Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKUPENSKÉ ZMĚNY PŘECHODY MEZI SKUPENSTVÍMI. OPAKOVÁNÍ CO JE TO VLASTNĚ SKUPENSTVÍ? CO JE TO VLASTNĚ SKUPENSTVÍ? SKUPENSTVÍ = STAV LÁTKY SKUPENSTVÍ = STAV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKUPENSKÉ ZMĚNY PŘECHODY MEZI SKUPENSTVÍMI. OPAKOVÁNÍ CO JE TO VLASTNĚ SKUPENSTVÍ? CO JE TO VLASTNĚ SKUPENSTVÍ? SKUPENSTVÍ = STAV LÁTKY SKUPENSTVÍ = STAV."— Transkript prezentace:

1 SKUPENSKÉ ZMĚNY PŘECHODY MEZI SKUPENSTVÍMI

2 OPAKOVÁNÍ CO JE TO VLASTNĚ SKUPENSTVÍ? CO JE TO VLASTNĚ SKUPENSTVÍ? SKUPENSTVÍ = STAV LÁTKY SKUPENSTVÍ = STAV LÁTKY MÁME 3 DRUHY SKUPENSTVÍ MÁME 3 DRUHY SKUPENSTVÍ 1) PEVNÉ 1) PEVNÉ 2) KAPALNÉ 2) KAPALNÉ 3) PLYNNÉ 3) PLYNNÉ PŘECHOD MEZI NIMY NAZÝVÁME SKUPENSKÁ ZMĚNA PŘECHOD MEZI NIMY NAZÝVÁME SKUPENSKÁ ZMĚNA

3 TÁNÍ A TUHNUTÍ TÁNÍ A TUHNUTÍ JE PŘECHOD MEZI PEVNÝM A KAPALNÝM SKUPENSTVÍM TÁNÍ A TUHNUTÍ JE PŘECHOD MEZI PEVNÝM A KAPALNÝM SKUPENSTVÍM JELIKOŽ SE ALE JEDNÁ O PROCES, MUSÍME MÍT NA NĚJ, STEJNĚ JAKO NA COKOLIV JINÉHO, DOSTATEK ENERGIE JELIKOŽ SE ALE JEDNÁ O PROCES, MUSÍME MÍT NA NĚJ, STEJNĚ JAKO NA COKOLIV JINÉHO, DOSTATEK ENERGIE TATO ENERGIE SE NAZÝVÁ MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ TATO ENERGIE SE NAZÝVÁ MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ

4 MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO JDE O DALŠÍ VELIČINU, KTERÁ POPISUJE STAV TĚLES JDE O DALŠÍ VELIČINU, KTERÁ POPISUJE STAV TĚLES UDÁVÁ KOLIK TEPLA MUSÍ PŘIJMOUT NEBO ODEVZDAT 1 KILOGRAM LÁTKY, ABY PŘEŠEL Z JEDNOHO SKUPENSTVÍ DO DRUHÉHO UDÁVÁ KOLIK TEPLA MUSÍ PŘIJMOUT NEBO ODEVZDAT 1 KILOGRAM LÁTKY, ABY PŘEŠEL Z JEDNOHO SKUPENSTVÍ DO DRUHÉHO JE TO FYZIKÁLNÍ VELIČINA, ZNAČÍ SE l A JEJÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU JE 1 J/kg (ČTI DŽAUL NA KILOGRAM) JE TO FYZIKÁLNÍ VELIČINA, ZNAČÍ SE l A JEJÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU JE 1 J/kg (ČTI DŽAUL NA KILOGRAM)

5 TEPLOTA TÁNÍ KAŽDÁ SKUPENSKÁ ZMĚNA PROBÍHÁ PŘI SPECIFICKÉ TEPLOTĚ KAŽDÁ SKUPENSKÁ ZMĚNA PROBÍHÁ PŘI SPECIFICKÉ TEPLOTĚ PRO TÁNÍ JE TO TEPLOTA TÁNÍ PRO TÁNÍ JE TO TEPLOTA TÁNÍ JE STEJNÁ JAKO TEPLOTA TUHNUTÍ JE STEJNÁ JAKO TEPLOTA TUHNUTÍ ABY TEDY LÁTKA MOHLA TÁT NEBO TUHNOUT, MUSÍ NEJPRVE DOSÁHNOUT TEPLOTU TÁNÍ ABY TEDY LÁTKA MOHLA TÁT NEBO TUHNOUT, MUSÍ NEJPRVE DOSÁHNOUT TEPLOTU TÁNÍ

