Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEPLO DALŠÍ FORMA ENERGIE. CO JE TO VLASTN Ě TEPLO? •PODOBNĚ JAKO U PRÁCE JE I ZDE ZŘEJMÉ, ŽE I ZDE JE VELKÝ ROZDÍL MEZI POJMEM TEPLO OBECNĚ A VE FYZIKÁLNÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEPLO DALŠÍ FORMA ENERGIE. CO JE TO VLASTN Ě TEPLO? •PODOBNĚ JAKO U PRÁCE JE I ZDE ZŘEJMÉ, ŽE I ZDE JE VELKÝ ROZDÍL MEZI POJMEM TEPLO OBECNĚ A VE FYZIKÁLNÍM."— Transkript prezentace:

1 TEPLO DALŠÍ FORMA ENERGIE

2 CO JE TO VLASTN Ě TEPLO? •PODOBNĚ JAKO U PRÁCE JE I ZDE ZŘEJMÉ, ŽE I ZDE JE VELKÝ ROZDÍL MEZI POJMEM TEPLO OBECNĚ A VE FYZIKÁLNÍM SMYSLU •ZDE SE JEDNÁ O DALŠÍ FORMU ENERGIE •KAŽDÉ TĚLESO MÁ ENERGII, KTEROU NAZÝVÁME TEPELNOU, ZKRÁCENĚ TEPLO

3 PROČ SE TĚLESA ZAHŘÍVAJÍ PŘI TŘENÍ •KDY VZNIKÁ TŘENÍ? •TŘENÍ VZNIKÁ, DOTÝKAJÍ-LI SE DVĚ TĚLESA PŘI POHYBU •KAŽDÉ TĚLESO KTERÉ SE POHYBUJE MÁ POHYBOVOU ENERGII •TA SE PRÁVĚ PŘI VZÁJEMNÉM TŘENÍ PŘEMNĚŇUJE NA TEPLO •DODANÉ TEPLO MÁ ZA DŮSLEDEK ZVÝŠENÍ TEPLOTY

4 TEPELNÁ VÝMĚNA •PROTOŽE TEPLO JE OPĚT FORMA ENERGIE, LZE HO PŘENÁŠET •TENTO DĚJ PRÁVĚ NAZÝVÁME TEPELNÁ VÝMĚNA •DOCHÁZÍ K NÍ VŽDY, KDYŽ SE SETKAJÍ TĚLESA RŮZNÝCH TEPLOT •TEPLEJŠÍ TĚLESO PAK PŘEDÁVÁ ČÁST SVÉ TEPELNÉ ENERGIE CHLADNĚJŠÍMU

5 NA ČEM ZÁVISÍ VELIKOST TEPLA? •VELIKOST TEPLA ZÁVISÍ NA TEPLOTĚ DANÉHO TĚLESA, DÁLE PAK NA JEHO HMOTNOSTI A NAVÍC JEŠTĚ NA MATERIÁLU, Z NĚHOŽ JE TĚLESO •NA TĚCHTO VELIČINÁCH ZÁVISÍ TEPLO PŘÍMO ÚMĚRNĚ •ZÁVISLOST NA MATERIÁLU VYJADŘUJE VELIČINA MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA

6 M Ě RNÁ TEPELNÁ KAPACITA •JE TO FYZIKÁLNÍ VELIČINA, ZNAČÍ SE c A JEJÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU JE 1J/kg°C(JOULE NA KILOGRAM NA STUPEŇ CELSIA) •UDÁVÁ, KOLIK TEPLA MUSÍME DODAT JEDNOMU KILOGRAMU LÁTKY, ABY SE OHŘÁL O JEDEN STUPEŇ CELSIA •JE UVEDENA V MFCHT

7 JAK TEDY TEPLO PO Č ÍTÁME? •VELIKOST TEPLA, JAK UŽ JSME ŘEKLI ZÁVISÍ NA HMOTNOSTI TĚLESA, JEHO TEPLOTĚ A MĚR. TEPELNÉ KAPACITĚ •PROTOŽE NA VŠECH TĚCHTO VELIČINÁCH ZÁVISÍ PŘÍMO ÚMĚRNĚ, POČÍTÁME HO

8 CO JE TO VLASTN Ě Δ t? •OPERÁTOR Δ MÁ VE FYZICE VÝZNAM ROZDÍLU KONCOVÉ A POČÁTEČNÍ HODNOTY DANÉ VELIČINY •PROTO MÁME-LI Δt, JE TO PRO NÁS ROZDÍL KONCOVÉ A POČÁTEČNÍ HODNOTY TEPLOTY TĚLESA PŘED A PO TEPELNÉ VÝMĚNĚ

9 UKÁZKOVÝ P Ř ÍKLAD •KOLIK TEPLA POTŘEBUJE 20 kg VODY, ABY SE OHŘÁLO ZE 30 °C NA 60 °C? •ZÁPIS –m = 20 kg –t 1 = 30 °C –t 2 = 60 °C –c v = 4,2 kJ/kg °C = 4200 J/kg °C –Q = ?

