Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teplota Termodynamická (absolutní) teplota, T - stavová veličina, úměrná kinetické energii částic systému, t.zn. není to teplo! - jednotka: 1 K (Kelvin)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teplota Termodynamická (absolutní) teplota, T - stavová veličina, úměrná kinetické energii částic systému, t.zn. není to teplo! - jednotka: 1 K (Kelvin)"— Transkript prezentace:

1 Teplota Termodynamická (absolutní) teplota, T - stavová veličina, úměrná kinetické energii částic systému, t.zn. není to teplo! - jednotka: 1 K (Kelvin) 1K ≈ 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody Celsiova teplota, t - odvozena na základě fázových vlastností vody za standardních podmínek -používá se pouze v empirických fyzikálních vzorcích. Je možné také použít uvažujeme-li pouze změnu, nikoli absolutní velikost teploty -jednotka: °C

2 T (K) ↔ t (°C) T = t + 273,15 K 0°C = 273,15 K 100°C = 373,15 K Velikost jednoho stupně Kelvina se rovná velikosti jednoho stupně Celsia Absolutní nula Bod tání vody Bod varu vody

3 Měření teploty- teploměry Měření teplotně závislých fyzikálních veličin: -dilatační teploměry- látky (např. Hg) se vzrůstající teplotou roztahují  L =  L o  T -odporové teploměry- termistory- el. odpor kovů vzrůstá se vzrůstající teplotou -termoelektrické teploměry- 2 různé kovy ve vzájemném kontaktu → el. napětí – závisí na teplotě -infrateploměry

4 Výměna tepla & změna teploty Soustava o hmotnosti m vymění s okolím teplo Q, pak za předpokladu, že nenastane fázová přeměna platí: Q = c. m.  T  T … změna teploty tělesa c … měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita: –fyzikální veličina, která udává množství tepla nutného k ohřátí 1 kg látky o 1 o C (nebo 1 K) –jednotka: J/(kg. K) –Kovy mají obecně nízké hodnoty měrné tepelné kapacity –nekovy mají vyšší hodnoty měrné tepelné kapacity –voda má neobvykle vysokou hodnotu měrné tepelné kapacity- významné pro termoregulaci živých organismů a celé naší planety c(H 2 O) = 4184 J/(kg. K) = 1 kcal /(kg. K) 1 kalorie (1 cal) = množství tepla nutného k zahřátí 1 g vody o 1°C

5 Teplo & Fázové přeměny Když látka absorbuje/uvolňuje teplo, tak její teplota se bude měnit dokud látka nedosáhne teploty fázového přechodu, kdy další výměna tepla vede ke změně skupenství látky: pevná látka  kapalina  plyn ∆Q tání = m.∆H tání ∆Q vyp = m.∆H vyp ∆H tání – měrné skupenské teplo tání: udává kolik tepla je nutné látce dodat, aby při teplotě tání roztál 1 kg dané látky jednotka: J/kg ∆H vyp – měrné skupenské teplo vypařování: udává kolik tepla je nutné látce dodat, aby při teplotě se vypařil 1 kg dané látky jednotka: J/kg

6 Teplo vs. teplota (pro vodu): Fázové přeměny:

7 Teplo & Fázové přeměny látkac [kJ/(kg.K)]H t [kJ/kg]H v [kJ/kg] železo0,452896340 hliník0,9039910500 olovo0,1323,08590 dusík1,0425,5198 vodík14,358,2454 voda4,183342260 led2,09 vodní pára1,95 methanol2,50921100

8 Výhřevnost paliv H Množství tepla Q, které odevzdá palivo o hmotnosti m svému okolí při dokonalém spálení, jestliže teplota spalin klesne na původní hodnotu látkaH [MJ/kg] zemní plyn46 vodík96 benzín43 černé uhlí26 suché dřevo15

9 Výhřevnost paliv H Určete výhřevnost zemního plynu v MWh/m 3, jestliže hustota zemního plynu při 0  C je 0,73 kg/m 3 látkaH [MJ/kg] zemní plyn46 vodík96 benzín43 černé uhlí26 suché dřevo15

10 Součinitel tepelné vodivosti Množství tepla Q, které musí za 1s projít 1m 2 tělesa, aby na jednotkovou délku vznikl teplotní spád 1 K. Přitom se předpokládá, že teplo se šíří pouze v jednom směru, např. v desce s rovnoběžnými povrchy. plocha S tloušťka izolace d teplota T čas  P... tepelný výkon Q

11 Součinitel tepelné vodivosti Jednotka

12 Tepelný odpor Převrácená hodnota součinitele teplotní vodivosti Je-li známa tloušťka izolačního materiálu, můžeme zavést přímo tepelný odpor izolantu Součinitel prostupu tepla U ( tepelná vodivost )

13 Součinitel tepelné vodivosti Určete jaký výkon musí mít topení v rodinném domě o rozměrech 10x10x10 m, aby udrželo v domě teplotu 23  C, je-li venku teplota 0  C. Předpokládejte, že všechny vnější stěny, podlaha i strop mají tepelnou vodivost U=0,63 W/(m 2.K) plocha S tloušťka izolace d teplota T čas  P... tepelný výkon Q


Stáhnout ppt "Teplota Termodynamická (absolutní) teplota, T - stavová veličina, úměrná kinetické energii částic systému, t.zn. není to teplo! - jednotka: 1 K (Kelvin)"

Podobné prezentace


Reklamy Google