Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ F17 - ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA Mgr. Alexandra Bouchalová

2 ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH Elektrolyt Elektrolytická disociace Elektrolýza Faradayovy zákony pro elektrolýzu Voltampérová charakteristika elektrolytického vodiče Galvanické články. Elektrický proud v kapalinách 2

3 Elektrolyty Elektrický proud v kapalinách 3 Roztok kyseliny H 2 SO 4 Roztok soli NaCl, CuSO 4 Roztok zásady KOH Vedou elektrický proud.

4 Obvod s elektrolytickým vodičem Elektrický proud v kapalinách 4 elektrolyt katoda = záporná elektroda anoda = kladná elektroda A K A - _ + + _ + _ + _ elektrolytická disociace rozdělení molekul na kladné a záporné ionty

5 Obvod s elektrolytickým vodičem Elektrický proud v kapalinách 5 A K A - _ + + _ + _ +

6 Elektrický proud v kapalinách 6 K (C - ) A (Cu + ) SO 4 2- Cu 2+ CuSO 4 Elektrolýza

7 Elektrický proud v kapalinách 7 K (C - ) A (Cu + ) Cu 2+ SO 4 2-

8 Elektrický proud v kapalinách 8 K (C - ) A (Cu + ) Cu SO 4 Elektrolýza Výsledek Koncentrace roztoku CuSO 4 zůstává stále stejná, anoda postupně ubývá a katoda se pokrývá tenkou vrstvou mědi.

9 Elektrický proud v kapalinách 9 Faradayovy zákony elektrolýzy Při elektrolýze se na katodě vždy vylučuje vodík nebo kov. Na anodě se může vylučovat látka nebo se pouze rozpouští. Každá vyloučená molekula přijme z katody nebo odevzdá anodě několik elektronů.

10 Elektrický proud v kapalinách 10 Faradayovy zákony elektrolýzy Projde-li povrchem elektrody celkový náboj Q = It, je počet vyloučených molekul N = Q ze MmNAMmNA m m = m = Nm m m = M m Q N A ez m = Q M m Fz m = AQ = AIt F = N A e = 6,65.10 4 C mol -1 Faradayova konstanta F = N A e = 6,65.10 4 C mol -1 Faradayova konstanta [A] = kg.C -1 Elektrochemický ekvivalent látky [A] = kg.C -1 Elektrochemický ekvivalent látky

11 Faradayovy zákony elektrolýzy 1. Faradayův zákon Hmotnost m vyloučené látky je přímoúměrná náboji Q, který prošel elektrolytem, m = AQ = AIt 1. Faradayův zákon Hmotnost m vyloučené látky je přímoúměrná náboji Q, který prošel elektrolytem, m = AQ = AIt Elektrický proud v kapalinách 11 2. Faradayův zákon Elektrolytický ekvivalent látky A vypočteme, jestliže její molární hmotnost vydělíme Faradayovou konstantou a počtem elektronů potřebných k vyloučení jedné molekuly, 2. Faradayův zákon Elektrolytický ekvivalent látky A vypočteme, jestliže její molární hmotnost vydělíme Faradayovou konstantou a počtem elektronů potřebných k vyloučení jedné molekuly, A = M m Fz

12 Elektrický proud v kapalinách 12 Užití elektrolýzy Čím se podstatně liší vedení proudu v elektrolytu a ve vodiči? Uveď příklady užití elektrolýzy. Vytvoř schéma elektrolýzy která probíhá ve zředěné kyselině sírové s platinovými elektrodami. Zjisti, jaký je fyzikální význam Faradayovy konstanty.

13 VA charakteristika elektrolytického vodiče Elektrický proud v kapalinách 13 K A V A CuSO 4 Cu 0 U I I = URUR R =  l S

14 VA charakteristika elektrolytického vodiče Elektrický proud v kapalinách 14 K A V A H 2 SO 4 CC 0 U I UrUr I = U - U r R U r Rozkladné napětí U r Rozkladné napětí

15 Zn Cu Elektrický proud v kapalinách 15 Galvanický článek H 2 SO 4 V důsledku chemických změn se přeskupí náboje na rozhraní kovu a elektrolytu. Vzniká elektrická dvojvrstva a mezi kovem a elektrolytem se vytvoří elektrické napětí.

16 Elektrický proud v kapalinách 16 Galvanický článek – vznik elektrické dvojvrstvy Zn Cu H 2 SO 4 bublinky vodíku bublinky kyslíku V důsledku chemických změn se přeskupí náboje na rozhraní kovu a elektrolytu. Vzniká elektrická dvojvrstva a mezi kovem a elektrolytem se vytvoří elektrické napětí.

17 Elektrický proud v kapalinách 17 Galvanický článek – vznik elektrické dvojvrstvy Zn Cu H 2 SO 4 Takováto soustava může fungovat jako zdroj elektrického napětí. V

18 Elektrický proud v kapalinách 18 Příklady galvanických článků Voltův článek Cu(+) ; Zn(–) H 2 SO 4 1 V Suchý článek C(+) ; Zn(–) NH 4 Cl + MnO 2 1,5 V Alkalický článek MnO 2 (+); Zn(–) KOH 1,5 V Olověný akumulátor Pb (+, –) H 2 SO 4 2 V Voltův článek Cu(+) ; Zn(–) H 2 SO 4 1 V Suchý článek C(+) ; Zn(–) NH 4 Cl + MnO 2 1,5 V Alkalický článek MnO 2 (+); Zn(–) KOH 1,5 V Olověný akumulátor Pb (+, –) H 2 SO 4 2 V název elektrody elektrolyt napětí

19 Elektrický proud v kapalinách 19 Příklady galvanických článků Schéma Voltova sloupu 2 Voltův sloup 1

20 Elektrický proud v kapalinách 20 Příklady galvanických článků Schéma suchého článku 4 Suchý článek 3

21 Elektrický proud v kapalinách 21 Příklady galvanických článků Schéma článku MnO 2 -ZN s alkalickým elektrolytem 6 Suchý článek 5

22 Elektrický proud v kapalinách 22 Příklady galvanických článků Schéma olověného akumulátoru 8 Akumulátor 7

23 Použitá literatura Literatura LEPIL, O. Elektřina a magnetismus, fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196- 202-3 TKOTZ,K. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-86706-00-1 HALLIDAY,D. Fyzika. Elektřina a magnetismus. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0 Obrázky [1, 2] http://www.e-chembook.eu/wp-content/uploads/Voltuv-sloup.pnghttp://www.e-chembook.eu/wp-content/uploads/Voltuv-sloup.png [3] http://athena.zcu.cz/kurzy/elch/000/HTML/32/ [4] http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser= 456c656b74f8696e612061206d61676e657469736d7573h&key=417/ [5] http://www.logicky.cz/out/pictures/z1/1013402000_01-b1340%281%29_z1.jpghttp://www.logicky.cz/out/pictures/z1/1013402000_01-b1340%281%29_z1.jpg [6] http://www.battex.info/?id=220http://www.battex.info/?id=220 [7] http://auto.idnes.cz/foto.aspx?r=automoto&foto1=FDV184613_autobaterie.JPG [8] http://www.e-chembook.eu/wp-content/uploads/Oloveny-akumulator.png Elektrický proud v kapalinách

24 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google