Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT 3  Otáčením závitu rotoru v budicím magnetickém poli statoru se plynule mění velikost magnetického toku procházejícího tímto závitem.  Princip činnosti dynama  Pohybem vodiče v magnetickém poli dochází k indukci napětí v tomto vodiči.

4 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT 4  Při pohybu vodiče ve směru rovnoběžným s indukčními čarami se neindukuje žádné napětí.  Princip činnosti dynama  Přímo proti pólům se indukuje v pohybujících se vodičích největší napětí.

5 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT 5  Při pohybu vodiče ve směru rovnoběžným s indukčními čarami se neindukuje žádné napětí.  Princip činnosti dynama  Během otáčení smyčky se mění směr průchodu indukčních čar smyčkou a tím i polarita indukovaného napětí.

6 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT 6  Princip činnosti dynama  V kotvě stejnosměrného generátoru se indukuje střídavé napětí.

7 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT 7  Princip činnosti dynama  Komutátor stejnosměrného generátoru působí jako usměrňovač.

8 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT 8  Komutátor  Na lamely dosedají sběrací kartáče, které se neotáčejí.  Při změně polarity napětí ve smyčce, dojde současně ke změně lamely pod kartáčem.  Napětí odebírané z kartáčů tak nemění svou polaritu.

9 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT 9  Indukované napětí v dynamu  Hladší průběh indukovaného napětí dosáhneme větším počtem cívek, které jsou sériově propojeny a každá z nich je připojena na dvě protilehlé lamely komutátoru.  Velikost indukovaného napětí závisí na rychlosti otáčení a velikosti budicího proudu.

10 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT 10  Princip stejnosměrného motoru  Protéká-li budicím vinutím elektrický proud, vytváří se magnetické pole, které se uzavírá přes rotor (kotvu) stroje.  Napájíme-li i rotorové vinutí stejnosměrným proudem, magnetická pole (rotoru a statoru) se pod póly statoru sčítají a dle pravidla levé ruky působí na vodiče rotoru mechanická síla.  Tato síla přestavuje točivý moment otáčející smyčkou rotoru směrem k neutrální ose.

11 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT 11  Princip stejnosměrného motoru  V neutrální ose neprochází smyčkou žádný proud a nepůsobí tak na smyčku žádný točivý moment.  Po průchodu smyčky neutrální osou je třeba změnit směr proudu ve smyčce, aby zůstal zachován směr působení točivého momentu.  Toho docílíme pomocí komutátoru.  Směr otáčení určuje směr proudu v kotvě i v buzení.

12 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT 12

13  OPAKOVÁNÍ: 1)Jaký je princip činnosti dynama?..………………………………................................ 2)Co je to komutátor, jaký je jeho princip funkce? ……………………..……………………………................... 3)Na čem závisí indukované napětí v dynamu? ………………………….................................................... 4)Jaký je princip funkce stejnosměrného motoru?...................................................................................... 13 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT

14  Vocabulary: induced voltage – indukované napětí torque – točivý moment sine wave voltage – sinusové napětí rectified voltage – usměrněné napětí magnetic field – magnetické pole 14 INDUKOVANÉ NAPĚTÍ A TOČIVÝ MOMENT

15  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 15 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google