Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ-1-14 Tematický celek (sada): Fyzika Téma (název) materiálu: Molekulová fyzika a termodynamika Předmět: Fyzika Ročník / Obor studia: 1. ročník / Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání, Podnikání Autor / datum vytvoření: Ing. Bc. Jaroslava Horová/27.01.2013 Anotace: Žáci se seznámí s pojmem molekulová fyzika, termodynamika a naučí se rozlišovat pojmy teplo a teplota. Metodický pokyn: Určeno k prezentaci popřípadě k samostudiu. 1

2  Základní poznatky: a) látky se skládají z částic a mezi nimi jsou mezery b) částice se stále neuspořádaně pohybují – tepelný pohyb c) částice na sebe působí silami – přitažlivými a odpudivými. 2

3  Molekulová fyzika a termodynamika zkoumá vlastnosti látek.  Nebere v úvahu částicové složení látek.  Pracuje s veličinami, které jde měřit nebo z naměřených odvodit.  Zkoumané těleso popř. soustavu těles nazýváme termodynamická soustava. 3

4 1. Tlak plynu je způsoben nárazy molekul na stěny nádoby. 2. Vzájemné pronikání látek – difúze (u všech skupenství). 3. Chaotický pohyb mikroskopicky pozorovatelných částic pevné látky v kapalině nebo plynu – Brownův pohyb. 4

5  Termodynamická soustava - skupina makroskopických objektů, která je oddělena od okolí myšleným nebo skutečným rozhraním (např. sklenice vody,…).  Druhy termodynamických soustav: 1. izolovaná – nedochází k výměně částic ani energie s okolím 2. uzavřená – nedochází k výměně částic s okolím 3. homogenní – všechny části mají stejné vlastnosti a jsou ve stejném stavu 4. heterogenní – složená z homogenních částí oddělených hraničními plochami 5

6  Termodynamický děj – každá změna stavu termodynamické soustavy.  Rovnovážný stav – stavové veličiny se nemění.  Rovnovážný děj – termodynamický děj, který probíhá velmi pomalu.  Vratný děj – děj, který proběhne jedním směrem a pak směrem opačným. 6

7  Termodynamická soustava má energii mechanickou E m. E k – kinetická energie E p – potenciální energie E e – elastická energie 7

8  Konáním práce – práci mohou konat tělesa působící na soustavu nebo koná práci sama soustava.  Tepelnou výměnou 8

9  energie přenesená z jednoho tělesa na druhé formou neuspořádaného pohybu molekul  teplo se značí Q, jednotkou je J (joule)  je určeno energií, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso chladnějšímu  charakterizuje děj ne stav 9

10 c – měrná tepelná kapacita, pro různé látky je různá, závisí na teplotě [Jkg -1 K -1 ] Jestliže dochází k výměně tepla mezi dvěma tělesy platí: t – výsledná teplota obou těles kalorimetrická rovnice 10

11  Fyzikální veličina – charakterizuje stav tělesa.  Celsiova teplota t – jednotkou °C, rovnovážnému stavu vody a ledu je přiřazena teplota 0 °C, rovnovážnému stavu vařící vody a páry je přiřazena teplota 100 °C.  Termodynamická teplota T – jednotkou je K (kelvin), rovnovážnému stavu ledu, vody a páry (trojný bod) je přiřazena teplota 273,16 K. 11

12 11. termodynamický zákon – platí pro změnu vnitřní energie U 2 - konečná hodnota vnitřní energie U 1 - počáteční hodnota vnitřní energie Q – teplo dodané soustavě W – práce vykonaná vnějšími silami 12

13 22. termodynamický zákon – nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by pouze přijímal teplo od ohřívače a konal stejně velkou práci. TTakový tepelný stroj by měl účinnost rovnou jedné. (Perpetuum mobile) 13

14  Určete, jaké množství tepla je potřeba na ohřátí 25 kg vody z 20 °C na 100 °C. Měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ/kg°C. m = 25 kg t 1 = 20 °C t 2 = 100 °C c = 4,2 kJ/kg °C = 4 200 J/kg °C Q = ? [J] K ohřátí vody je potřeba 8,4 MJ tepla. 14

15  Horské jezírko má plochu 150 m 2 a průměrnou hloubku 1,5 m.Přes den v něm slunce zahřeje vodu na 15 °C, v noci voda vychladne na 9 °C. Kolik tepla voda v noci uvolní? Hustota vody je 1000 kg/m 3 a měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ/kg °C. S = 150 m 2 h = 1,5 m t 1 = 15 °C t 2 = 9 °C ρ = 1 000 kg/m 3 c = 4,2 kJ/kg°C = 4 200 J/kg°C Jezírko v noci uvolní 5,67 GJ tepla. 15

16 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.  LANK, Vladimír; VONDRA, Miroslav. Fyzika v kostce pro střední školy. Praha: Fragment, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-253-0228-6.  SOUKUP, Václav; VESELÝ, Josef. Maturitní otázky fyzika. Praha: Fragment, s.r.o., 2007, ISBN 978-253- 0501-0.  Doc. RNDr. LEPIL CSc., Oldřich a kol. Fyzika, Sbírka úloh pro střední školy. Praha: Prometheus, spol. s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7196-266-3. 16


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google