného řezu vodiče. 2

16 Test Vztah vyjadřující závislost elektrického odporu na teplotě je: 3

17 Test 4 Rezistory jsou kovové součástky, které mají:
odpor blížící se nule, odpor lineárně závislý na teplotě, proměnný elektrický odpor, stálý elektrický odpor. 4

18 Test Podle definičního vztahu elektrického odporu platí: 5


Stáhnout ppt "OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU."

Podobné prezentace


Reklamy Google