Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Prezentace, která se zabývá zapojením rezistorů za sebou. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat výsledný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Prezentace, která se zabývá zapojením rezistorů za sebou. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat výsledný."— Transkript prezentace:

1 Anotace Prezentace, která se zabývá zapojením rezistorů za sebou. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, rezistor, sériové zapojení, výsledný odpor. Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 9470kB/leden-2012 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-52

2 Zapojení 2 rezistorů za sebou ( sériově ): Obr. 1 Obr. 2

3 Měření napětí na rezistorech spojených za sebou ( sériově ): Obr. 3

4 Výsledný odpor dvou rezistorů spojených za sebou ( sériově ): •Výsledný odpor R dvou spotřebičů spojených za sebou se rovná součtu odporů R 1, R 2 obou rezistorů: •R= R 1 + R 2 •Napětí U mezi vnějšími svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná součtu napětí U 1, U 2 mezi svorkami jednotlivých rezistorů: •U= U 1 + U 2 •Oběma rezistory prochází stejný proud I: •Platí: U 1 : U 2 = R 1 : R 2

5 Jaký je výsledný odpor rezistorů zapojených na obrázku? •R= R 1 + R 2 = ( 100 +51 ) Ω= 151 Ω. Obr. 4

6 Co platí pro výsledné napětí a proud dvou rezistorů zapojených na obrázku? •Napětí: •U= U 1 + U 2 •Proud: •Proud I procházející oběma rezistory je stejný. Obr. 5

7 Jak se nazývá zapojení dvou rezistorů na obrázcích? Vlevo vedle sebe ( paralelně ), vpravo za sebou ( sériově ). Obr. 6Obr. 7

8 Rezistor(1) o odporu 100 Ω a rezistor (2) s odporem 200 Ω jsou zapojeny v elektrickém obvodu za sebou. Mezi jejich vnějšími svorkami je napětí 30 V. Nakresli schéma a vyznač v něm zadané veličiny? Urči výsledný odpor a jaké je napětí na obou rezistorech? •R 1 =100 Ω •R 1 =200 Ω •R= ? Ω •U 1 = ? V •U 2 = ? V Obr. 8

9 Řešení příkladu:

10 K osvětlení vánočního stromku je spojeno 10 stejných žárovek za sebou. Na vnější svorky žárovek je připojen zdroj s napětím 230 V. Obvodem prochází proud 100 mA. Jaký je odpor jedné svítící žárovky? •U= 230 V •I = 100 mA= 0,1 A •R 1 = ? Ω •R=U/I •R=230/0,1 Ω •R= 2300 Ω •R 1 = R/10 •R 1 = 2300/10 Ω =230 Ω Odpor jedné svítící žárovky je 230 Ω. Obr. 9

11 Jaké součástky jsou zobrazené na obrázku? Obr. 10

12 Dva dráty z nikelinu o stejné délce a průřezu zapoj podle obrázků. V kterém případě je celkový odpor drátu větší a kdy prochází obvodem větší proud? Jak se nazývá zapojení vodičů na obrázku A,B? •Celkový odpor je větší v obrázku A, protože vodiče mají větší délku. •V obrázku B prochází obvodem větší proud, protože odpor vodiče je menší ( větší průřez ). •V obrázku A sériové a B paralelní zapojení. A B Obr. 11 a,b

13 Zdroje: •Text: •KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-7196-149-3. •KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1994. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80- 85849-29-1. •Vlastní text z archivu autora •Obrázky: •Obr. 1 – 11 - autor Michal Gruber, leden 2012

14 Metodický pokyn: •Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. •Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "Anotace Prezentace, která se zabývá zapojením rezistorů za sebou. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat výsledný."

Podobné prezentace


Reklamy Google