Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení elektrického proudu v látkách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení elektrického proudu v látkách"— Transkript prezentace:

1 Vedení elektrického proudu v látkách
kovy kapaliny plyny

2 Opakujeme – co je to elektrický proud?
Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Velikost elektrického proudu je dána množstvím elektrického náboje, který projde vodičem za 1 s (sekundu). I – elektrický proud – A ( ampér ) A měřidlo - ampérmetr Směr proudu byl stanoven dohodou od kladného pólu zdroje k zápornému pólu. +

3 Vedení elektrického proudu v kovech
V kovech jsou kladné ionty pravidelně uspořádané v krystalové mřížce( kmitají kolem své rovnovážné polohy) a uvolněné elektrony konají pohyb neustálý neuspořádaný. Vytvoříme-li v kovu elektrické pole ( např. použitím elektrického článku ), začnou volné elektrony konat pohyb usměrněný (od záporného pólu směrem ke kladnému pólu). + + - - + + - - - - - - - - - - Elektrický proud v kovech je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů. Např. v 1 cm3 mědi je 1023 volných elektronů. Rychlost neuspořádaného pohybu volných elektronů je mnohonásobně vyšší než rychlost jejich uspořádaného pohybu.

4 + - - + Vedení elektrického proudu v roztocích solí - elektrolytech
Roztok kuchyňské soli - NaCl Při rozpuštění se krystaly kuchyňské soli rozpadnou na kladné ionty – kationty Na+ a záporné ionty - anionty Cl-. Tyto částice konají v roztoku neuspořádaný pohyb. Po uzavření spínače bude jejich pohyb usměrněný. + - Elektrochemické reakce, které zde probíhají se nazývají elektrolýza. (Více se o ní dozvíte v chemii.) - + Elektrický proud v roztocích solí je tvořen usměrněným pohybem volných iontů. Na+ Cl- Cl- Na+ Cl- Cl- Cl- Cl- Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Cl- Cl-

5 Vedení elektrického proudu v plynech ( vzduchu)
Plyny (vzduch) jsou za normálních podmínek izolanty. Vodiči se stanou, pokud dojde k jejich ionizaci – to znamená, že se musí zvětšit rychlost neuspořádaného pohybu částic tak, aby došlo k vzájemným srážkám částic a přitom se odtrhnou elektrony z atomů – tak vzniknou volné částice s elektrickým nábojem – elektrony a ionty. Ionizaci může způsobit např. zahřátí plynu nebo silné elektrické pole. Ionizované plyny se nazývají plazma – svými vlastnostmi se liší od ostatních skupenstvích látek, proto někdy mluvíme o čtvrtém skupenství látek.

6 Příklady a využití vedení elektrického proudu v plynech
Ionizace elektrickým polem Doutnavý výboj – vzniká kolem vodičů s velmi vysokým napětím, tzv. korona ( světélkování hrotů), na vrcholcích stožárů, tzv. Eliášovo světlo. Některé světelné zdroje. Jiskrový výboj – blesk, zapalovací svíčky. Ionizace teplotou Obloukový výboj: svařování, tavící pece KONEC


Stáhnout ppt "Vedení elektrického proudu v látkách"

Podobné prezentace


Reklamy Google