6 TEPLO PRO SKUPENSKOU ZMĚNU JAK TEDY URČIT TEPLO PRO SKUPENSKOU ZMĚNU? JAK TEDY URČIT TEPLO PRO SKUPENSKOU ZMĚNU? ZNÁME JIŽ MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ ZNÁME JIŽ MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ TO JE ALE VZTAŽENO NA 1 kg TO JE ALE VZTAŽENO NA 1 kg PROTO HO POUZE VYNÁSOBÍME HMOTNOSTÍ PROTO HO POUZE VYNÁSOBÍME HMOTNOSTÍ

7 UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD JAKÉ TEPLO JE POTŘEBA PRO PŘECHOD LEDU O TEPLOTĚ -5 °C A HMOTNOSTI 50 kg, ABY SE ZMĚNIL NA VODU O TEPLOTĚ 10 °C? JAKÉ TEPLO JE POTŘEBA PRO PŘECHOD LEDU O TEPLOTĚ -5 °C A HMOTNOSTI 50 kg, ABY SE ZMĚNIL NA VODU O TEPLOTĚ 10 °C? ZÁPIS: ZÁPIS: m = 50 kg m = 50 kg t 1 = -5 °C t 1 = -5 °C t 2 = 10 °C t 2 = 10 °C Q = ? Q = ?

8 JAK JSME ŘEKLI JE PRO SKUPENSKOU ZMĚNU NUTNO NEJPRVE DOSÁHNOUT PATŘIČNÉ TEPLOTY JAK JSME ŘEKLI JE PRO SKUPENSKOU ZMĚNU NUTNO NEJPRVE DOSÁHNOUT PATŘIČNÉ TEPLOTY PROTO NEJPRVE OHŘEJEME LED NA POTŘEBNOU TEPLOTU TÁNÍ, tj. 0 °C PROTO NEJPRVE OHŘEJEME LED NA POTŘEBNOU TEPLOTU TÁNÍ, tj. 0 °C

9 POTÉ VYPOČTEME TEPLO POTŘEBNÉ NA SKUPENSKOU ZMĚNU POTÉ VYPOČTEME TEPLO POTŘEBNÉ NA SKUPENSKOU ZMĚNU

10 PAK U Ž NASTÁVÁ OH Ř ÍVÁNÍ VODY PAK U Ž NASTÁVÁ OH Ř ÍVÁNÍ VODY

11 CELKOVÉ TEPLO POSČÍTÁME-LI VŠECHNA POTŘEBNÁ TEPLA, ZÍSKÁME TEPLO CELKOVÉ POSČÍTÁME-LI VŠECHNA POTŘEBNÁ TEPLA, ZÍSKÁME TEPLO CELKOVÉ

12 P Ř ÍKLADY NA PROCVI Č ENÍ P Ř 1) JAKÉ TEPLO MUSÍ ODEVZDAT 40 kg VODY O TEPLOT Ě 30°C, ABY SE ZM Ě NILA NA LED O TEPLOT Ě -25 °C? P Ř 1) JAKÉ TEPLO MUSÍ ODEVZDAT 40 kg VODY O TEPLOT Ě 30°C, ABY SE ZM Ě NILA NA LED O TEPLOT Ě -25 °C? P Ř 2) JAKÉ TEPLO MUSÍME DODAT P Ř 2) JAKÉ TEPLO MUSÍME DODAT 2 kg Ž ELEZA O TEPLOT Ě 500 °C, ABY ROZTÁL NA TAVENINU O TEPLOT Ě 1500 °C? (c Fe =0,45 kJ/kg °C, l t =289 kJ/kg, t t =1500 °C) l t =289 kJ/kg, t t =1500 °C)

