Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Karnaughova mapa II OB21-OP-EL-CT-JANC-M-2-011

3 Karnaughova mapa  Příklad 1:  Automatika kotle pro vytápění rodinného domku má otevírat přívod plynu do kotle, když venkovní teplota klesne pod 15° anebo je sepnut ruční spínač a samozřejmě když je voda v kotli nad minimální hodnotou a hoří zapalovací hořáček – obr. 1. Navrhněte logický obvod

4 Karnaughova mapa Obr.1 Automatika kotle

5 Karnaughova mapa Řešení:  Zaveďme si jednotlivé vstupní logické proměnné x 1, x 2, x 3, x 4 a výstupní logickou proměnnou y následovně:  Nejdříve sestavíme pravdivostní tabulku obr.2.  Logickou funkci, kterou z ní získáme, můžeme Karnaughovou mapou minimalizovat.

6 Karnaughova mapa Obr.2 Pravdivostní tabulka kotle

7 Karnaughova mapa  Sestavíme Karhaughovu mapu logické funkce a potom provedeme její minimalizaci.  Vidíme, že Karnaughova mapa obsahuje tři jedničky, které leží vedle sebe.

8 Karnaughova mapa  Její minimalizaci provedeme ve formě NDF jako logický součet dvou trojic proměnných. První trojice je následující:

9 Karnaughova mapa  Druhou trojici tvoří spodní dvě jedničky.

10 Karnaughova mapa  Výsledná logická funkce pro automatiku kotle pro vytápění tedy bude daná jako logický součet těchto dvou členů, tedy:  Výsledné zapojení automatiky potom je:

11 Karnaughova mapa Zapojení automatiky kotle

12 Karnaughova mapa  Příklad 2:  V závodě mohou ze čtyř energeticky náročných strojů běžet pouze dva současně – obr. 4. Operátor má na panelu jednak oranžovou kontrolku, která se rozsvítí, když běží dva tyto stroje a jednak červenou kontrolku doplněnou akustickým alarmem, která svítí a houká když běží tři nebo čtyři z těchto strojů. Navrhněte logický obvod, který zajistí tyto funkce.  Příklad ukazuje možnost spojení několika logických obvodů do jednoho celku.

13 Karnaughova mapa  Řešení:  Nejdříve si definujme jednotlivé vstupní i výstupní logické proměnné:

14 Karnaughova mapa  Proměnné x 1, x 2. x 3, x 4 udávají, zda-li příslušný stroj běží nebo je mimo provoz.  Proměnná y 2 představuje současný běh dvou strojů a udává, svítí-li oranžová kontrolka či ne.  Proměnná y 34 představuje současný běh tří anebo čtyř strojů a udává, zda-li svítí červená kontrolka a houká alarm či ne.

15 Karnaughova mapa  Pravdivostní tabulka na obr. 5 je pro obě logické funkce a z této tabulky řešení vychází.  Následná minimalizace obou logických funkcí je provedena Karnaughovými mapami.  Mapa pro y 2 je na obr. 6.  Mapa pro y 34 je na obr. 7.

16 Karnaughova mapa Obr. 5 Pravdivostní tabulka pro stroje

17 Karnaughova mapa Obr.6 Karnaughova mapa pro y2

18 Karnaughova mapa Obr.7 Karnaughova mapa pro y34

19 Karnaughova mapa  Jak je vidět z obr. 6, logickou funkci pro y2 nelze minimalizovat a proto je ji třeba použít v plném tvaru.  Na obr. 7 je z Karnaughovy mapy pro funkci y34 vidět, že minimalizovat lze za pomoci čtyř dvojic jedniček. Příslušné rovnice pro obě logické funkce jsou následující:

20 Karnaughova mapa Zapojení signalizace energeticky náročných strojů

21  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

22 Literatura  Antošová M, Davídek V.: Číslicová technika, KOPP České Budějovice 2008  Bernard J., Hugon J., Le Covec R.: Od logických obvodů k mikroprocesorům I, SNTL Praha 1982


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google