Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektřina. Elektrování těles Elektrování třením Třením se mohou tělesa zelektrovat Třením se mohou tělesa zelektrovat Tzn., že působí silou na jiná tělesa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektřina. Elektrování těles Elektrování třením Třením se mohou tělesa zelektrovat Třením se mohou tělesa zelektrovat Tzn., že působí silou na jiná tělesa."— Transkript prezentace:

1 Elektřina

2 Elektrování těles

3 Elektrování třením Třením se mohou tělesa zelektrovat Třením se mohou tělesa zelektrovat Tzn., že působí silou na jiná tělesa Tzn., že působí silou na jiná tělesa

4 Čím to je? Je to způsobeno elektrickými silami Je to způsobeno elektrickými silami Mohou být Mohou být A) přitažlivé B) odpudivé

5 Elektrický náboj Odvozená fyzikální veličina Odvozená fyzikální veličina Popisuje stav zelektrování těles Popisuje stav zelektrování těles Značka ZnačkaQ Jednotka Jednotka 1 C coulomb

6 Druhy elektrického náboje Kladný elektrický náboj Kladný elektrický náboj Má jej skleněná tyč Záporný elektrický náboj Záporný elektrický náboj Má jej plastová tyč Tělesa se souhlasnými náboji se Tělesa se souhlasnými náboji seodpuzují Tělesa s nesouhlasnými náboji se Tělesa s nesouhlasnými náboji sepřitahují

7 Elektroskop Slouží ke zjišťování elektrického náboje Slouží ke zjišťování elektrického náboje Má-li stupnici, nazývá se elektrometr Má-li stupnici, nazývá se elektrometr

8 Elektrostatické generátory Van de Graaffův Van de Graaffův Slouží k získávání elektrického náboje Slouží k získávání elektrického náboje Pohybem pásu se nabije Pohybem pásu se nabije izolovaná koule

9 Elektrické vodiče Jsou to látky, které vedou elektrický proud Jsou to látky, které vedou elektrický proud Mají dostatek elektronů, které se mohou uvolnit z obalu atomu, tzv. volných elektronů Mají dostatek elektronů, které se mohou uvolnit z obalu atomu, tzv. volných elektronů Dobrými vodiči jsou kovy Dobrými vodiči jsou kovy stříbro Ag měď Cu hliníkAl

10 Elektrické nevodiče (izolanty) Jsou to látky, které nevedou elektrický proud Jsou to látky, které nevedou elektrický proud Nemají volné elektrony Nemají volné elektrony Elektrony jsou pevně vázány v atomech Elektrony jsou pevně vázány v atomech Elektrický náboj se nemá čím přenášet Elektrický náboj se nemá čím přenášet Dobrými izolanty jsou Dobrými izolanty jsouplastyporcelánsklojantar

11 Elektrické pole Vyskytuje se kolem elektricky nabitých těles Působí el.silou na všechna okolní tělesa

12 Vidíme elektrické pole? Nevidíme, ale zobrazujeme jej pomocí elektrických siločar Jsou to myšlené čáry Ukazují směr působení elektrické síly na kladný náboj

13

14 Elektrický výboj Jiskrový výboj nazýváme bleskem Vzniká třením mezi padajícími kapkami Kapky se navzájem nabíjejí

15 Kladné náboje se hromadí v horní části mraku Záporné náboje se hromadí v dolní části mraku Mezi náboji přeskočí jiskry – vidíme blesk a prudkým zahřátím vzduchu slyšíme třesk - hrom

16 Vznik blesku Mezi dvěma místy jednoho mraku Mezi dvěma mraky Mezi mrakem a zemí

17 Ochrana před bleskem Hromosvod správné označení je bleskosvod Je to kovová tyč vodivě spojená se zemí

18 Kdo vynalezl bleskosvod? Čech Prokop Diviš z Přímětic u Znojma Američan Benjamin Franklin

19 Ochrana při bouřce Obydlí s bleskosvodem Nedotýkat se elektrických spotřebičů Nezdržovat se na volném prostranství Nejezdit na kole či motocyklu Nekoupat se v přírodě

20 Je bezpečné sedět v autě? Ano, při bouřce vnitřní prostor kovových předmětů ochraňuje Funguje jako Faradayova klec

21 Elektrický proud Základní jednotka SI Základní jednotka SI Je uspořádaný pohyb nabitých částic Je uspořádaný pohyb nabitých částic Značka ZnačkaI Jednotka Jednotka 1 A ampér Měříme jej ampérmetrem Měříme jej ampérmetrem

22 Elektrické nevodiče (izolanty) Nemají volné částice s el. nábojem ( elektrony, ionty ) Nemají volné částice s el. nábojem ( elektrony, ionty ) Molekuly jsou elektricky neutrální Molekuly jsou elektricky neutrální Destilovaná voda Destilovaná voda Olej Olej Vzduch Vzduch

23 Elektrické vodiče Mají volné částice s el. nábojem Mají volné částice s el. nábojem (elektrony, ionty ) V pevných látkách – elektrony V pevných látkách – elektrony ( většina kovů ) V kapalinách – kladné a záporné ionty V kapalinách – kladné a záporné ionty ( voda se solí ) V plynech – kladné ionty a elektrony V plynech – kladné ionty a elektrony ( zředěný vzduch v trubici )

24 Elektrické napětí Fyzikální veličina Fyzikální veličina Vyjadřuje rozdíl mezi dvěma místy v elektrickém obvodu Vyjadřuje rozdíl mezi dvěma místy v elektrickém obvodu Značka ZnačkaU Jednotka Jednotka 1 V volt Měříme jej voltmetrem Měříme jej voltmetrem

25 Zdroje el. napětí A) Elektrárny A) Elektrárny Využívají Využívají Pohyb vody – vodní elektrárny Vítr – větrné elektrárny Sluneční záření – sluneční elektrárny Přeměny atomových jader – jaderné elektrárny

26 Další zdroje el.napětí B) Galvanické články B) Galvanické články Časté názvy: články, monočlánky, tužkové baterie, baterie do hodinek Časté názvy: články, monočlánky, tužkové baterie, baterie do hodinek Využívají chemické reakce Využívají chemické reakce Mají různá napětí (1 V až 9 V) Mají různá napětí (1 V až 9 V)

27 Elektrický článek Napětí 1,5 V mezi kladnou uhlíkovou a zápornou zinkovou elektrodou Napětí 1,5 V mezi kladnou uhlíkovou a zápornou zinkovou elektrodou

28 Plochá baterie Napětí 3 x 1,5 V = 4,5 V Napětí 3 x 1,5 V = 4,5 V Tři elektrické články jsou spojeny za sebou Tři elektrické články jsou spojeny za sebou

29 Akumulátory Mohou se opakovaně nabíjet Mohou se opakovaně nabíjet Mají různá napětí ( 3,6 V až 15 V ) Mají různá napětí ( 3,6 V až 15 V )

30 Druhy el.napětí Stejnosměrné napětí Stejnosměrné napětí - kladný a záporný pól - u el.článků, akumulátorů (1,5 V,15 V) Střídavé napětí Střídavé napětí -nemá stálé póly, střídají se např. 50krát za sekundu - v el. zásuvkách ( 230 V, 400 V )


Stáhnout ppt "Elektřina. Elektrování těles Elektrování třením Třením se mohou tělesa zelektrovat Třením se mohou tělesa zelektrovat Tzn., že působí silou na jiná tělesa."

Podobné prezentace


Reklamy Google