Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ F14 - ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH I SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA Mgr. Alexandra Bouchalová

2 ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH I  Elektrický odpor kovového vodiče  Ohmův zákon pro část obvodu  Závislost odporu kovového vodiče na t  Rezistory a jejich spojování  Měření elektrického proudu a napětí Elektrický proud v kovech I 2

3 Opakování Elektrický proud v kovech I 3  Čím je tvořen elektrický proud v kovech?  Jaký je dohodnutý směr elektrického proudu v obvodu?  Jak měříme elektrický proud?  Jaké jsou účinky elektrického proudu?  Uveď způsoby výroby elektrického napětí.

4 Elektrický odpor kovového vodiče Elektrický proud v kovech I 4  Když kovovým vodičem protéká elektrický proud, pohybují se volné elektrony mezi atomy vodiče.  Neuspořádaným tepelným pohybem těchto atomů je pohyb volných elektronů omezován.  Každý vodič tedy klade elektrickému proudu elektrický odpor, který musí být překonáván elektrickým napětím. + –

5 Elektrický odpor kovového vodiče Elektrický proud v kovech I 5 V A V V U [V]12345 I [A] 0,480,951,451,902,35ocel 0,280,550,831,101,40konstantan chladicí lázeň konstantní teplota Konstantan je slitina mědi a niklu v poměru obvykle 55 % mědi a 45 % niklu. Její název souvisí s tím, že její rezistivita je v širokém rozsahu teplot přibližně konstantní. Používá se mj. v termočláncích. Konstantan je slitina mědi a niklu v poměru obvykle 55 % mědi a 45 % niklu. Její název souvisí s tím, že její rezistivita je v širokém rozsahu teplot přibližně konstantní. Používá se mj. v termočláncích.

6 Elektrický odpor kovového vodiče Elektrický proud v kovech I 6 U [V]12345 I [A] 0,480,951,451,902,35ocel 0,280,550,831,101,40konstantan ocel konstantan I [A] U [V]

7 Ohmův zákon pro část obvodu Elektrický proud v kovech I 7 U [V]12345 I [A] 0,480,951,451,902,35ocel 0,280,550,831,101,40konstantan ocel konstantan U I 2,1 3,6  Pokud má vodič stálou teplotu je proud přímoúměrný napětí mezi konci vodiče: I ~ U.  1826 – Georg Simon Ohm U I = konst. Elektrický odpor = rezistance

8 Ohmův zákon pro část obvodu Elektrický proud v kovech I 8 ohm Elektrická vodivost G siemens

9 Ohmův zákon pro část obvodu Elektrický proud v kovech I 9  je rezistivita = měrný odpor  Odpor kovového vodiče  je přímoúměrný jeho délce l,  je nepřímoúměrný jeho průřezu S,  závisí na materiálu vodiče.

10 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě Elektrický proud v kovech I 10 V A  Sledujme vlastnosti kovového vodiče při změně teploty.  Popiš jev, který nastane při zahřívání elektrického vodiče.  Sestavme tabulku a VA charakteristiku. 0

11 Elektrický odpor kovového vodiče Elektrický proud v kovech I 11 U [V]12345 I [A] 0,460,831,141,401,60ocel 0,280,550,831,101,40konstantan R [Ω] ocel konstantan 2,22,42,62,83,1 3,6 ocel konstantan I [A] 0

12 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě Elektrický proud v kovech I 12  Elektrický odpor kovových vodičů s rostoucí teplotou lineárně roste.   - teplotní součinitel elektrického odporu  R 1 - odpor při teplotě t 1   t = t - t 1

13 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě Elektrický proud v kovech I 13  Měrný elektrický odpor kovových vodičů závisí na teplotě lineárně. Rozhodni o závislosti měrného odporu na teplotě a svoji odpověď zdůvodni. Zjisti teplotní interval, ve kterém je odpor hliníku lineárně závislý na teplotě. Nakresli v tomto intervalu graf závislosti odporu hliníku na teplotě, je-li  = 4,9. 10 -3 K -1 a  20 = 2,828  C. cm.

14 Rezistor Elektrický proud v kovech I 14  je pasivní elektrotechnická součástka IDEÁLNÍ REÁLNÝ  jediný parametr = odpor R, který nezávisí na vnějších podmínkách  závisí na teplotě  kromě odporu i další parametry  omezená elektrická pevnost  …  Jejich základní funkcí je omezení protékajícího proudu nebo získání napěťového úbytku.

15 Rezistor Elektrický proud v kovech I 15 • Jakou schematickou značku má rezistor? • Zjisti, k čemu se dá rezistor využít v praxi. • Jaké druhy rezistorů rozlišujeme? • Závisí ideální rezistor na velikosti proudu, který jím protéká? • Pokus se vyhledat informace o konstrukci rezistorů. • Jaké parametry může rezistor mít?

16 Spojování rezistorů - sériové Elektrický proud v kovech I 16 R1R1 R3R3 R2R2 I  x 0 00 11 22 33 U U1U1 U1U1 U2U2 U2U2 U3U3 U3U3

17 Spojování rezistorů - paralelní Elektrický proud v kovech I 17 I I1I1 I2I2 I3I3 R1R1 R3R3 R2R2 U

18 Úlohy Elektrický proud v kovech I 18 • Kovová tyč, jejíž celkový odpor je 0,1Ω, rozřízneme na 5 stejných dílů a jednotlivé části spojíme paralelně. Jaký bude výsledný odpor? • Jakým způsobem se rozdělí napětí U při sériovém spojení rezistorů? • Jakým způsobem se rozdělí proud I při paralelním spojení rezistorů?

19 Měření elektrického proudu a napětí Elektrický proud v kovech I 19 vodič žárovka rezistor reostat, potenciometr

20 Měření elektrického proudu ampérmetrem Elektrický proud v kovech I 20 vstupní svorka stupnice korekce nuly přepínač rozsahů schematická značka A výstupní svorka

21 Zapojení ampérmetru do série Elektrický proud v kovech I 21 zdroj spotřebič ampérmetr vodiče

22 Schéma zapojení Elektrický proud v kovech I 22 zdroj spotřebič ampérmetr vodiče + - A

23 Určení velikosti měřeného proudu Elektrický proud v kovech I 23 výchylka  = 10 d K i = MiMi mm = 15 mA 30 d = 0,5 mAd -1 I = K i.  = 0,5 mAd -1. 10 d = 5 mA maximální výchylka  m = 30 d měřící rozsah M i = 15 mA Konstanta ampérmetru Měřený proud

24 Regulace proudu reostatem Elektrický proud v kovech I 24 Malý odpor reostatu Velký odpor reostatu

25 Použitá literatura Literatura LEPIL, O. Elektřina a magnetismus, fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196- 202-3 TKOTZ,K. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-86706-00-1 HALLIDAY,D. Fyzika. Elektřina a magnetismus. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0 Elektrický proud v kovech I

26 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google