Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ F18 - ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA Mgr. Alexandra Bouchalová

2 ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH  Nesamostatný výboj v plynu  Samostatný výboj v plynu  za atmosférického tlaku  za sníženého tlaku  Katodové, kanálové záření  Obrazovka Elektrický proud v plynech 2

3 Nesamostatný výboj v plynu Elektrický proud v plynech 3 AA +10 kV  Působením plamene dochází k ionizaci plynu.  Plamen je ionizátor.  Za přítomnosti elektrického pole dochází k uspořádanému pohybu kladných iontů k anodě a elektronů a záporných iontů ke katodě.  Přestane-li působit ionizátor, výboj ustává.

4 Nesamostatný výboj v plynu Elektrický proud v kapalinách 4 AA +10 kV  Elektrický proud, který se udržuje jen po dobu působení ionizátoru se nazývá nesamostatný výboj.

5 VA charakteristika výboje Elektrický proud v plynech 5 0 U I UnUn UZUZ A B 0A platí Ohmův zákon AB nasycený proud UnUn UnUn většina elektronů projde až k elektrodám UZUZ UZUZ zápalné napětí lavinová ionizace nárazem

6 Samostatný výboj Elektrický proud v plynech 6 0 U I UnUn UZUZ A B 0A platí Ohmův zákon AB nasycený proud UnUn UnUn většina elektronů projde až k elektrodám UZUZ UZUZ zápalné napětí lavinová ionizace nárazem  Nastává samostatný výboj.

7 Samostatný výboj plynu za atmosférického tlaku p a Elektrický proud v plynech 7 obloukový výboj jiskrový výboj koróna Obloukový výboj 1 Svařování obloukem 2

8 Samostatný výboj plynu za atmosférického tlaku p a Elektrický proud v plynech 8 obloukový výboj jiskrový výboj koróna Paralyzér 3 Blesky jako jiskrový výboj 4

9 Samostatný výboj plynu za atmosférického tlaku p a Elektrický proud v plynech 9 obloukový výboj jiskrový výboj koróna  Koróna je trsovitý výboj, který vzniká v blízkosti hrotů a hran vodičů s vysokým napětím vůči okolí. Výboj je slabý a prakticky neviditelný. Eliášův oheň 5 Corona vybití na kole Wartenberg 6

10 Samostatný výboj plynu za atmosférického tlaku p a Elektrický proud v plynech 10  Vysvětli pojem plazma.  Zjisti, jak velkou elektrickou intenzitu musí mít elektrické pole, aby ve vzduchu došlo k lavinové ionizaci nárazem?  Kde se využívá samostatný výboj?  Jak se máme chovat za bouřky ve volné přírodě?

11 Samostatný výboj plynu za sníženého tlaku Elektrický proud v plynech 11  Elektrody jsou uzavřeny do výbojové trubice, z níž je odčerpán vzduch na zlomek atmosférického tlaku.  Tím dochází k samostatnému výboji při mnohem nižším napětí, než při tlaku atmosférickém.  Při doutnavém výboji v plynu se elektrony pohybují směrem ke katodě a kladné ionty k anodě.

12 Doutnavý výboj plynu Elektrický proud v plynech 12 - +  0 x K 1 2 A anodový sloupec katodové doutnavé světlo

13 Užití doutnavého výboje Elektrický proud v plynech 13  Doutnavky  krátké výbojky plněné neonem,  v celé trubici doutnavé katodové světlo,  užití jako kontrolní světla, reklamní trubice,zářivky,  výboj vydává především UV záření.  Doutnavky  krátké výbojky plněné neonem,  v celé trubici doutnavé katodové světlo,  užití jako kontrolní světla, reklamní trubice,zářivky,  výboj vydává především UV záření.

14 Doutnavky a jejich užití Elektrický proud v plynech 14 „Cerné” světlo 8 Doutnavka 7

15 Katodové a kanálové záření Elektrický proud v plynech 15  Pokud uděláme v katodě i v anodě otvor, elektrony i ionty se šíří za elektrody.  Proud elektronů se nazývá katodové záření.  Proud kladných iontů za anodou se nazývá kanálové záření.  Katodové záření se využívá v obrazovkách.  Pokud uděláme v katodě i v anodě otvor, elektrony i ionty se šíří za elektrody.  Proud elektronů se nazývá katodové záření.  Proud kladných iontů za anodou se nazývá kanálové záření.  Katodové záření se využívá v obrazovkách.

16 Katodové a kanálové záření Elektrický proud v plynech 16 - + K 1 2 A 4 3 kanálové záření katodové záření

17 Obrazovka Elektrický proud v plynech 17  Využívá katodové paprsky.  Tento typ obrazovek se využívá v osciloskopech.  V televizních obrazovkách se používalo vychylování paprsku magnetickým polem.

18 Použitá literatura Literatura LEPIL, O. Elektřina a magnetismus, fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196- 202-3 TKOTZ,K. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-86706-00-1 HALLIDAY,D. Fyzika. Elektřina a magnetismus. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0 Obrázky [1] http://www.dejvice.cz/edison/elektro/15/vyboje.jpghttp://www.dejvice.cz/edison/elektro/15/vyboje.jpg [2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:US_Navy_090114-N-9704L- 004_Hull_Technician_Fireman_John_Hansen_lays_beads_for_welding_qualifications.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:US_Navy_090114-N-9704L- 004_Hull_Technician_Fireman_John_Hansen_lays_beads_for_welding_qualifications.jpg [3] http://vnuf.cz/sbornik/prispevky/soubory/13_10/image009.jpghttp://vnuf.cz/sbornik/prispevky/soubory/13_10/image009.jpg [4] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Lightning_over_Oradea_http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Lightning_over_Oradea_ Romania_cropped.jpg/569px-Lightning_over_Oradea_Romania_cropped.jpg [5] http://www.projektzare.cz/identifikace-ufo-eliasuv-ohen/aktualne/ http://www.projektzare.cz/identifikace-ufo-eliasuv-ohen/aktualne/ [6] http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plasma_wheel_2_med_DSIR2018.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plasma_wheel_2_med_DSIR2018.jpg [7] http://cs.wikipedia.org/wiki/Doutnav%C3%BD_v%C3%BDboj http://cs.wikipedia.org/wiki/Doutnav%C3%BD_v%C3%BDboj [8] http://tf.czu.cz/~libra/cer-sve4.jpg http://tf.czu.cz/~libra/cer-sve4.jpg Elektrický proud v plynech

19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google