Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_08_C_12 Tematická oblast: Elektrické stroje – asynchronní motory a stejnosměrné stroje Téma: Indukované napětí a točivý moment Autor: Ing. Lukáš Nepokoj Datum vytvoření: únor 2013

2 Anotace Metodický pokyn
Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
Princip činnosti dynama Pohybem vodiče v magnetickém poli dochází k indukci napětí v tomto vodiči. Otáčením závitu rotoru v budicím magnetickém poli statoru se plynule mění velikost magnetického toku procházejícího tímto závitem.

4 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
Princip činnosti dynama Přímo proti pólům se indukuje v pohybujících se vodičích největší napětí. Při pohybu vodiče ve směru rovnoběžným s indukčními čarami se neindukuje žádné napětí.

5 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
Princip činnosti dynama Během otáčení smyčky se mění směr průchodu indukčních čar smyčkou a tím i polarita indukovaného napětí. Při pohybu vodiče ve směru rovnoběžným s indukčními čarami se neindukuje žádné napětí.

6 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
Princip činnosti dynama V kotvě stejnosměrného generátoru se indukuje střídavé napětí.

7 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
Princip činnosti dynama Komutátor stejnosměrného generátoru působí jako usměrňovač.

8 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
Komutátor Na lamely dosedají sběrací kartáče, které se neotáčejí. Při změně polarity napětí ve smyčce, dojde současně ke změně lamely pod kartáčem. Napětí odebírané z kartáčů tak nemění svou polaritu.

9 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
Indukované napětí v dynamu Hladší průběh indukovaného napětí dosáhneme větším počtem cívek, které jsou sériově propojeny a každá z nich je připojena na dvě protilehlé lamely komutátoru. Velikost indukovaného napětí závisí na rychlosti otáčení a velikosti budicího proudu.

10 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
Princip stejnosměrného motoru Protéká-li budicím vinutím elektrický proud, vytváří se magnetické pole, které se uzavírá přes rotor (kotvu) stroje. Napájíme-li i rotorové vinutí stejnosměrným proudem, magnetická pole (rotoru a statoru) se pod póly statoru sčítají a dle pravidla levé ruky působí na vodiče rotoru mechanická síla. Tato síla přestavuje točivý moment otáčející smyčkou rotoru směrem k neutrální ose.

11 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
Princip stejnosměrného motoru V neutrální ose neprochází smyčkou žádný proud a nepůsobí tak na smyčku žádný točivý moment. Po průchodu smyčky neutrální osou je třeba změnit směr proudu ve smyčce, aby zůstal zachován směr působení točivého momentu. Toho docílíme pomocí komutátoru. Směr otáčení určuje směr proudu v kotvě i v buzení.

12 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT

13 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
OPAKOVÁNÍ: Jaký je princip činnosti dynama? ..……………………………… Co je to komutátor, jaký je jeho princip funkce? ……………………..…………………………… Na čem závisí indukované napětí v dynamu? ………………………… Jaký je princip funkce stejnosměrného motoru?

14 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT
Vocabulary: induced voltage – indukované napětí torque – točivý moment sine wave voltage – sinusové napětí rectified voltage – usměrněné napětí magnetic field – magnetické pole

15 Použité zdroje TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245."

Podobné prezentace


Reklamy Google