Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení elektrického proudu v kapalinách (Učebnice strana 51 – 54) 4,5 Po uzavření spínače žárovka nesvítí, destilovanou vodou neprochází elektrický proud.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení elektrického proudu v kapalinách (Učebnice strana 51 – 54) 4,5 Po uzavření spínače žárovka nesvítí, destilovanou vodou neprochází elektrický proud."— Transkript prezentace:

1 Vedení elektrického proudu v kapalinách (Učebnice strana 51 – 54) 4,5 Po uzavření spínače žárovka nesvítí, destilovanou vodou neprochází elektrický proud. Do elektrického obvodu zapojíme zdroj el. napětí, žárovku, spínač a dvě elektrody připevněné k nádobě. Do nádoby nalijeme destilovanou vodu a uzavřeme spínač. Destilovaná voda neobsahuje žádné elektricky nabité částice, proto je izolant. Použijeme-li vodu z vodovodu, ani v tomto případě se žárovka nerozsvítí. Ale citlivým ampérmetrem bychom zjistili, že obvodem prochází malý proud.

2 Do vody nasypeme kuchyňskou sůl (NaCl). Cl ¯ Na + Sůl se ve vodě rozpustí, vzniknou kladné ionty Na + a záporné ionty Cl ‒, které se ve vodě neuspořádaně pohybují. Po uzavření spínače se v obvodu i mezi elektrodami vytvoří elektrické pole. Jeho působením se kladné ionty Na + pohybují k záporné elektrodě, záporné ionty Cl ‒ ke kladné elektrodě. Žárovka svítí. 4,5 Elektrický proud ve vodném roztoku soli je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů. Elektrický proud vedou i vodné roztoky některých dalších látek, např. roztok skalice modré (CuSO 4 ), octanu olovnatého nebo roztok kyseliny sírové (H 2 SO 4 ). Kapaliny, které obsahují volné ionty, vedou elektrický proud a nazývají se elektrolyty. Jsou to především vodné roztoky kyselin, solí a zásad (vodné roztoky látek s iontovou vazbou).

3 Při průchodu elektrického proudu elektrolytem dochází k přenosu látky a v okolí elektrod probíhají chemické reakce. 4,5 Cl ¯ Na + anoda + katoda – Záporný iont (aniont) je přitahován kladnou anodou a odpuzován katodou. Kladný iont (kationt) je přitahován zápornou katodou a odpuzován anodou. Aniont Cl ¯ odevzdá elektron a stane se tak neutrálním atomem, vzniklý neutrální atom reaguje s kapalinou a vzniká plyn, bublinky chloru stoupají u kladné elektrody. Odevzdaný volný elektron je dál přitahován kladným pólem zdroje. Kationt Na + z vodiče přijme elektron, stane se tak neutrálním atomem, na záporné elektrodě se tvoří vrstvička tohoto kovu. Po určité době reakce ustane, reakcí v kapalině ubývá elektricky nabitých částic. Elektrický proud v elektrolytu je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů. Směr pohybu aniontů je stejný jako směr pohybu volných elektronů v kovovém vodiči, směr pohybu kationtů je opačný.

4 Do roztoku skalice modré (CuS0 4 ) ponoříme ocelový hřebík, který chceme pokrýt vrstvičkou mědi. Pro lepší výsledek použijeme měděnou anodu. 4,5 Cu + anoda + katoda – Záporný iont (aniont) je přitahován kladnou anodou a odpuzován katodou. Kladný iont (kationt) je přitahován zápornou katodou a odpuzován anodou. U měděné anody se tvoří bublinky vodíku, ocelový hřebík se pokryje vrstvičkou mědi. V praxi se tento jev nazývá elektrolýza a používá se k pokovení různých předmětů, aby se zabránilo jejich korozi. Např. železné předměty se pokrývají vrstvou chromu, elektrolytem je v tomto případě roztok solí chromu a kladná elektroda je chromová. Obdobně se provádí niklování, zinkování, ale i pozlacování nebo postříbření kovů. Vedení elektrického proudu v elektrolytech se také využívá k výrobě čistých kovů, např. čisté mědi (do roztoku síranu měďnatého se umístí jako anoda deska z nedostatečně čisté mědi a tenký plech z čisté mědi).

5 Do nádoby napustíme vodu z vodovodu. Žárovka se nerozsvítí. pokud ale připojíme do obvodu ampérmetr, zjistíme, že obvodem proud prochází. 4,5 Voda není chemicky čistá, obsahuje vždy alespoň malé množství volných iontů, např. K +, Na +, SO 4 2-. Naše tělo vede elektrický proud, protože obsahuje vodivé kapaliny. Také pot vylučovaný pokožkou je vodivý, protože obsahuje vodné roztoky solí. Při zacházení s elektrickými zařízeními je nebezpečné používat vlhké izolanty, mít vlhké nebo zpocené ruce apod., protože jsou vodiči elektrického proudu.

6 Vodné roztoky solí, kyselin a zásad vedou elektrický proud. Kapaliny, které vedou elektrický proud, nazýváme elektrolyty. Elektrický proud v elektrolytech je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů (NaCl → Na + + Cl -, CuSO 4 → Cu + + SO 4 - ). Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 54. Při průchodu elektrického proudu v kapalinách dochází k přenosu látky a v okolí elektrod probíhají chemické reakce (elektrolýza, pokovení, čisté kovy). Při zacházení s elektrickými zařízeními je nebezpečné používat vlhké izolanty, mít vlhké nebo zpocené ruce apod., protože jsou vodiči proudu. ++ ‒‒


Stáhnout ppt "Vedení elektrického proudu v kapalinách (Učebnice strana 51 – 54) 4,5 Po uzavření spínače žárovka nesvítí, destilovanou vodou neprochází elektrický proud."

Podobné prezentace


Reklamy Google