Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGIE CO VŠECHNO SKRÝVÁ… CO JE TO ENERGIE?  JE VELMI SLOŽITÉ JEDNODUŠE ODPOVĚDĚT  ENERGII LZE BRÁT JAKO JAKOUSI POHONNOU SMĚS PRO KAŽDOU ČINNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGIE CO VŠECHNO SKRÝVÁ… CO JE TO ENERGIE?  JE VELMI SLOŽITÉ JEDNODUŠE ODPOVĚDĚT  ENERGII LZE BRÁT JAKO JAKOUSI POHONNOU SMĚS PRO KAŽDOU ČINNOST."— Transkript prezentace:

1

2 ENERGIE CO VŠECHNO SKRÝVÁ…

3 CO JE TO ENERGIE?  JE VELMI SLOŽITÉ JEDNODUŠE ODPOVĚDĚT  ENERGII LZE BRÁT JAKO JAKOUSI POHONNOU SMĚS PRO KAŽDOU ČINNOST  PROTO CHCEME-LI COKOLIV PROVÁDĚT, MUSÍME MÍT K TOMU DOSTATEK ENERGIE!

4 CO LZE S ENERGIÍ DĚLAT?  ENERGII LZE:  PŘENÁŠET  NAPŘÍKLAD V ELEKTRICKÉ SÍTI  PŘEMĚŇOVAT  NAPŘÍKLAD KDYŽ PŘI TŘENÍ VZNIKÁ TEPLO

5 CO S ENERGIÍ NAOPAK NELZE?  ENERGIE SE NEDÁ:  VYROBIT  ZNIČIT

6 DRUHY ENERGIÍ  ENERGIÍ MÁME OHROMNÉ MNOŽSTVÍ  MY SE ALE PODÍVÁME NA DVA ZÁKLADNÍ  1) POHYBOVÁ ENERGIE TĚLESA  2) POLOHOVÁ ENERGIE TĚLESA

7 POHYBOVÁ ENERGIE  MÁ JI KAŽDÉ TĚLESO, KTERÉ SE POHYBUJE  JEJÍ VELIKOST ZÁVISÍ NA HMOTNOSTI TĚLESA A NA JEHO RYCHLOSTI  PROTO JI POČÍTÁME:

8  POHYBOVÁ(KINETICKÁ) ENERGIE JE FYZIKÁLNÍ VELIČINA, KTERÁ SE ZNAČÍ E K A JEJÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU JE 1 J.

9 UKÁZKA PŘÍKLADU  JAKOU KINETICKOU ENERGII MÁ LETADLO, LETÍ –LI RYCHLOSTÍ 180 km/h A MÁ HMOTNOST 5 t?  v = 180 km/h = 50 m/s  m = 5 t = 5000 kg  E K =?

10 VÝPOČET:

11 PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ  PŘ 1)  JAKOU KINETICKOU ENERGII MÁŠ, BĚŽÍŠ-LI RYCHLOSTÍ 36 km/h?  PŘ 2)  JAKOU HMOTNOST MÁ TĚLESO, MÁ-LI PŘI RYCHLOSTI 72 km/h KINETICKOU ENERGII O VELIKOSTI 10 kJ?

12 POLOHOVÁ ENERGIE  POLOHOVOU ENERGII MÁ KAŽDÉ TĚLESO, KTERÉ JE V NĚJAKÉ VÝŠCE  PROTO JE NUTNÉ VŽDY VZTAHOVAT K NĚJAKÉMU MÍSTU, ABY BYLO MOŽNO URČIT DANOU VÝŠKU  TAKOVÉMU MÍSTU ŘÍKÁME NULOVÁ HLADINA

13  POLOHOVÁ ENERGIE JE ROVNA PRÁCI, KTEROU POTŘEBUJEME NA ZVEDNUTÍ TĚLESA DO DANÉ VÝŠKY NAD NULOVOU HLADINU  POLOHOVÁ(POTENCIÁLNÍ) ENERGIE JE FYZIKÁLNÍ VELIČINA, KTERÁ SE ZNAČÍ E P A JEJÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU JE 1 J

14 DEMONSTRAČNÍ OBR. E P = 0 J, h = 0 m h E P  0 J, h  0 m

15 MATEMATICKÉ VZTAHY  PRÁCI POTŘEBNOU PRO ZVEDNUTÍ TĚLESA DO NĚJAKÉ VÝŠKY POČÍTAT UMÍME  PROTOŽE PŘEKONÁVÁME JEN GRAVITAČNÍ SÍLU JE:  POTÉ JIŽ SNADNO DOSTANEME PRO VÝPOČET POLOHOVÉ ENERGIE: PROTOŽE s = h

16 UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD  JAKOU POLOHOVOU ENERGII MÁ VRABEC, JE-LI VE VÝŠCE 15 m A MÁ HMOTNOST 150 g ?  ZÁPIS:  h = 15 m  m = 150 g = 0,15 kg  E P = ?

