Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"— Transkript prezentace:

1 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-52
Anotace Prezentace, která se zabývá zapojením rezistorů za sebou. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, rezistor, sériové zapojení, výsledný odpor. Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 9470kB/leden-2012

2 Zapojení 2 rezistorů za sebou ( sériově ):
Obr. 2 Obr. 1

3 Měření napětí na rezistorech spojených za sebou ( sériově ):
Obr. 3

4 Výsledný odpor dvou rezistorů spojených za sebou ( sériově ):
Výsledný odpor R dvou spotřebičů spojených za sebou se rovná součtu odporů R1, R2 obou rezistorů: R= R1+ R2 Napětí U mezi vnějšími svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná součtu napětí U1, U2 mezi svorkami jednotlivých rezistorů: U= U1+ U2 Oběma rezistory prochází stejný proud I: Platí: U1: U2= R1: R2

5 Jaký je výsledný odpor rezistorů zapojených na obrázku?
R= R1+ R2 = ( ) Ω= 151 Ω.

6 Co platí pro výsledné napětí a proud dvou rezistorů zapojených na obrázku?
U= U1+ U2 Proud: Proud I procházející oběma rezistory je stejný. Obr. 5

7 Jak se nazývá zapojení dvou rezistorů na obrázcích?
Vlevo vedle sebe ( paralelně ), vpravo za sebou ( sériově ).

8 Rezistor(1) o odporu 100 Ω a rezistor (2) s odporem 200 Ω jsou zapojeny v elektrickém obvodu za sebou. Mezi jejich vnějšími svorkami je napětí 30 V. Nakresli schéma a vyznač v něm zadané veličiny? Urči výsledný odpor a jaké je napětí na obou rezistorech? R1=100 Ω R1=200 Ω R= ? Ω U1= ? V U2= ? V Obr. 8

9 Řešení příkladu:

10 Odpor jedné svítící žárovky je 230 Ω.
K osvětlení vánočního stromku je spojeno 10 stejných žárovek za sebou. Na vnější svorky žárovek je připojen zdroj s napětím 230 V. Obvodem prochází proud 100 mA. Jaký je odpor jedné svítící žárovky? U= 230 V I = 100 mA= 0,1 A R1 = ? Ω R=U/I R=230/0,1 Ω R= 2300 Ω R1 = R/10 R1 = 2300/10 Ω =230 Ω Obr. 9 Odpor jedné svítící žárovky je 230 Ω.

11 Jaké součástky jsou zobrazené na obrázku?

12 Celkový odpor je větší v obrázku A, protože vodiče mají větší délku.
Dva dráty z nikelinu o stejné délce a průřezu zapoj podle obrázků. V kterém případě je celkový odpor drátu větší a kdy prochází obvodem větší proud? Jak se nazývá zapojení vodičů na obrázku A,B? A Celkový odpor je větší v obrázku A, protože vodiče mají větší délku. V obrázku B prochází obvodem větší proud, protože odpor vodiče je menší ( větší průřez ). V obrázku A sériové a B paralelní zapojení. B Obr. 11 a,b

13 Zdroje: Text: KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN Vlastní text z archivu autora Obrázky: Obr. 1 – autor Michal Gruber, leden 2012

14 Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google