Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 3 CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY  Na rozdíl od primárních článků, můžeme sekundární články opakovaně nabíjet a vybíjet.  Elektrickou energii je potřeba do nich nejprve dodat. Ta se v článku přemění na energii chemickou, která je následně připravena v případě potřeby se přeměnit zpět na energii elektrickou.

4 4 CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY  Nabíjení:  Elektrody akumulátoru jsou připojeny na stejnosměrný zdroj elektrického napětí.  Kladné ionty v akumulátoru se pohybují k záporné elektrodě a záporné ionty se pohybují ke kladné elektrodě.  Na elektrodách se ionty vybíjejí a chemicky reagují s materiálem elektrod tak, že vznikají nové elektrody, které mají oproti elektrolytu různé hodnoty potenciálů.  Tak vzniká v akumulátoru elektrické napětí.

5 5 CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY  Vybíjení:  Akumulátor slouží jako zdroj elektrické energie v obvodu.  Probíhá opačný chemický proces a elektrody se postupně přeměňují vlivem chemických reakcí do výchozího stavu.  Přitom zároveň klesá i koncentrace kyseliny (elektrolytu) a napětí na svorkách.  Napětí a koncentrace kyseliny nesmí klesnout pod minimální hodnotu! Hrozí nevratné poškození akumulátoru.

6 6 CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY 1. Olověné akumulátory (Pb)  V olověném akumulátoru vlivem elektrolýzy dochází k rozkladu vody v elektrolytu a bublinky plynu začínají unikat z elektrolytu ven. Vodík a vznikající kyslík tvoří výbušnou směs a je proto nutné při nabíjení akumulátor odvětrávat.  Modernější akumulátory (tzv. bezúdržbové) již obsahují rekombinátor, který přeměňuje unikající vodík zpět na vodu a není tudíž nutné odvětrání ani doplňování vody do elektrolytu.

7 7 CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY 2. Nikl-kadmiové akumulátory (Ni-Cd)  Kladná elektroda je tvořena hydroxidem oxidu niklu, záporná elektroda je tvořena kadmiem.  Elektrolyt se na chemických reakcích nepodílí a není potřeba odvětrávání, článek je uzavřený a je opatřen bezpečnostním ventilem.  Nevýhodou je „paměťový efekt“ – vzniká při opakovaném nabíjení akumulátoru z hodnoty vyšší než minimální napětí.  Rozměry jsou většinou shodné s primárními články.

8 8 CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY 3. Nikl-metalhydridové akumulátory (Ni-MH)  Záporná elektroda je tvořena vícesložkovou slitinou niklu, která absorbuje při nabíjení velké množství vodíku, s kterým pak tvoří kovové hydridy.  Nemají paměťový efekt, mají větší kapacitu, neobsahuji Cd.

9 9 CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY 4. Lithium-iontové akumulátory (Li-Ion)  Záporná elektroda je tvořena uhlíkem s přídavkem lithia a kladná elektroda je z kovového oxidu s podílem lithia. Pevný organický alkalický elektrolyt obsahuje soli lithia.  Při nabíjení i vybíjení dochází mezi mřížkovými elektrodami k výměně iontů lithia.  Akumulátory nemají paměťový efekt, malé samovybíjení, ale jsou velice citlivé na správné nabíjení.

10 10 CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY druh aku. jmenovité napětí článku minimální napětímaximální napětí běžná kapacita nabíjecí cykly Pb2 V1,6 V – 1,9 V2,4 V – 2,45 V50 – 500 Ah- Ni-Cd1,2 V0,85 V – 1,1 V 1,55 V – 1,60 V 1 Ah1000 NiMH1,2 V1,0 V1,5 V – 1,55 V2 Ah1000 Li-Ion3,6 V3,0 V – 3,6 V4,0 V – 4,2 V1 Ah1500 ZÁKLADNÍ PARAMETRY SEKUNDÁRNÍCH ČLÁNKŮ

11  OPAKOVÁNÍ: 1)Popište postup nabíjení sekundárního článku? ……………….................................................. 2)Popište postup vybíjení sekundárního článku?........................................................................ 3)Jaké jsou vlastnosti olověných akumulátorů?....................................……………………....… 4)Jaké jsou vlastnosti Lithium-iontových akumulátorů?......................................................................... 11 CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY

12  Vocabulary: charging – nabíjení discharging – vybíjení lead–acid battery – olověný akumulátor memory effect – paměťový efekt 12 CHEMICKÉ ZDROJE NAPĚTÍ – SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY

13  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 13 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."

Podobné prezentace


Reklamy Google