Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Prezentace, která se zabývá zapojením rezistorů vedle sebe. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat výsledný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Prezentace, která se zabývá zapojením rezistorů vedle sebe. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat výsledný."— Transkript prezentace:

1 Anotace Prezentace, která se zabývá zapojením rezistorů vedle sebe. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, rezistor, paralelní zapojení, výsledný odpor. Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 4903kB/leden-2012 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-53

2 Zapojení 2 rezistorů vedle sebe ( paralelně): Obr. 1 Obr. 2

3 Měření proudu a napětí na rezistorech spojených vedle sebe ( paralelně ): Obr. 3

4 Výsledný odpor dvou rezistorů spojených vedle sebe ( paralelně ): Pro výsledný odpor R rezistorů o odporech R 1, R 2 spojených vedle sebe platí: 1/R = 1/R 1 + 1/ R 2 Proud I v nerozvětvené části obvodu se rovná součtu proudů ve větvích: I = I 1 + I 2 Napětí U na obou rezistorech je stejné. Platí: I 1 : I 2 = R 2 : R 1

5 Jaký je výsledný odpor rezistorů zapojených na obrázku? Obr. 4

6 Co platí pro výsledné napětí a proud dvou rezistorů zapojených na obrázku? Napětí: U= U 1 = U 2 Proud: Proud I = I 1 + I 2 Obr. 5

7 Jak se nazývá zapojení dvou žárovek na obrázcích? Vlevo vedle sebe ( paralelně ), vpravo za sebou ( sériově ). Obr. 6Obr. 7

8 Rezistor(1) o odporu 100 Ω a rezistor (2) s odporem 400 Ω jsou zapojeny v elektrickém obvodu vedle sebe. Mezi jejich vnějšími svorkami je napětí 80 V. Nakresli schéma a vyznač v něm zadané veličiny? Urči výsledný odpor a jaké proudy procházejí oběma rezistory? R 1 =100 Ω R 1 =400 Ω U= 80 V R= ? Ω I 1 = ? A I 2 = ? A Obr. 8

9 Řešení příkladu:

10 V obvodu na obrázku jsou zapojené tři rezistory. Každý z nich má odpor 10Ω. Urči výsledný odpor všech tří rezistorů a jaký celkový proud obvodem prochází, jestliže napětí baterie je 4,5 V? U= 4,5 V R 1 = R 2 = R 3 = 10 Ω I = ? A Obr. 9 Výsledný odpor rezistorů je 15 Ω a obvodem prochází proud o velikosti 0,3 A.

11 Jaké součástky jsou zobrazené na obrázku? Obr. 10

12 Zdroje: Text: KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-7196-149-3. KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1994. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80- 85849-29-1. Vlastní text z archivu autora Obrázky: Obr. 1 – 10 - autor Michal Gruber, leden 2012

13 Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "Anotace Prezentace, která se zabývá zapojením rezistorů vedle sebe. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci znají, jak vypočítat výsledný."

Podobné prezentace


Reklamy Google