Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Prezentace, která se zabývá vodičem a izolantem v elektrickém poli. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí vysvětlit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Prezentace, která se zabývá vodičem a izolantem v elektrickém poli. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí vysvětlit."— Transkript prezentace:

1 Anotace Prezentace, která se zabývá vodičem a izolantem v elektrickém poli. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí vysvětlit jevy elektrostatické polarizace a indukce. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, indukce, polarizace, elektrické pole. Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 7196,7kB/leden-2012 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-43

2 Elektrostatická indukce – zelektrovaná tyč přitahuje nezelektrovaný váleček z alobalu: Obr. 1 a,b,c,d

3 Vysvětli, proč zelektrovaná tyč přitahuje nezelektrovaný váleček z alobalu: •Při přiblížení kladně zelektrované tyče k válečku, dojde k přesunutí volných elektronů ve vodiči k jedné straně, kde působí kladně nabitá tyč. Na druhé straně převládá kladný náboj – elektrostatická indukce. Obr. 2 a,b

4 Polarizace izolantu v el. poli – kousky papíru se přitahují k zelektrované tyči: Obr. 3 a,b,c,d

5 Vysvětli, proč dochází k přitahování kousků papíru k zelektrované tyči? •Papírky neobsahují téměř žádné volné částice s el. nábojem. Elektrické pole zelektrované tyče způsobí jen vzájemné posunutí elektronů a protonů uvnitř atomů. Náboje částic uvnitř tělesa se vzájemně vyrovnávají pouze na protilehlých koncích se projeví nesouhlasné náboje – póly, tzv.polarizace izolantu v el. poli. Obr. 4 a,b

6 Ke dvěma elektrometrům propojených kovovou tyčí přiblížíme kladně nabitou tyč. Vysvětli podle obrázku pozorovaný jev? •Dochází k vychýlení obou elektrometrů – jev elektrostatická indukce. Obr. 5

7 Přiblížíme záporně zelektrovanou tyč k listu papíru. Dojde k jeho přitažení. Vysvětli tento jev? •Jev elektrostatická polarizace. Obr. 6

8 Přibliž záporně zelektrovanou tyč k pramínku vody. Popiš co pozoruješ a vysvětli? •Působení el. pole tyče na izolant – jev elektrostatická polarizace. Obr. 7 a,b

9 Zdroje: •Text: •KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-7196-149-3. •KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1994. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80- 85849-29-1. •Vlastní text z archivu autora •Obrázky: •Obr. 1 – 7 - autor Michal Gruber, leden 2012

10 Metodický pokyn: •Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. •Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "Anotace Prezentace, která se zabývá vodičem a izolantem v elektrickém poli. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí vysvětlit."

Podobné prezentace


Reklamy Google