Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FYZIKÁLNÍ VELIČINA ZNAČKA FYZIK. VELIČINY MĚŘÍCÍ JEDNOTKA ZNAČKA MĚŘÍCÍ JEDN.TEPLOQJOULE (čti džaul)J  Teplo vyjadřuje změnu vnitřní energie.  Vnitřní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FYZIKÁLNÍ VELIČINA ZNAČKA FYZIK. VELIČINY MĚŘÍCÍ JEDNOTKA ZNAČKA MĚŘÍCÍ JEDN.TEPLOQJOULE (čti džaul)J  Teplo vyjadřuje změnu vnitřní energie.  Vnitřní."— Transkript prezentace:

1

2 FYZIKÁLNÍ VELIČINA ZNAČKA FYZIK. VELIČINY MĚŘÍCÍ JEDNOTKA ZNAČKA MĚŘÍCÍ JEDN.TEPLOQJOULE (čti džaul)J  Teplo vyjadřuje změnu vnitřní energie.  Vnitřní energie je především součet kinetické a potenciální energie všech částic v látce (tělese).  Čím větší teplota, tím větší pohyb částic a tím i větší vnitřní energie.  Vnitřní energii můžeme změnit např. konáním práce nebo výměnou tepla.  Teplo se měří pomocí kalorimetru. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

3 Částice v látce DIFUZE je jev, kdy dochází k prolínání jednotlivých částic mezi sebou. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

4 SKUPENSTVÍ A ZMĚNY SKUPENSTVÍ PEVNÉ STÁLÝ TVAR STÁLÝ OBJEM Částice blízko u sebe, pravidelně uspořádány (u amorfních nepravidelně). KAPALNÉ NESTÁLÝ TVAR STÁLÝ OBJEM Nepravidelné uspořádání částic, kapaliny drží pohromadě slabší síly než u pevných látek. PLYNNÉ NESTÁLÝ TVAR NESTÁLÝ OBJEM Částice se pohybují volně a neuspořádaně. SKUPENSTVÍ A ZMĚNA SKUPENSTVÍ ZÁVISÍ NA TEPLOTĚ A TLAKU PŘI ZMĚNĚ Z PEVNÉ LÁTKY NA KAPALINU A Z KAPALINY NA PLYN SE ZVYŠUJE VNITŘNÍ ENERGIE LÁTKY A NAOPAK. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

5 Š Í Ř E N Í T E P L A 2) PROUDĚNÍM : POHYBEM ZAHŘÍVANÉ LÁTKY DOCHÁZÍ RYCHLÉMU ŠÍŘENÍ TEPLA. TEPLÁ ČÁST STOUPÁ VZHŮRU, STUDENÁ KLESÁ. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

6 TEPLO - VÝPOČET TEPLO závisí na: 1)teplotě ( t ), 2)hmotnosti ( m ), 3)vlastnostech látky ( c ) - měrná tepelná kapacita = je to množství tepla, které se musí dodat 1 kg látky, aby se ohřála o 1 0 C. VZOREC PRO VÝPOČET TEPLA: Q = m. c. ( t 1 – t 2 ) Q > teplo se zvýší Q > teplo se zvýší ( zvýší se teplota i vnitřní energie ) Q < teplo se sníží Q < teplo se sníží ( sníží se teplota i vnitřní energie ) KALORIMETR VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

7 PŘÍKLADY VÝPOČTŮ : 1 ) Kolik tepla je potřeba k ohřátí 50 kg vody z 20 0 C na 50 0 C ? Postup a výpočet: Zápis: Q = ? ; m = 50 kg; t 1 = 50 0 C; t 2 = 20 0 C; c (vody-tabulky) = 4180 J/kg 0 C Výpočet: Q = m.c.(t 1 - t 2 ) = 50. 4180 ( 50 – 20 ) = 6270000 J = 6,27 MJ Odpověď: K ohřátí 50 kg vody je zapotřebí 6,27 MJ tepla. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

8 PŘÍKLADY VÝPOČTŮ : 2) O kolik 0 C se zvýší teplota 5 kg vody 10 0 C teplé, dodáme-li 1MJ tepla ? Postup a výpočet: Zápis: Q = 1MJ = 1000000J ; m = 5 kg; t 1 = ? 0 C; t 2 = 10 0 C; c (vody-tabulky) = 4180 J/kg 0 C Odpověď: Teplota vody se zvýší o 37,85 0 C. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

9

10 ZDROJE  Tapeta pro tuto prezentaci byla použita šablona z: http://office.microsoft.com/cs-cz/templates/results.aspx?qu=prezentace&ex=2&av=all#ai:TC102804895|  Snímek č. 2: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=teplo&ex=2#ai:MC900078783|  Snímek č. 3: - Jorg Rittmeister, Wikimedia Commons, licence Creative Commons [ 21.2.2007 ] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Diffusion.png  Snímek č. 6: - Mmmmm, Wikimedia Commons, licence Creative Commons [ 19.9. 2008 ] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Kalorimetr.png VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ


Stáhnout ppt "FYZIKÁLNÍ VELIČINA ZNAČKA FYZIK. VELIČINY MĚŘÍCÍ JEDNOTKA ZNAČKA MĚŘÍCÍ JEDN.TEPLOQJOULE (čti džaul)J  Teplo vyjadřuje změnu vnitřní energie.  Vnitřní."

Podobné prezentace


Reklamy Google