Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH Samostatný a nesamostatný výboj VY_32_INOVACE_08-19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH Samostatný a nesamostatný výboj VY_32_INOVACE_08-19."— Transkript prezentace:

1 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH Samostatný a nesamostatný výboj VY_32_INOVACE_08-19

2  Plyny za obvyklých podmínek elektrický proud nevedou  Sestavme obvod podle obrázku: µA 10 kV  Proud obvodem neprochází  Mezi kovovými deskami je vzduch.  Umístíme mezi desky hořící svíčku.  Ručička ampérmetru se vychýlí.

3 Znatelný průchod proudu nastane, zvýšíme-li ve výbojovém prostoru počet nositelů náboje. Působením plamene nebo zářením se plyn ionizuje. Některé molekuly se rozštěpí na kladný ion a elektron. Elektrický proud v plynech je tvořen usměrněným pohybem iontů a elektronů vlivem elektrického pole.

4 Ionizace – rozštěpení molekuly plynu na elektrony a ionty. Ionizátor – činitel, který způsobuje ionizaci plynu (např. plamen, rentgenové záření, radioaktivní záření, působení silného elektrického pole). Rekombinace - nesouhlasně nabité částice se přitahují a opět vytvoří neutrální molekulu.

5 Nesamostatný výboj: elektrický proud v plynu se udržuje pouze po dobu působení ionizátoru.

6 Voltampérová charakteristika výboje:  Při malých hodnotách napětí většina iontů zanikne rekombinací. Za těchto podmínek je proud přímo úměrný napětí – platí Ohmův zákon.  Při určité hodnotě napětí U n rekombinace téměř ustane. Proud je nasycený.  K dalšímu zvýšení proudu dojde po překročení tzv. zápalného napětí U z nastane ionizace nárazem.

7 I U U n U z Při překročení U z nastává samostatný výboj. Ionty a elektrony jsou urychleny tak, že srážkami s molekulami způsobují další ionizaci.

8 Samostatný výboj v plynu za atmosférického tlaku:  Obloukový výboj – vznikne při napětí alespoň 60 V a proudu alespoň 10 A. Přitisknutím elektrod dojde k jejich rozžhavení, po oddálení na několik milimetrů nastane vlivem vysoké teploty ionizace vzduchu. Vysoké teploty se využívají při obloukovém svařování.

9  Jiskrový výboj – od obloukového se liší krátkou dobou trvání, protože zdroj není schopen trvale dodávat proud. K lavinovité ionizaci dojde vlivem silného elektrického pole mezi elektrodami. Přeskok jiskry je doprovázen zvukovým efektem. Příkladem je blesk.  Koróna – trsovitý výboj, vzniká v nehomogenním elektrickém poli v okolí hrotů a hran s vysokým potenciálem. Způsobuje ztráty na vedeních velmi vysokého napětí.

10 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Sylva Divišová Autor obrázků: Mgr. Sylva Divišová


Stáhnout ppt "VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH Samostatný a nesamostatný výboj VY_32_INOVACE_08-19."

Podobné prezentace


Reklamy Google