13 VYPA Ř OVÁNÍ, KONDENZACE A VAR JDE O JEVY MEZI KAPALINOU A PLYNEM JDE O JEVY MEZI KAPALINOU A PLYNEM I ZDE JE NUTNO NAJÍT TU PRAVOU TEPLOTU A TO TEPLOTU VARU I ZDE JE NUTNO NAJÍT TU PRAVOU TEPLOTU A TO TEPLOTU VARU CO JE ALE JINÉ JE FAKT, Ž E KAPALINA SE VYPA Ř UJE ZA KA Ž DÉ TEPLOTY CO JE ALE JINÉ JE FAKT, Ž E KAPALINA SE VYPA Ř UJE ZA KA Ž DÉ TEPLOTY K VYPA Ř OVÁNÍ DOCHÁZÍ Z CELÉHO VOLNÉHO POVRCHU KAPALINY K VYPA Ř OVÁNÍ DOCHÁZÍ Z CELÉHO VOLNÉHO POVRCHU KAPALINY

14 NA Č EM ZÁVISÍ RYCHLOST VYPA Ř OVÁNÍ? NEJVÍCE NA TEPLOT Ě NEJVÍCE NA TEPLOT Ě NA VELIKOSTI VOLNÉHO POVRCHU NA VELIKOSTI VOLNÉHO POVRCHU NA DRUHU LÁTKY NA DRUHU LÁTKY NA ODVÁD Ě NÍ VZNIKLÝCH PAR NA ODVÁD Ě NÍ VZNIKLÝCH PAR

15 VAR VAR JE D Ě J, P Ř I KTERÉM SE LÁTKA NEVYPA Ř UJE JEN ZE SVÉHO VOLNÉHO POVRCHU, ALE I ZEVNIT Ř VAR JE D Ě J, P Ř I KTERÉM SE LÁTKA NEVYPA Ř UJE JEN ZE SVÉHO VOLNÉHO POVRCHU, ALE I ZEVNIT Ř PROTO VIDÍME PROBUBLÁVAT PLYN VE VROUCÍ KAPALIN Ě PROTO VIDÍME PROBUBLÁVAT PLYN VE VROUCÍ KAPALIN Ě K VARU DOCHÁZÍ P Ř I TEPLOT Ě VARU K VARU DOCHÁZÍ P Ř I TEPLOT Ě VARU

16 KAPALN Ě NÍ KAPALN Ě NÍ = KONDENZACE KAPALN Ě NÍ = KONDENZACE JE TO P Ř ECHOD Z PLYNU NA KAPALINU JE TO P Ř ECHOD Z PLYNU NA KAPALINU KE KAPALN Ě NÍ DOCHÁZÍ, KLESNE-LI TEPLOTA PLYNU POD TEPLOTU VARU DANÉ KAPALINY KE KAPALN Ě NÍ DOCHÁZÍ, KLESNE-LI TEPLOTA PLYNU POD TEPLOTU VARU DANÉ KAPALINY NEJ Č AST Ě JI K TOMU DOCHÁZÍ NA ST Ě NÁCH NÁDOB, VE KTERÝCH SE NACHÁZÍ TENTO PLYN NEJ Č AST Ě JI K TOMU DOCHÁZÍ NA ST Ě NÁCH NÁDOB, VE KTERÝCH SE NACHÁZÍ TENTO PLYN

17 SUBLIMACE A DESUBLIMACE SUBLIMACE JE P Ř ECHOD Z PEVNÉ LÁTKY NA LÁTKU PLYNNOU SUBLIMACE JE P Ř ECHOD Z PEVNÉ LÁTKY NA LÁTKU PLYNNOU P Ř ÍKLADEM JE SUCHÝ LED P Ř ÍKLADEM JE SUCHÝ LED DESUBLIMECE JE P Ř ECHOD Z PLYNNÉ LÁTKY ROVNOU NA LÁTKU PEVNOU DESUBLIMECE JE P Ř ECHOD Z PLYNNÉ LÁTKY ROVNOU NA LÁTKU PEVNOU TAKTO VZNIKÁ SNÍH, JINOVATKA, ATD. TAKTO VZNIKÁ SNÍH, JINOVATKA, ATD.


Stáhnout ppt "SKUPENSKÉ ZMĚNY PŘECHODY MEZI SKUPENSTVÍMI. OPAKOVÁNÍ CO JE TO VLASTNĚ SKUPENSTVÍ? CO JE TO VLASTNĚ SKUPENSTVÍ? SKUPENSTVÍ = STAV LÁTKY SKUPENSTVÍ = STAV."

Podobné prezentace


Reklamy Google