Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Řazení rezistorů OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-005

3  V technické praxi se často vyskytuje spojování (řazení) rezistorů různým způsobem. Rezistory můžeme řadit:  za sebou čili do série  vedle sebe neboli paralelně  smíšeným způsobem

4 Řazení rezistorů   Sériové zapojení je na obr. 1. Na schématu jsou místo zdroje nakresleny pouze jeho svorky a napětí zdroje je vyznačeno šipkou, která směřuje vždy od svorky + k svorce -.   Obvodem prochází proud I, který způsobí na rezistorech podle Ohmova zákona úbytky napětí U 1, U 2, U 3.   Tato napětí působí ve směru procházejícího proudu a je jich třeba k protlačení proudu jednotlivými odpory.

5 Řazení rezistorů U 1 = I.R 1, U 2 = I.R 2,U 3 = I.R 3  Sečteme-li tyto tři rovnice, dostaneme: U 1 + U 2 + U 3 = I.(R 1 + R 2 + R 3 ) = I.R Obr. 1 Rezistory spojené za sebou (do série)

6 Řazení rezistorů  V rovnici na levé straně je součet napětí na odporech roven napětí na svorkách zdroje U. Na pravé straně je v závorce součet odporu rezistorů, který se rovná celkovému odporu rezistorů R zapojenému do obvodu.  Při řazení rezistorů za sebou čili do série se rovná výsledný odpor rezistoru součtu odporů jednotlivých rezistorů. R = R 1 +R 2 + R 3

7 Řazení rezistorů  Řazení rezistorů vedle sebe (paralelně) je znázorněno na obr. 2. Obr. 2: Rezistory spojené vedle sebe (paralelně)

8 Řazení rezistorů  Na všech rezistorech je stejné napětí, ale každým rezistorem prochází jiný proud:  Sečtením rovnic dostaneme:

9 Řazení rezistorů  V této rovnici je na levé straně součet proudů, které procházejí jednotlivými rezistory, a rovná se proudu I odebíranému ze zdroje. Na pravé straně je v závorce výsledná vodivost:  Při řazení odporů vedle sebe (paralelně) se výsledná vodivost rovná součtu jednotlivých vodivostí.

10 Řazení rezistorů  nebo  Pro dva rezistory zapojené paralelně platí  čili výsledný odpor rezistoru  Paralelní řazení odporů je velmi časté, neboť tak zapojujeme téměř všechny spotřebiče.

11 Řazení rezistorů  Smíšené řazení rezistorů je na obr. 3. Obr. 3: Smíšené řazení rezistorů

12 Řazení rezistorů  Výsledný odpor určíme tak, že obvod postupně zjednodušujeme. Nejdříve stanovíme náhradní odpor R 12 za rezistory R 1 a R 2 zapojené paralelně a potom výsledný odpor rezistorů R 12 a R 3

13 Řazení rezistorů  Příklad: Určete výsledný odpor čtyř rezistorů R 1 = 30 , R 2 = 60 , R 3 = 90 , R 4 = 180 , zapojených vedle sebe.  Řešení

14 Řazení rezistorů  Výsledný odpor R = 15 .

15  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

16 Literatura   Kubrycht J., Musil R., Voženílek L.: Elektrotechnika pro 1. Ročník učebních oborů elektrotechnických, SNTL Praha 1980   Bezděk M.: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2008


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google