Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO  Spouštění probíhá v režimu tzv. „statorového spouštění“.  Ve většině případů jde o snížení napájecího napětí, tím dojde ke zmenšení rozběhového proudu, ale zároveň se snižuje i záběrný moment.  Proto může být používáno jen při odlehčení motoru nebo snížení záběrného momentu stroje. 3

4 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO  Statorový spouštěč s rezistory 4  Do obvodu statoru jsou zapojeny spouštěcí rezistory.  Po dokončení rozběhu dojde k jejich odpojení.  Vznikají na nich tepelné ztráty, proto se místo nich někdy používají tlumivky, ty ale zhoršují účiník v síti.

5 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO  Rozběhové transformátory 5  Zmenšují napětí na motoru a tím i jeho rozběhový proud.  Nejčastěji se používají autotransformátory.  Nevznikají na nich velké tepelné ztráty.  Používají se na rozběh motorů velkého výkonu.

6 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO  Rozběh hvězda (Y) – trojúhelník (D) 6  Vinutí statoru se přepíná mezi zapojením Y a D.  Při rozběhu – zapojení Y.  Rozběhový proud i moment je na 1/3 oproti D.  Po dosažení dostatečných otáček dojde manuálně nebo stykačem k přepnutí do D.  Vinutí jsou běžně do D, pokud by byly trvale zapojeny do Y, dojde k přetížení.

7 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO  Rozběh pomocí frekvenčního měniče 7  Elektronické zařízení sestavené ze spínacích součástek (např. tyristorů).  změnou frekvence spínání se mění velikost napájecí frekvence a napětí.  hladký rozběh bez proudových nárazů.  použití hlavně pro řízení otáček.

8 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO  Mechanické brzdění 8  Pomocí kotoučových nebo bubnových brzd.  Brzdná energie se mění v teplo.  Z bezpečnostních důvodů je výchozí poloha zabrzděno, elektromagnetem pak dochází k uvolnění brzdy.  Obráběcí stroje, zdvihací mechanizmy.

9 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO  Brzdění protiproudem 9  Záměnou dvou fází se změní směr točivého magnetického pole.  Změní se směr indukovaného proudu v rotoru a i mechanického momentu.  V rotoru se indukují velké proudy = dochází k velkému ohřívání rotorového vinutí.  Nutné hlídat otáčky (při n=0 odpojit), jinak se začne točit na druhou stranu!

10 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO  Brzdění stejnosměrným proudem 10  Stator je napájen nízkým ss napětím.  Indukovaný proud v rotoru vytváří brzdný moment.  Brzdný moment s otáčkami klesá (protože klesá indukované napětí).  Bezkontaktní brzdění – bez mechanického opotřebení součástí.

11 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO  Rekuperační brzdění 11  Motor se při brzdění dostane do „nadsynchronních“ otáček a dodává do sítě elektrickou energii.  Využití zejména u motorů s přepínatelnými póly, kde zvýšení počtu pólů = snížení synchronních otáček.  Motor tak brzdí a dodává do sítě elektrickou energii.  K úplnému zastavení z nízkých otáček se použije mechanická brzda.

12  OPAKOVÁNÍ: 1)Popište rozdíl mezi spouštěním pomocí rezistorů a transformátorů. ………………………………………… 2)Popište rozdíl mezi spouštěním Y/D a frekvenčním měničem. ……………………..…………………………… 3)Popište mechanické brzdění. …………………………... 4)Popište brzdění protiproudem a ss proudem................. 5)Popište brzdění rekuperační.......................................... 12 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO

13  Vocabulary: Auto-transformer starting – spouštění pomocí autotransformátoru Star-delta starting – spouštění hvězda trojúhelník Variable-frequency drive (VFD) – frekvenční měnič Mechanical brake – mechanická brzda DC injection braking – brzdění stejnosměrným proudem Regenerative braking – rekuperační brzdění 13 ROZBĚH A BRZDĚNÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ S KOTVOU NAKRÁTKO

14  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 14 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google