Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Proudové pole. Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků. Zdroj : napětí orientujeme od kladné svorky k záporné Proud.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Proudové pole. Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků. Zdroj : napětí orientujeme od kladné svorky k záporné Proud."— Transkript prezentace:

1 2. Proudové pole

2 Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků. Zdroj : napětí orientujeme od kladné svorky k záporné Proud orientujeme ve vnějším obvodu od kladného pólu k zápornému spotřebič spínací prvek ( zde vypínač) spojovací vodiče Terminologie : Při vypnutém vypínači – otevřený obvod Zapnutý vypínač – uzavřený obvod

3 uzel větev

4 I = 1,4 A U = 2 V U = 4 V I = 2,8 A U = 6 V I = 4,2 A Poměr napětí / proud je konstantní : odpor ROhmech [Ω] Nazýváme jej odpor R, měříme v Ohmech [Ω]

5 Platí tedy Odpor je vlastnost uspořádání vodičů. rezistory Součástky, jejichž hlavní vlastnost je odpor deklarované velikosti, nazýváme rezistory. Ukázky rezistorů Odvozené vztahy :

6 vodivost G V některých případech používáme ve vztazích místo odporu vodivost G. převrácená hodnota odporu Vodivost G je převrácená hodnota odporu a její hodnotu udáváme v jednotkách Siemens [S]. Platí

7 Otázka : Na čem závisí odpor vodiče ? nepřímo na velikosti průřezu vodiče S S S l l přímo na délce l na materiálu vodiče ρ měrný odpor Materiálovou konstantu ρ nazýváme měrný odpor.

8 Jednotka měrného odporu : Číselně : odpor mezi protilehlými stranami krychle s hranou 1m V elektrotechnické praxi běžně měříme průřez v mm 2. Proto častěji Číselně : odpor vodiče délky 1m a průřezu 1 mm 2.

9 měď a hliník. V rozvodech el. energie se používá výhradně měď a hliník.

10 měrná vodivost γ Převrácenou hodnotu měrného odporu nazýváme měrná vodivost γ. Platí Jednotky γ : nebo

11 Cu : Al : 1.52.5461016253550 Řada jmenovitých průřezů [mm 2 ] :

12 Odpor materiálů není konstantní, více či méně se mění v závislosti na okolním prostředí. Poměrně významný je vliv teploty. Platí kde R υ - odpor po změně teploty R 0 – odpor při základní teplotě (obvykle 20 o C) υ - konečná teplota υ 0 - základní teplota (obvykle 20 o C)

13 Koeficient αpoměrnou změnu odporu Koeficient α udává poměrnou změnu odporu při ohřátí o 1 teplotní stupeň. Kovy mají α > 0, odpor se s teplotou zvyšuje, u nekovových materiálů bývá α > 0, odpor s teplotou klesá. Supravodivost : pří nízké tzv. kritické teplotě (blízké absolutní nule) klesá odpor skokem k nule. Supravodivost na Wikipedii

14 I U R Q Q QU Přeneseme náboj Q přes odpor, tedy mezi bodu s napětím U... A = U. Q = U. I. t Přenesením náboje byla vykonána práce A = U. Q = U. I. t Q = I. t Přenos náboje souvisí s proudem : Q = I. t

15 práci vykonanou za jednotku času Výkon definujeme jako práci vykonanou za jednotku času. [W; J,sec.]

16 A = P. t 1 J = 1 Ws 1 wattsekunda Platí A = P. t, tedy 1 J = 1 Ws - 1 wattsekunda kWh - kilowatthodina Větší používané jednotky : kWh - kilowatthodina Odvozené vztahy pro výkon s pomocí Ohmova zákona :

17 RI P = R.I 2 ohřátím vodiče Protéká –li vodičem s odporem R proud I, potom tento proud předává vodiči výkon P = R.I 2, který se projeví ohřátím vodiče. Jouleovy ztráty V případě přívodů ke spotřebiči je tento výkon ztrátový a obvykle ho nazýváme Jouleovy ztráty.


Stáhnout ppt "2. Proudové pole. Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků. Zdroj : napětí orientujeme od kladné svorky k záporné Proud."

Podobné prezentace


Reklamy Google