Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÝ PROUD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÝ PROUD."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÝ PROUD

2 - Elektrostatická indukce
+ - Při elektrostatické indukci na krátký čas nastane uspo- řádaný pohyb elektricky nabitých částic.

3 Uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým
nábojem se nazývá elektrický proud. Podmínkou vzniku elektrického proudu v látce je: 1. přítomnost volných částic s elektrickým nábojem, 2. přítomnost elektrického pole v této látce. Aby byl elektrický proud trvalý (ne jen dočasný), je třeba aby v látce bylo trvale přítomné elektrické pole – trvalé elektrické pole ve vodiči udržujeme pomocí elektrického zdroje. Elektrický zdroj je zdrojem elektrického pole.

4 Směr elektrického proudu
- + směr proudu - + Směrem elektrického proudu ve vodiči nazýváme směr uspořádaného pohybu volných částic s kladným nábojem.

5 Směr elektrického proudu
směr proudu směr pohybu elektronů + Směr elektrického proudu v kovech je opačný než směr pohybu elektronů.

6 Účinky elektrického proudu
1. v pevných vodičích způsobuje zvýšení teploty, Odporový drát připojený ke stejnosměrnému zdroji Odporový drát při průchodu elektrického proudu

7 Účinky elektrického proudu
1. v pevných vodičích způsobuje zvýšení teploty, 2. v kapalných vodičích mění jejich složení, Elektrody v kapalném vodiči

8 Účinky elektrického proudu
1. v pevných vodičích způsobuje zvýšení teploty, 2. v kapalných vodičích mění jejich složení, 3. v plynech vyvolává světelné a zvukové efekty. Elektrický výboj v plynu

9 - Fyzikální veličina elektrický proud
S - obsah průřezu - + Elektrický proud je definován podílem celkového náboje částic DQ, které projdou průřezem vodiče S za čas Dt, a času Dt.

10 - Měření elektrického proudu A Elektrický proud měříme ampérmetrem.
+ Elektrický proud měříme ampérmetrem. Ampérmetr připojujeme do obvodu sériově v té části, v níž chceme měřit elektrický proud.

11 Elektrický zdroj - + - + - Je každé zařízení, mezi jehož dvěma různými částmi - - póly - je trvale udržován rozdíl el. potenciálů - napětí.

12 Elektrický zdroj - + - + - Uvnitř zdroje musí působit neelektrostatické síly, které odvádějí volné elektrony z kladné svorky na zápornou.

13 Elektrický zdroj - + - + - Neelektrostatické síly při přesunu nabitých částic s celkovým nábojem Q vykonají práci WZ.

14 - + Elektromotorické napětí zdroje -
Neelektrostatické síly při přesunu nabitých částic s celkovým nábojem Q vykonají práci WZ.

15 Zdroje napětí 1. elektrochemický zdroj,
Neelektrické síly vznikají chemickou reakcí kovových elektrod s elektrolytem.

16 Zdroje napětí 1. elektrochemický zdroj, 2. fotoelektrický zdroj,
Napětí vzniká vzájemným působením světla s elektrony v kovech nebo polovodičích.

17 Zdroje napětí 1. elektrochemický zdroj, 2. fotoelektrický zdroj,
3. termoelektrický zdroj, Napětí, které vzniká na spoji dvou různých kovů závisí na teplotě spoje (termočlánek).

18 Zdroje napětí 1. elektrochemický zdroj, 2. fotoelektrický zdroj,
3. termoelektrický zdroj, 4. elektrodynamický zdroj, Neelektrické síly vznikají pohybem vodiče v magnetickém poli (dynamo, alternátor).

19 Zdroje napětí 1. elektrochemický zdroj, 2. fotoelektrický zdroj,
3. termoelektrický zdroj, 4. elektrodynamický zdroj, 5. mechanický zdroj. Náboje se oddělují třením pásu a přenášejí jeho pohybem (van de Graaffův generátor, indukční elektřina).

20 Řešte úlohu: Vypočítejte počet volných elektronů, které projdou průřezem kovového vodiče s proudem 1,6 A za dobu 10 s. N=1020

21 Test 1 Elektrický proud je:
a) neuspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem, b) uspořádaný pohyb vázaných částic s elektrickým c) uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým d) pohyb volných částic s elektrickým nábojem. 1

22 Test 2 Podmínkou vzniku elektrického proudu v látce je:
a) přítomnost částic s elektrickým nábojem, b) přítomnost volných částic s elektrickým nábojem, c) utvoření elektrického pole v této látce, d) utvoření magnetického pole v této látce. 2

23 Test Definiční vztah elektrického proudu je: 3

24 Test 4 Elektrický zdroj je každé zařízení:
a) mezi jehož dvěma různými částmi, póly, je také po připojení zdroje udržováno napětí, b) mezi jehož dvěma různými částmi, svorkami, je také po připojení vodiče udržováno napětí, c) mezi jehož dvěma různými částmi, póly, je také po připojení vodiče udržováno napětí, d) mezi jehož dvěma různými částmi, elektrony, je také po připojení vodiče udržováno napětí. 4

25 Test Definiční vztah elektromotorického napětí zdroje je: 5


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÝ PROUD."

Podobné prezentace


Reklamy Google