Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V edení elektrického proudu v plynech.  za obvyklých podmínek jsou plyny nevodivé  obsahují jen velmi málo elektricky nabitých částic - iontů  množství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V edení elektrického proudu v plynech.  za obvyklých podmínek jsou plyny nevodivé  obsahují jen velmi málo elektricky nabitých částic - iontů  množství."— Transkript prezentace:

1 V edení elektrického proudu v plynech

2  za obvyklých podmínek jsou plyny nevodivé  obsahují jen velmi málo elektricky nabitých částic - iontů  množství iontů lze určitým způsobem zvětšit a plyny se stanou vodivými  vedení proudů v plynech se nazývá elektrický výboj

3 Nesamostatný výboj  plyn se stane vodivým při zahřátí, ozáření  plamen svíčky, zdroj záření tzv. ionizátor  probíhá-li el.výboj jen za působení ionizátoru nesamostatný el.výboj  působením ionizátorů se zvýší počet iontů tzn. zvýší se vodivost plynu

4 Samostatný výbojza atmosférického tlaku a) Obloukový výboj alespoň 60 V + -  nastává např. mezi uhlíkovými elektrodami  elektrody se k sobě krátce přitisknou → velký proud (10 A) →rozžhavení elektrod → ionizace vzduchu  oddálení elektrod (milimetry)  výboj- teplota vzduchu a elektrod několik 10 4 kelvinů  využití – sváření kovů,zdroj světla

5 Sváření kovů  jedna elektroda jsou svařované kovy  druhá elektroda je svařovací drát  velké zahřátí- roztavení kovů v místě sváru

6 Elektrický oblouk je napájen ze zdroje o napětí 200 V přes rezistor o odporu 30 Ω. Jaký největší proud může obvodem procházet ? Jaké napětí naměříme na oblouku při proudu 5 A ? Příklad 200 V 30 Ω

7 b) Jiskrový výboj  nastává, když intenzita elektrického pole mezi elektrodami je dostatečné velká a dojde k tzv. lavinovité ionizaci  krátkodobý výboj např. blesk, el. jiskra v motoru + - + + e-e- e-e- +  mohutným jiskrovým výbojem je blesk, kterým se za bouřky vyrovnává napětí mezi mrakem a zemí nebo mezi dvěma mraky (10 6 V;10 5 A; 0,001 s)

8 c) Koróna  trsovitý výboj, který vzniká v nehomogenním elektrickém poli okolo drátů, hrotů  koróna působí ztráty na vedení VVN

9 Voltampérová charakteristika plynu 0A – platí Ohmův zákon I n nasycený proud, počet iontů se nezvětšuje 0C nesamostatný výbojCD samostatný výboj zápalné napětí

10 za sníženého tlaku Samostatný výboj  probíhá v tzv. výbojové trubici  při nižším tlaku se zvětší vodivost plynu (větší rychlost iontů a elektronů)  stačí nižší napětí než pro jiskrový výboj  užití – zářivky, reklamní trubice

11 Katodové doutnavé světlo Anodový sloupec Doutnavka- krátká výbojka, pouze doutnavé světlo, malá spotřeba, kontrolka

12 Katodové záření video  při tlaku menším než 1 Pa vystupují elektrony z katody  elektrony prolétají trubicí beze srážek a mizí doutnavé světlo i anodový sloupec  stěny proti katodě zeleně světélkují  účinky katodového záření mohou být tepelné, světelné, pohybové, vzniká i RTG záření  směr katodového záření lze ovlivnit elektrickým i magnetickým polem  Využití – televizní obrazovka, elektronový mikroskop atd. odkaz

13


Stáhnout ppt "V edení elektrického proudu v plynech.  za obvyklých podmínek jsou plyny nevodivé  obsahují jen velmi málo elektricky nabitých částic - iontů  množství."

Podobné prezentace


Reklamy Google