Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_220. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_220. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_220. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu: o Vzdělávací oblast : Člověk a příroda. o Vzdělávací obor : Fyzika. o Tematický okruh: Síla – (elektrická síla). o Ročník :8. Metodické pokyny:Jsou uvedeny na jednotlivých listech, u každého cvičení. Datum vytvoření:20.1.2013 VY_32_INOVACE_220

2 ELEKTRICKÉ POLE Elektrické pole se nachází v okolí elektricky nabitého tělesa (částice) a v okolí přístrojů s elektrickým proudem. Elektrostatické pole – nabité těleso (částice) se nepohybuje. Elektrostatické pole můžeme např. vytvořit pomocí tření některých těles o sebe. Plast + kožešina (vytvoření záporného náboje na plastu – povrchové anionty), sklo + bavlna (kladný náboj na skle – povrchové kationty). Proměnné elektrické pole je např. u elektrických přístrojů zapojených k elektrickému zdroji, které spotřebovávají el. energii.

3 ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou. Rozlišujeme dva druhy elektrického náboje – kladný a záporný. Stejné náboje se odpuzují, různé náboje se přitahují. Nosičem základního záporného el. náboje je např. elektron, kladného náboje proton. Q = 1C jednotka elektrického náboje 1C (Coulumb – „Kulomb“)

4 ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou. Rozlišujeme dva druhy elektrického náboje – kladný a záporný. Stejné náboje se odpuzují, různé náboje se přitahují. Nosičem základního záporného el. náboje je např. elektron, kladného náboje proton. Q = 1C jednotka elektrického náboje 1C (Coulumb – „Kulomb“)

5 ELEKTROSKOP ELEKTROSKOP zařízení, na kterém můžeme pozorovat některé vlastnosti el. náboje. http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroskop

6 PROUD V LÁTKÁCH ELEKTRICKÉ VODIČE – látky, které obsahují velké množství volných částic s elektrickým nábojem (elektronů – pevné látky, iontů – kapaliny, iontů a elektronů - plyny). Příklad: kovy, elektrolyty – vodivá kapalina ELEKTRICKÉ NEVODIČE – látky, které obsahují velmi malé množství volných částic s elektrickým nábojem Příklad: dřevo, sklo, plasty, guma..... ELEKTRICKÉ POLOVODIČE – látky, které za určitých okolností dobře vedou el. proud. (vodivost ovlivňuje teplota a chemická „čistota“ prvku) Příklad: uhlík, křemík, germanium.... http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_vodivost

7 ELEKTRICKÉ VELIČINY ELEKTRICKÝ PROUD popisuje usměrněný pohyb elektricky nabitých částic. Značka: I Jednotka: 1A (Ampér) I = 1A STEJNOSMĚRNÝ PROUD směr el. proudu se časově nemění, velikost se může měnit. (Příklad: napájení spotřebiče proudem z baterie nebo solárního článku). STŘÍDAVÝ PROUD směr el. proudu se časově pravidelně mění. (Příklad: proud z elektrické sítě). SMĚR ELEKTRICKÉHO PROUDU byl historicky stanoven ve směru toku kladných částic tzn. směr opačný než u proudících elektronů v pevných látkách.

8 ELEKTRICKÉ VELIČINY ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ - udává rozdíl elektrických nábojů mezi dvěma částmi elektrického obvodu. Značka: U Jednotka: 1V (Volt) U = 1V Elektrické napětí některých zdrojů: galvanický článek (tužková, mikrotužková baterie...) nenabíjecí U = 1,5V nabíjecí U = 1,2V http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C5%BEkov%C3%A1_baterie li-ion baterie – např. mobil U = 3,7V http://cs.wikipedia.org/wiki/Li-ion elektrická síť v ČR U = 230V (400V)

9 ELEKTRICKÉ VELIČINY ELEKTRICKÝ ODPOR - charakterizuje elektrickou propustnost materiálem. Značka: R Jednotka: 1  (Ohm – „ÓM“) R = 1  ELEKTRICKÉ VODIČE mají malý elektrický odpor ELEKTRICKÉ NEVODIČE mají velký elektrický odpor ELEKTRICKÉ POLOVOVODIČE jejich elektrický odpor je ovlivněn teplotou a chemickou čistotou - příměsy

10 ELEKTRICKÝ ODPOR Elektrický odpor v kovových vodičích závisí na: Délce vodiče: větší délka = větší odpor Tloušce(průřezu) vodiče: větší průřez = menší odpor Materiálu: různé materiály(kovy) mají rozdílnou vodivost = různý elektrický odpor mezidobré vodiče patří měď, stříbro, mezi vodiče, při kterém vzniká hodně tepla patří polovodič uhlík – využití jako topná spirála, vlákno žárovky....


Stáhnout ppt "Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_220. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google