17  ŘEŠENÍ:

18 PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ  PŘ 1)  JAKOU POLOHOVOU ENERGII MÁŠ, JSI-LI VE VÝŠCE 4 m NAD ZEMÍ?  PŘ 2)  JAKOU HMOTNOST MÁ FOTBALOVÝ MÍČ, MÁ-LI VE VÝŠCE 7 m POTENCIÁLNÍ ENERGII O VELIKOSTI 28 J?  PŘ 3)  V JAKÉ VÝŠCE JE SKOKAN O TYČI, MÁ-LI HMOTNOST 70 kg A POLOHOVOU ENERGII O VELIKOSTI 4,2 kJ?

19 PŘEMĚNA ENERGIE  VÍME, ŽE SE ENERGIE MŮŽE PŘEMĚŇOVAT V JINÉ FORMY  NEJČASTĚJI Z POLOHOVÉ NA POHYBOVOU A NAOPAK  VŠE SI UKÁŽEME NA PŘÍKLADU Z PRAXE  BUDEME JEN TAK POZOROVAT LETÍCÍ MÍČEK

20 POHYB VZHŮRU  PŘI POHYBU VZHŮRU SE VŽDY ZVĚTŠUJE VÝŠKA, TÍM PÁDEM SE ZVĚTŠUJE POLOHOVÁ ENERGIE  TĚLESO ALE ZPOMALUJE, AŽ ZASTAVÍ A TÍM ZTRÁCÍ SVOJI POHYBOVOU ENERGII   E K SE MĚNÍ NA E P

21 POHYB DOLŮ  ZDE JE TOMU PŘESNĚ OPAČNĚ  TĚLESO KLESÁ, ALE ZRYCHLUJE   POLOHOVÁ ENERGIE SE TEDY MĚNÍ NA POHYBOVOU

22 v je maximální a h je nulová h je maximální a v je nulová MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ E P MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ E K NULOVÁ HLADINA

23 ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE  PROTOŽE SE ENERGIE NEDÁ VYROBIT ANI ZNIČIT, PLATÍ PRO KAŽDOU SOUSTAVU TĚLES:  CELKOVÝ SOUČET POLOHOVÉ A POHYBOVÉ ENERGIE TĚLESA JE STÁLE STEJNÝ

24 UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD  URČI CELKOVOU ENERGII LETÍCÍ KACHNY, JE-LI VE VÝŠCE 20 m, MÁ HMOTNOST 2500 g A LETÍ RYCHLOSTÍ 54 km/h.  ZÁPIS:  m = 2500 g = 2,5 kg  v = 54 km/h = 15 m/s  h = 20 m  E = ?

25  ŘEŠENÍ JE SNADNÉ, JE POTŘEBA ZNÁT E K A E P. PO JEJICH SOUČTU ZÍSKÁM CELKOVOU ENERGII

26 PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ  PŘ 1:  JAKOU CELKOVOU ENERGII MÁŠ, PADÁŠ-LI RYCHLOSTÍ 180 km/h, A JSI-LI 50 m NAD ZEMÍ?  PŘ 2:  JAKOU POLOHOVOU ENERGII MÁ PARAŠUTISTA, PADÁ-LI RYCHLOSTÍ 4 m/s MÁ HMOTNOST 90 kg A CELKOVOU ENERGII 54720 J? 4 m/s MÁ HMOTNOST 90 kg A CELKOVOU ENERGII 54720 J?

27  DOMÁCÍ ÚKOL:  JAKOU HMOTNOST MÁ PAN PREZIDENT, VYSKOČÍ-LI ZE DRUHÉHO PATRA SVÉ REZIDENCE A METR NAD ZEMÍ MÁ RYCHLOST 108km/h. JEHO CELKOVÁ ENERGIE JE 32,2 kJ A JEHO POHYBOVÁ ENERGIE JE 31,5 kJ.


Stáhnout ppt "ENERGIE CO VŠECHNO SKRÝVÁ… CO JE TO ENERGIE?  JE VELMI SLOŽITÉ JEDNODUŠE ODPOVĚDĚT  ENERGII LZE BRÁT JAKO JAKOUSI POHONNOU SMĚS PRO KAŽDOU ČINNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google