Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud, elektrické napětí. Proud Kdy mluvíme o proudu? Proud velkého počtu lidí Proud vody, světla, vzduchu VE FYZICE – PROUD NABITÝCH ČÁSTIC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud, elektrické napětí. Proud Kdy mluvíme o proudu? Proud velkého počtu lidí Proud vody, světla, vzduchu VE FYZICE – PROUD NABITÝCH ČÁSTIC."— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud, elektrické napětí

2 Proud Kdy mluvíme o proudu? Proud velkého počtu lidí Proud vody, světla, vzduchu VE FYZICE – PROUD NABITÝCH ČÁSTIC (JEDNÍM SMĚREM)

3 Zopakujme si Jaké částice v atomu mají elektrický náboj? 2 druhy nabitých částic – protony a elektrony Protony – pevně vázané v jádře Elektrony – v některých látkách jsou volné – za určitých podmínek se mohou pohybovat

4 Které částice se podílejí na vedení elektrického proudu? Nabité částice, které se mohou volně pohybovat v pevných látkáchv kapalných látkáchv plynných látkách volné elektronykladné a záporné ionty

5 V kapalných a plynných látkách V některých látkách jsou molekuly neutrální – nemůže vzniknout elektrický proud Např destilovaná voda, olej, vzduch,..) V jiných látkách (roztoky) – jsou přítomny kladné a záporné ionty (ty se mohou volně pohybovat – jejich uspořádaným pohybem vznikne elektrický proud)

6 Elektrický proud Základní fyzikální veličina Značka I Jednotka Ampér (A) Měříme jej ampérmetrem André Marie Ampér

7 Velikost proudu Podobně jako u vody – proud je větší, když proteče více vody v daném čase Elektrický proud je tím větší, čím větší množství nabitých částic projde vodičem za stejný čas Čím více svítí žárovka – tím větší proud jí prochází

8 Napětí Co je příčinou toku vody v korytu řeky? Teče z míst s větší nadmořskou výškou Příčinou je rozdíl výšek VE FYZICE – PŘÍČINOU ELEKTRICKÉHO PROUDU JE ROZDÍL ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ NA DVOU MÍSTECH

9 Elektrické napětí Fyzikální veličina odvozená Značka U Jednotka Volt (V) Měříme voltmetrem Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta

10 Elektrické napětí Vztahuje se ke dvěma bodům vodiče SOUVISÍ S PŘEBYTKEM ČI NEDOSTATKEM ELEKTRONŮ V DANÝCH BODECH Velkých hodnot dosahuje elektrické napětí mezi mrakem a bleskosvodem při bouřce

11 Elektrické výboje v přírodě Asi 5000 druhů ryb využívá elektrických výbojů k obraně či k omráčení kořisti Rejnok elektrický (severní Atlantik) vydává výboje o velikosti 50A a 60V

12 Sumec elektrický (Afrika) může vyvinout napětí 350 V Úhoř elektrický (Jižní Amerika) může vyvinout napětí až 886 V Elektrické výboje v přírodě

13 Zajímavosti Antický svět znal pravděpodobně afrického sumce elektrického, který se objevuje i v Nilu. Zachovaly se zprávy o využívání jejich elektrických "šoků" k léčbě nervových onemocnění. Na hlavu se přikládal elektrický rejnok nebo úhoř. Zdá se, že v tomto případě měli antičtí lékaři velmi moderní přístup.

14 Shrnutí a zápis Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic. Elektrický proud se označuje písmenem I. Jeho jednotkou je ampér (A). Elektrické napětí se označuje písmenem U. Jednotkou elektrického napětí je volt (V).


Stáhnout ppt "Elektrický proud, elektrické napětí. Proud Kdy mluvíme o proudu? Proud velkého počtu lidí Proud vody, světla, vzduchu VE FYZICE – PROUD NABITÝCH ČÁSTIC."

Podobné prezentace


Reklamy Google