Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrické jevy I. Elektrický proud Elektrické napětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrické jevy I. Elektrický proud Elektrické napětí"— Transkript prezentace:

1 Elektrické jevy I. Elektrický proud Elektrické napětí
Fyzika 8.ročník ZŠ Elektrické jevy I. Elektrický proud Elektrické napětí Creation IP&RK

2 Měření elektrického proudu
Elektrický proud je fyzikální veličina, kterou značíme I. Základní jednotkou je 1 Ampér ( 1 A ). Vodičem prochází proud 1 A, jestliže jeho příčným průřezem projdou za každou sekundu částice s celkovým nábojem 1 C. Další jednotky elektrického proudu: miliampér – 1 mA = 0,001 A mikroampér – 1 A = 0, A kiloampér – 1 kA = A

3 Měření elektrického proudu
Elektrický proud měříme ampérmetrem (ručičkový, digitální). Schématická značka Zapojení ampérmetru do obvodu: Svorka + musí být spojena se shodně označenou svorkou zdroje Máme-li měřit proud procházející žárovkou, řadíme ampérmetr a žárovku sériově.

4 Elektrický proud – co už známe …
Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, když: Je v obvodu zapojen zdroj elektrického napětí. Obvod je uzavřen a nachází se v něm alespoň jeden spotřebič (zkrat??? ). V jednoduchém elektrickém obvodu se tak nachází například baterie, vypínač, žárovka, ,,,

5 Elektrické obvody Zapojení spotřebičů PARALELNÍ = vedle sebe
SÉRIOVÉ = za sebou Nerozvětvený elektrický obvod Zapojení spotřebičů PARALELNÍ = vedle sebe Rozvětvený elektrický proud Zajímavá prezentace  Elektrické obvody

6 Schématické značky Více značek

7 Co rozumíme pod pojmem elektrický proud?
Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. (kovy volné elektrony, vodné roztoky solí a kyselinionty, plynyelektrony a ionty) Zdroj elektrického napětí je zařízení, které má na jednom konci (pólu) stále kladný a na druhém konci (pólu) stále záporný náboj. Jestliže ke zdroji připojíme vodič, vytvoří se v něm elektrické pole, jehož působením se volné elektrony ve vodiči uvedou do usměrněného pohybu od záporného pólu zdroje ke kladném.

8 Elektrický proud - dělení
STEJNOSMĚRNÝ – DC = direct current Má stále stejný směr a stálou velikost STŘÍDAVÝ – AC = alternate current Směr i velikost se mění (v domácích rozvodech 100krát za sekundu)

9 Měření elektrického napětí
Alessandro Volta Elektrické napětí je fyzikální veličina, kterou značíme U. Základní jednotkou je 1 Volt ( 1 V ). Menší jednotky: milivolt 1 mV = 0,001 V Větší jednotky: kilovolt 1kV = V Při zapojení baterie do obvodu se ve vodiči vytvoří elektrické pole, jehož působením se volné částice s nábojem přemisťují od jednoho pólu k druhému – elektrické pole koná práci. Čím větší je napětí mezi póly zdroje, tím větší je tato práce a tím větší je energie, kterou volné částice s nábojem získají.

10 Měření elektrického proudu
Zapojení voltmetru do obvodu Svorka + musí být spojena se shodně označenou svorkou zdroje Máme-li měřit napětí mezi svorkami spotřebiče, řadíme voltmetr ke spotřebiči paralelně Schématická značka voltmetru: MULTIMETR – přístroj, kterým můžeme měřit elektrický proud, napětí i další veličiny. P o z o r – při měření přepnout na veličinu, kterou měřím - vždy zvolím největší rozsah, poté mohu zmenšovat

11 Zdroje elektrického proudu a napětí
Ve zdrojích elektrického proudu a napětí dochází k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Zdroje dělíme na dočasné a trvalé. Příklady zdrojů: galvanický článek (suchý článek, akumulátor), termočlánek, fotočlánek, generátory (alternátor, dynamo), elektrická síť. Z D E Více o zdrojích …

12 Zdroje elektrického proudu a napětí
Voltův článek – galvanický článek mokrý. Zdroj trvalého napětí, který vyrobil italský fyzik Alessandro Volta Napětí přibližně 1V vzniká chemickou reakcí kyseliny sírové s kovovými elektrodami.

13 Zdroje elektrického proudu a napětí
V současné době se nejčastěji setkáváme se suchým uhlíkovo – zinkovým monočlánkem: Záporná elektroda je zinkový obal Kladná je tyčinka z uhlíku Elektrolyt tvoří roztok salmiaku (kaše chloridu amonného Kolem anody je burel (oxid manganičitý), který prodlužuje životnost a práškový uhlík, který zvyšuje vodivost mezi elektrodami Napětí je 1,5 V Nevýhodou je, že dlouhodobým uchováváním elektrické napětí klesá a nedá se obnovit V kalkulačkách nebo hodinkách se používají tzv. knoflíkové baterie, které mají jiné složení, než monočlánky (jsou např. stříbro – zinkové, elektrolyt tvoří hydroxid draselný). Zn - C suchý článek

14 Zdroje elektrického proudu a napětí
AKUMULÁTOR elektrický článek, jehož napětí se dá obnovit Nejčastější je olověný akumulátor (elektrody z olova, elektrolyt roztok kyseliny sírové) Elektrické napětí jednočlánkovéko akumulátoru je asi 2,4 V BATERIE vznikne spojením několika článků za sebou – získáme tak zdroj většího napětí Autobaterie je obvykle složena ze šesti článků Akumulátory menšího rozměru (např. niklokadmiové) se využívají ve fotoaparátech, telefonech, notebooku, …

15 Při práci s elektrickými zařízeními vždy dodržuj bezpečnost!!!
NEZAPOMEŇ Elektřina je dobrý sluha, ale i zlý pán. Při práci s elektrickými zařízeními vždy dodržuj bezpečnost!!! KONEC I. ČÁSTI


Stáhnout ppt "Elektrické jevy I. Elektrický proud Elektrické napětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google