Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 3 ŘAZENÍ ZDROJŮ  Řazení zdrojů do série (na napětí)  Napětí na zdrojích se sčítají.  Zdroje spojujeme následovně: zápornou svorku jednoho zdroje spojíme s kladnou svorkou následujícího zdroje.  Do série se spojují jen zdroje stejných parametrů.  Celý zatěžovací proud prochází každým zdrojem a jeho velikost nesmí překročit velikost jmenovitého (povoleného výrobcem) proudu jednotlivých zdrojů!

4 4 ŘAZENÍ ZDROJŮ  Řazení zdrojů do série (na napětí) n – počet zdrojů spojených za sebou

5 5 ŘAZENÍ ZDROJŮ  Řazení zdrojů paralelně (na proud)  Proudy, které dodávají jednotlivé zdroje, se sčítají.  Zdroje spojujeme následovně: spojíme záporné svorky všech zdrojů do jednoho uzlu a kladné svorky všech zdrojů spojíme do druhého uzlu.  Paralelně se spojují jen zdroje, které mají stejné napětí naprázdno a stejné svorkové napětí při jmenovitém zatížení. V opačném případě tečou obvodem vyrovnávací proudy a provoz není hospodárný.

6 6 ŘAZENÍ ZDROJŮ  Řazení zdrojů paralelně (na proud) n – počet zdrojů spojených paralelně

7 7 ŘAZENÍ ZDROJŮ  Řazení zdrojů kombinovaně  Napětí sériově spojených zdrojů se sčítají a proudy takto vzniklých paralelních baterií se také sčítají.  Takto se spojují jen zdroje, které mají stejné jmenovité hodnoty.

8 8 ŘAZENÍ ZDROJŮ  Řazení zdrojů kombinovaně n – počet zdrojů spojených do série m – počet sériových baterií spojených paralelně

9  OPAKOVÁNÍ: 1)Nakreslete sériové zapojení 3 zdrojů. Co se v tomto zapojení děje s napětím a proudem jednotlivých zdrojů? ………………................................................... 2)Nakreslete paralelní zapojení 3 zdrojů. Co se v tomto zapojení děje s napětím a proudem jednotlivých zdrojů?....................................................................... 3)Jaké výsledné parametry (napětí a proud) má kombinované zapojení zdrojů?……………………....… 9 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE

10  Vocabulary: load current – zatěžovací proud nominal current – jmenovitý proud series connection – sériové zapojení parallel connection – paralelní zapojení a fraction of the total current – část celkového proudu 10 CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO ZDROJE

11  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 11 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."

Podobné prezentace


Reklamy Google