Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ F19 – STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE I SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA Mgr. Alexandra Bouchalová

2 STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE I Magnetické pole trvalého magnetu Magnetické pole vodiče s proudem Magnetická síla Magnetická indukce Stacionární magnetické pole I 2

3 Opakování učiva ZŠ Kde se magnetické pole vytváří? Jak se magnetické pole projevuje? Vysvětli pojem geografický a magnetický pól. Kdy nazýváme magnetické pole stacionární? Jak znázorňujeme magnetické pole? Stacionární magnetické pole I 3

4 Magnetické pole trvalého magnetu Stacionární magnetické pole I 4 S S N N

5 SS NN Magnetické pole Země Stacionární magnetické pole I 5 S S N N

6 Hans Christian Oersted - André Marie Ampère Magnetické pole vodiče s proudem Stacionární magnetické pole I 6 1820 – souvislost magnetismu s elektrickým proudem I

7 Ampérovo pravidlo pravé ruky Stacionární magnetické pole I 7 Magnetické indukční čáry jsou uzavřené křivky. Magnetické pole je vírové. Orientaci magnetických indukčních čar určujeme pomocí Ampérova pravidla pravé ruky. Směr od jižního pólu k severnímu pólu magnetky určuje orientaci indukčních čar.

8 Magnetické pole vodiče s proudem Stacionární magnetické pole I 8 I I

9 Ampérovo pravidlo pravé ruky Stacionární magnetické pole I 9 Jakým směrem protéká proud ve smyčce, je-li magnetka v poloze uvedené na obrázku? I

10 Magnetické pole cívky s proudem Stacionární magnetické pole I 10 + -

11 Magnetické pole cívky s proudem Stacionární magnetické pole I 11 + - S S N N

12 Magnetická síla Stacionární magnetické pole I 12 I I FmFm I I FmFm

13 Magnetická síla Stacionární magnetické pole I 13 Na vodič s proudem v magnetickém poli působí magnetická síla. Je-li vodič kolmý k indukčním čarám, je magnetická síla největší. Je-li vodič s indukčními čarami rovnoběžný, je magnetická síla nulová. FmFm

14 Magnetická síla Stacionární magnetické pole I 14 + - F m1 F m2 I

15 Magnetická síla Stacionární magnetické pole I 15 + - F m1 F m2 I Moment dvojice sil F m1,F m2 je maximální.

16 Magnetická síla Stacionární magnetické pole I 16 + - F m1 F m2 I Moment dvojice sil F m1,F m2 se zmenšuje. Rameno dvojice sil F m1,F m2 se zmenšuje.

17 Magnetická síla Stacionární magnetické pole I 17 + - F m1 F m2 I Moment dvojice sil F m1,F m2 je nulový.

18 Magnetická indukce Stacionární magnetické pole I 18 I I FmFm FmFm FmFm F m ~ l F m ~ I F m = BIl Veličina B je konstanta úměrnosti, která charakterizuje silové působení MP na vodič s proudem. Pro vodič kolmý k indukčním čarám platí:

19 Magnetická indukce Stacionární magnetické pole I 19 F m = BIl Jednotkou magnetické indukce je Tesla. Magnetická indukce B je vektorová veličina. Její směr určuje orientace indukčních čar. B = F m Il [B] = = T [F m ] [I][l] Magnetické pole Země v našich zeměpisných šířkách je řádově 10 -5 T.

20 B FmFm Stacionární magnetické pole I 20 B FmFm B  I  F m F m = BIl Magnetická indukce I

21 B FmFm Stacionární magnetické pole I 21 B Magnetická indukce  FmFm B  I  F m F m = BIl sin  I

22 Stacionární magnetické pole I 22 Flemingovo pravidlo levé ruky B FmFm I Uchopíme-li levou rukou vodič tak, že prsty ukazují směr proudu, indukční čáry vstupují do dlaně, pak odtažený palec ukazuje směr magnetické síly.

23 Použitá literatura Literatura LEPIL, O. Elektřina a magnetismus, fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196- 202-3 TKOTZ,K. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-86706-00-1 HALLIDAY,D. Fyzika. Elektřina a magnetismus. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0 Stacionární magnetické pole I

24 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google