10 •ŘEŠENÍ

11 DŮLEŽITÁ POZNÁMKA •JESTLI Ž E NÁM Δ t VYJDE KLADNÉ, JE TEPLO T Ě LESU DODÁVANÉ A T Ě LESO SE OH Ř ÍVÁ •JESTLI Ž E NÁM ALE VYJDE ZÁPORNÉ, JE I TEPLO ZÁPORNÉ, NEBOLI JE ODEVZDÁVÁNO A T Ě LESO SE TÍMTO OCHLAZUJE

12 P Ř ÍKLADY K PROCVI Č ENÍ •P Ř 1) JAKÉ TEPLO P Ř IJME 40 kg VODY, ZM Ě NÍ-LI SE JEJÍ TEPLOTA O 45 °C? •P Ř 2) JAKÉ TEPLO MUSÍ P Ř IJMOUT NEBO ODEVZDAT 70 l VODY, ZM Ě NÍ-LI SE JEJÍ TEPLOTA Z 80 °C NA 30 °C? •P Ř 3) JAKOU M Ě RNOU TEPELNOU KAPACITU MÁ T Ě LESO O HMOTNOSTI 30 kg, P Ř IJME-LI P Ř I ZM Ě N Ě TEPLOTY O 50 °C TEPLO O VELIKOSTI 5,25 MJ?

13 ŠÍ Ř ENÍ TEPLA •TEPLO JE OP Ě T FORMOU ENERGII, A PROTO HO LZE P Ř ENÁŠET •K P Ř ENOSU, NEBOLI ŠÍ Ř ENÍ TEPLA DOCHÁZÍ T Ř EMI ZP Ů SOBY •1)VEDENÍ •2)PROUD Ě NÍ •3) SÁLÁNÍ

14 VEDENÍ •NEJ Č AST Ě JŠÍ ZP Ů SOB ŠÍ Ř ENÍ TEPLA •DOCHÁZÍ K N Ě MU U PEVNÝCH LÁTEK •TEPLO SE ŠÍ Ř Í P Ř ÍMÉ V DANÉ LÁTCE •P Ř EDÁVAJÍ SI HO TAK MEZI SEBOU Č ÁSTICE DANÉ LÁTKY •NAP Ř ÍKLAD: L Ž I Č KA V HORKÉM Č AJI….. ZA CHVILKU SE OH Ř EJE I NA KONCI, NEBOLI ODVEDLA TEPLO Z Č AJE

15 PROUD Ě NÍ •K TOMUTO TYPU DOCHÁZÍ P Ř I ŠÍ Ř ENÍ TEPLA V RÁMCI TEKUTIN •TEKUTINA = KAPALINA NEBO PLYN •TEPLO SE ŠÍ Ř Í SPOLU S DANOU TEKUTINOU •P Ř ÍKLAD: FÉN A PROUD Ě NÍ TEPLÉHO VZDUCHU, NEBO ÚST Ř EDNÍ TOPENÍ, KDE SE TEPLO ŠÍ Ř Í S PROUDÍCÍ VODOU

16 SÁLÁNÍ •SÁLÁNÍ JE FORMOU ZÁ Ř ENÍ •VYDÁVAJÍ HO ROZ Ž HAVENÁ T Ě LESA • Ř ÍKÁME JIM ZDROJE •P Ř ÍKLADY: SLUNCE, ZAPÁLENÁ CIGARETA, ROZ Ž HAVENÉ UHLÍKY…


Stáhnout ppt "TEPLO DALŠÍ FORMA ENERGIE. CO JE TO VLASTN Ě TEPLO? •PODOBNĚ JAKO U PRÁCE JE I ZDE ZŘEJMÉ, ŽE I ZDE JE VELKÝ ROZDÍL MEZI POJMEM TEPLO OBECNĚ A VE FYZIKÁLNÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google