Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Základní pojmy střídavého proudu OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-012

3 Mezi základní pojmy střídavého proudu (obecně střídavých veličin harmonického průběhu) patří:  Okamžitá hodnota  Amplituda  Kmit  Doba kmitu  Perioda  Kmitočet  Úhlový kmitočet  Efektivní hodnota  Střední hodnota  Fázový posun  Vektorové znázornění elektrických veličin

4 Základní pojmy střídavého proudu Obr. 1 Grafické znázornění sinusové střídavé veličiny

5 Základní pojmy střídavého proudu  Okamžitá hodnota je hodnota veličiny v daném časovém okamžiku.  Amplituda je maximální hodnota, kterou může střídavá veličina nabýt během své periody.  O okamžité hodnotě střídavého napětí a jeho amplitudě jsme se už zmínili. Teď se budeme věnovat dalším parametrům střídavých harmonických veličin.

6 Základní pojmy střídavého proudu  Kmit je jeden úplný cyklus, který se periodicky opakuje. U sinusového průběhu se kmit skládá ze dvou stejných půlvln. Jedna je nad osou x a druhá pod ní.  Doba kmitu je čas jednoho kmitu. Je to tedy doba, za kterou vykoná střídavá veličina celý jeden průběh (sinusový kmit). Označuje se také jako perioda a označuje se T.  Střídavé napětí v Evropě má dobu kmitu 0,02 s.

7 Základní pojmy střídavého proudu  Kmitočet udává, kolik kmitů se vykoná za jednu sekundu.  Víme-li, že jeden kmit se vykoná za T sekund, potom za jednu sekundu se vykoná 1/T kmitů.  Tento počet kmitů se nazývá kmitočet a značí se f. Platí tedy rovnice:

8 Základní pojmy střídavého proudu  Kmitočet f je fyzikální veličina a její jednotkou je hertz (Hz).  Rozměr jednotky je 1/s.  V Evropě se elektrická energie rozvádí střídavým proudem o kmitočtu f = 50 Hz. Je to tzv. průmyslový kmitočet.

9 Základní pojmy střídavého proudu  V radiotechnice a jiných speciálních oborech používáme střídavého proudu o mnohonásobně vyšších kmitočtech.  Zavádíme proto jednotky tisíckrát a miliónkrát větší kilohertz (kHz) a megahertz (MHz).  Ze vztahu pro uvedené kmitočty bude doba kmitu určena rovnicí:

10 Základní pojmy střídavého proudu  Z tohoto vztahu vyplývá: čím má střídavá veličina vyšší kmitočet, tím je doba kmitu kratší.  Střídavá napětí sinusového průběhu vytvářejí v uzavřených proudových obvodech střídavé proudy týchž kmitočtů, jako mají střídavá napětí.

11 Základní pojmy střídavého proudu  Úhlový kmitočet vyjadřuje úhel v obloukové míře, který opíše rotující úsečka představující amplitudu střídavé veličiny za jednu sekundu.  Je to vlastně úhlová rychlost otáčení úsečky.  Označuje se řeckým písmenem ω (omega). Úhel α, o který se rotující úsečka otočí je dán vztahem:

12 Základní pojmy střídavého proudu  Tento vztah můžeme upravit dosazením za 1/T = f do tvaru  Poněvadž na vodorovnou osu (obr.1) nanášíme časové úhly α, které lze podle toho vyjádřit rovnicí α = ωt, nazýváme tuto osu osou času.

13  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

14 Literatura  Kubrycht J., Musil R., Voženílek L.: Elektrotechnika pro 1. Ročník učebních oborů elektrotechnických, SNTL Praha 1980  Bezděk M.: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2008


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google