Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení elektrického proudu v látkách kovy kapaliny plyny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení elektrického proudu v látkách kovy kapaliny plyny."— Transkript prezentace:

1 Vedení elektrického proudu v látkách kovy kapaliny plyny

2 Opakujeme – co je to elektrický proud? Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Velikost elektrického proudu je dána množstvím elektrického náboje, který projde vodičem za 1 s (sekundu). Směr proudu byl stanoven dohodou od kladného pólu zdroje k zápornému pólu. I – elektrický proud – A ( ampér ) měřidlo - ampérmetr A +

3 Vedení elektrického proudu v kovech + +++ +++ +++ - - - - - + +++ +++ +++ - - - - - - - Elektrický proud v kovech je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů. Např. v 1 cm 3 mědi je 10 23 volných elektronů. Rychlost neuspořádaného pohybu volných elektronů je mnohonásobně vyšší než rychlost jejich uspořádaného pohybu. V kovech jsou kladné ionty pravidelně uspořádané v krystalové mřížce( kmitají kolem své rovnovážné polohy) a uvolněné elektrony konají pohyb neustálý neuspořádaný. Vytvoříme-li v kovu elektrické pole ( např. použitím elektrického článku ), začnou volné elektrony konat pohyb usměrněný (od záporného pólu směrem ke kladnému pólu).

4 - + Vedení elektrického proudu v roztocích solí - elektrolytech Roztok kuchyňské soli - NaCl Na + Cl - + - Na + Cl - Při rozpuštění se krystaly kuchyňské soli rozpadnou na kladné ionty – kationty Na + a záporné ionty - anionty Cl -. Tyto částice konají v roztoku neuspořádaný pohyb. Po uzavření spínače bude jejich pohyb usměrněný. Elektrický proud v roztocích solí je tvořen usměrněným pohybem volných iontů. Elektrochemické reakce, které zde probíhají se nazývají elektrolýza. (Více se o ní dozvíte v chemii.)

5 Vedení elektrického proudu v plynech ( vzduchu) Plyny (vzduch) jsou za normálních podmínek izolanty. Vodiči se stanou, pokud dojde k jejich ionizaci – to znamená, že se musí zvětšit rychlost neuspořádaného pohybu částic tak, aby došlo k vzájemným srážkám částic a přitom se odtrhnou elektrony z atomů – tak vzniknou volné částice s elektrickým nábojem – elektrony a ionty. Ionizaci může způsobit např. zahřátí plynu nebo silné elektrické pole. Ionizované plyny se nazývají plazma – svými vlastnostmi se liší od ostatních skupenstvích látek, proto někdy mluvíme o čtvrtém skupenství látek.

6 Příklady a využití vedení elektrického proudu v plynech Ionizace elektrickým polem Doutnavý výboj – vzniká kolem vodičů s velmi vysokým napětím, tzv. korona ( světélkování hrotů), na vrcholcích stožárů, tzv. Eliášovo světlo. Některé světelné zdroje. Jiskrový výboj – blesk, zapalovací svíčky. Ionizace teplotou Obloukový výboj: svařování, tavící pece KONEC


Stáhnout ppt "Vedení elektrického proudu v látkách kovy kapaliny plyny."

Podobné prezentace


Reklamy Google