Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÝ PROUD. Elektrostatická indukce Při elektrostatické indukci na krátký čas nastane uspo- řádaný pohyb elektricky nabitých částic. + -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÝ PROUD. Elektrostatická indukce Při elektrostatické indukci na krátký čas nastane uspo- řádaný pohyb elektricky nabitých částic. + -"— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÝ PROUD

2 Elektrostatická indukce Při elektrostatické indukci na krátký čas nastane uspo- řádaný pohyb elektricky nabitých částic. + -

3 Uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem se nazývá elektrický proud. Podmínkou vzniku elektrického proudu v látce je: 1. přítomnost volných částic s elektrickým nábojem, 2. přítomnost elektrického pole v této látce. Aby byl elektrický proud trvalý (ne jen dočasný), je třeba aby v látce bylo trvale přítomné elektrické pole – trvalé elektrické pole ve vodiči udržujeme pomocí elektrického zdroje. Elektrický zdroj je zdrojem elektrického pole.

4 Směr elektrického proudu + - + - Směrem elektrického proudu ve vodiči nazýváme směr uspořádaného pohybu volných částic s kladným nábojem. směr proudu

5 Směr elektrického proudu v kovech je opačný než směr pohybu elektronů. + směr proudu směr pohybu elektronů Směr elektrického proudu

6 Účinky elektrického proudu 1. v pevných vodičích způsobuje zvýšení teploty, Odporový drát připojený ke stejnosměrnému zdroji Odporový drát při průchodu elektrického proudu

7 Účinky elektrického proudu 1. v pevných vodičích způsobuje zvýšení teploty, 2. v kapalných vodičích mění jejich složení, Elektrody v kapalném vodiči

8 Účinky elektrického proudu 1. v pevných vodičích způsobuje zvýšení teploty, 2. v kapalných vodičích mění jejich složení, 3. v plynech vyvolává světelné a zvukové efekty. Elektrický výboj v plynu

9 Elektrický proud je definován podílem celkového náboje částic  Q, které projdou průřezem vodiče S za čas  t, a času  t. + Fyzikální veličina elektrický proud S - obsah průřezu -

10 Elektrický proud měříme ampérmetrem. Ampérmetr připojujeme do obvodu sériově v té části, v níž chceme měřit elektrický proud. Měření elektrického proudu + - A

11 Elektrický zdroj Je každé zařízení, mezi jehož dvěma různými částmi - - póly - je trvale udržován rozdíl el. potenciálů - napětí. + - - - - - + + + + -

12 Uvnitř zdroje musí působit neelektrostatické síly, které odvádějí volné elektrony z kladné svorky na zápornou. + - - - - - + + + + - Elektrický zdroj

13 + - - - - - + + + + - Neelektrostatické síly při přesunu nabitých částic s celkovým nábojem Q vykonají práci W Z.

14 Elektromotorické napětí zdroje + - - - - - + + + + - Neelektrostatické síly při přesunu nabitých částic s celkovým nábojem Q vykonají práci W Z.

15 Zdroje napětí 1. elektrochemický zdroj, Neelektrické síly vznikají chemickou reakcí kovových elektrod s elektrolytem.

16 Napětí vzniká vzájemným působením světla s elektrony v kovech nebo polovodičích. Zdroje napětí 1. elektrochemický zdroj, 2. fotoelektrický zdroj,

17 Napětí, které vzniká na spoji dvou různých kovů závisí na teplotě spoje (termočlánek). Zdroje napětí 1. elektrochemický zdroj, 2. fotoelektrický zdroj, 3. termoelektrický zdroj,

18 Neelektrické síly vznikají pohybem vodiče v magnetickém poli (dynamo, alternátor). Zdroje napětí 1. elektrochemický zdroj, 2. fotoelektrický zdroj, 3. termoelektrický zdroj, 4. elektrodynamický zdroj,

19 Náboje se oddělují třením pásu a přenášejí jeho pohybem (van de Graaffův generátor, indukční elektřina). Zdroje napětí 1. elektrochemický zdroj, 2. fotoelektrický zdroj, 3. termoelektrický zdroj, 4. elektrodynamický zdroj, 5. mechanický zdroj.

20 Vypočítejte počet volných elektronů, které projdou průřezem kovového vodiče s proudem 1,6 A za dobu 10 s. Řešte úlohu: N=10 20

21 Elektrický proud je: a) neuspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem, b) uspořádaný pohyb vázaných částic s elektrickým nábojem, c) uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem, d) pohyb volných částic s elektrickým nábojem. Test 1

22 Podmínkou vzniku elektrického proudu v látce je: a) přítomnost částic s elektrickým nábojem, b) přítomnost volných částic s elektrickým nábojem, c) utvoření elektrického pole v této látce, d) utvoření magnetického pole v této látce. Test 2

23 Definiční vztah elektrického proudu je: Test 3

24 Elektrický zdroj je každé zařízení: a) mezi jehož dvěma různými částmi, póly, je také po připojení zdroje udržováno napětí, b) mezi jehož dvěma různými částmi, svorkami, je také po připojení vodiče udržováno napětí, c) mezi jehož dvěma různými částmi, póly, je také po připojení vodiče udržováno napětí, d) mezi jehož dvěma různými částmi, elektrony, je také po připojení vodiče udržováno napětí. Test 4

25 Definiční vztah elektromotorického napětí zdroje je: Test 5


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÝ PROUD. Elektrostatická indukce Při elektrostatické indukci na krátký čas nastane uspo- řádaný pohyb elektricky nabitých částic. + -"

Podobné prezentace


Reklamy Google