Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanická práce a energie. Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso, které působí silou na jiné těleso, přičemž ho přemisťuje po určité trajektorii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanická práce a energie. Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso, které působí silou na jiné těleso, přičemž ho přemisťuje po určité trajektorii."— Transkript prezentace:

1 Mechanická práce a energie

2 Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso, které působí silou na jiné těleso, přičemž ho přemisťuje po určité trajektorii. Fsílav Newtonech Sdráha v metrech Wprácev Joulech

3 Jednotky práce J = N. m

4 Mechanická práce Síla svírá se směrem pohybu úhel α Mechanická práce vykonaná při přemístění těleas závisí na velikosti síly, která ne těleso působí, na dráze, o kterou se těleso přemístí, a na úhlu, který svírá síla se směrem trajektorie

5 Mechanická práce Příklad

6 Mechanická práce Je-li α = 0° potom cos α = 1 α = 90° potom cos α = 0 Síla práci nekoná, když působí kolmo ke směru přemísťování tělesa

7 Výkon Značí se P JednotkaWattznačka W V základních jednotkách soustavy SI Výkon se určuje jako podíl vykonané práce W a doby t, za kterou byla vykonána.

8 Práce počítaná z výkonu JednotkawattsekundaW.s 1 W.s = 1J1 W.h = 3600 J 1kW.h = 3 600 J = 3,6 MJ

9 Účinnost stroje Vyjadřuje, jaká poměrná část energie dodávaná stroji se využije k vykonání užitečné práce Značí se (éta)bez jednotek Wpráce vykonaná strojem Ecelková energie dodaná stroji

10 Účinnost stroje Jelikož V praxi se účinnost stroje vyjadřuje pomocí výkonu P a příkonu P 0

11 Mechanická energie Těleso, které se pohybuje, má pohybovou čili kinetickou energii. Těleso, na které působí tíhová síla a je zdviženo do určité výšky nad okolí, má polohovou čili potenciální energii. Stlačená pružina má polohovou čili potenciální energii pružnosti. Souhrnný název pro tyto energie je mechanická energie.

12 Mechanická energie Je fyzikální veličina, která souvisí s konáním mechanické práce Mechanickou energii mají tělesa zvednutá nad povrch Země, tělesa pružně deformovaná a tělesa, která se pohybují Mírou mechanické energie je mechanická práce, kterou je potřeba vykonat, aby těleso energii získalo

13 Potenciální energie tíhová Tíhovou potenciální energii E p tělesa o hmotnosti m zvednutého do výšky h vypočítáme opět z práce, kterou musíme vykonat při zvednutí daného tělesa do výšky h. Tedy Potenciální energie je veličina relativní. Určujeme ji vždy vzhledem k jinému tělesu, obvykle vzhledem k povrchu Země, vzhledem k podlaze místnosti apod

14 Kinetická energie Kinetická energie E k tělesa o hmotnosti m a rychlosti v je vlastně práce, kterou musíme vykonat, aby dané těleso zrychlilo na danou rychlost. Tedy Kinetickou energii mají všechna pohybující se tělesa. Kinetická energie tělesa je veličina relativní. Určujeme ji vždy vzhledem k určité vztažné soustavě, nejčastěji vzhledem k povrchu Země.

15 Zákon zachování mechanické energie V uzavřené soustavě těles, tj. soustavě, jež nepřijímá zvnějšku energii, ani ji nevydává, platí zákon zachování mechanické energie: Celková mechanická energie v uzavřené soustavě je stálá. Kinetická energie se může změnit v potenciální a naopak, ale jejich součet se v uzavřené soustavě nemění. Příklad animace http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/ball1.html


Stáhnout ppt "Mechanická práce a energie. Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso, které působí silou na jiné těleso, přičemž ho přemisťuje po určité trajektorii."

Podobné prezentace


Reklamy Google