Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU. Experiment Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodičů. I ~

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU. Experiment Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodičů. I ~"— Transkript prezentace:

1 OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU

2 Experiment Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodičů. I ~ U + - A V A B I

3 Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodičů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu Georg Simon Ohm (1787-1854), německý fyzik

4 Elektrická vodivost G Podíl je pro určitý vodič konstantní a nezávisí na napětí nebo proudu ve vodiči. Werner von Siemens (1816-1892), německý inženýr

5 Elektrický odpor R Převrácená hodnota vodivosti se nazývá elektrický odpor.

6 Rezistor Kovová součástka, která má stálý elektrický odpor. Značka rezistoru se stálým odporem Reostat, potenciometr Rezistor s posuvným kontaktem, používá se na nastavení vhodného napětí nebo proudu v obvodu. Značka rezistoru s proměnným odporem

7 Příčinou elektrického odporu jsou srážky volných elektronů s ionty mřížky v důsledku jejich tepelného pohybu. Menší počet srážek znamená menší elektrický odpor. Elektrický odpor

8 Závislost elektrického odporu na parametrech vodiče l - délka kovového vodiče S - obsah příčného řezu vodiče  - měrný elektrický odpor látky (rezistivita) [  ]=  m

9  Cu = 1,78.10 -8 .m  Au = 2,04.10 -8 .m  Al = 2,45.10 -8 .m dobré vodiče  nikelin = 40.10 -8 .m  konstantan = 49.10 -8 .m  chromnikl = 112.10 -8 .m odporové materiály Měrný elektrický odpor

10 Elektrický odpor Závislost elektrického odporu na teplotě vodiče R - odpor při teplotě T 2 R o - odpor při teplotě T 1  - teplotní součinitel elektrického odporu, [  ]= K -1

11 Odporové teploměry Při jejich konstrukci je využita lineární závislost odporu na teplotě. Odporové normály - mají velmi malou závislost odporu na teplotě. Odporový teploměr Odporový normál

12 Na malé žárovce jsou údaje 6,3 V / 0,3 A, které se vztahují na její vlákno, když žárovka svítí. Určete elektrický odpor vlákna za daného stavu (odpovídá mu teplota vlákna asi 2800 o C). R = 21  Řešte úlohu:

13 Vláknem wolframové žárovky s teplotou 0 o C prochází při napětí 10 V proud 300 mA. Určete teplotu vlákna svítící žárovky, prochází-li vláknem proud 0,5 A a napětí na koncích vlákna je 220 V. t = 2500 o C Řešte úlohu:

14 Podle Ohmova zákonu pro část elektrického obvodu: a) elektrické napětí U mezi konci vodičů je přímo úměrné elektrickému proudu I v kovovém vodiči, b) elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodičů, c) elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný termodynamické teplotě T vodiče, d) elektrické napětí U mezi konci vodičů je přímo úměrné termodynamické teplotě T vodiče. Test 1

15 Elektrický odpor kovového vodiče je: a) přímo úměrný délce vodiče, b) přímo úměrný obsahu příčného řezu vodiče, c) nepřímo úměrný délce vodiče, d) nepřímo úměrný obsahu příčného řezu vodiče. Test 2

16 Vztah vyjadřující závislost elektrického odporu na teplotě je: Test 3

17 Rezistory jsou kovové součástky, které mají: a)odpor blížící se nule, b)odpor lineárně závislý na teplotě, c)proměnný elektrický odpor, d)stálý elektrický odpor. Test 4

18 Podle definičního vztahu elektrického odporu platí: Test 5


Stáhnout ppt "OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU. Experiment Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodičů. I ~"

Podobné prezentace


Reklamy Google