Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYPAŘOVÁNÍ A VAR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYPAŘOVÁNÍ A VAR."— Transkript prezentace:

1 VYPAŘOVÁNÍ A VAR

2 Vypařování - přeměna kapaliny na páru.
Na rozdíl od tání a tuhnutí dochází k vypařování při každé teplotě.

3 Vypařování Chceme-li kapalinu s danou hmotností m přeměnit na
páru téže teploty, musí kapalina přijmout skupenské teplo vypařování LV. lV - měrné skupenské teplo vypařování m - hmotnost vypařené kapaliny

4 Var je vypařování v celém objemu kapaliny. tv - teplota varu
Zahříváním kapaliny se při určité teplotě ( při daném okolním tlaku ) uvnitř tvoří bublinky páry.

5 Čaj si uvaří při nižší teplotě.
Teplota varu tv je teplota, při níž za daného vnějšího tlaku nastává var. Horolezci Papinův (tlakový) hrnec Maso se uvaří dřív při vyšší teplotě varu. Čaj si uvaří při nižší teplotě. Teplota varu závisí na vnějším tlaku. Se zvyšováním tlaku se teplota varu zvyšuje.

6 Vypařování z hlediska molekulové fyziky
Některé molekuly na volném povrchu mají takovou energii, že jsou schopné překonat povrchovou energii. Kapalinu opouštějí nejrychlejší molekuly, zmenšuje se střední energie molekul - kapalina se ochlazuje.

7 Vypařování z hlediska molekulové fyziky
V uzavřené nádobě po určitém čase nastane stav dynamické rovnováhy. Počet vypařených molekul za určitý čas je roven počtu molekul, které se do kapaliny za stejný čas vrátí.

8 Vypařování z hlediska molekulové fyziky
Pára, která je ve stavu dynamické rovnováhy se svojí kapalinou, se nazývá sytá pára. Sytá pára je v každé uzavřené nádobě za přítomnosti kapaliny (Po určité době se vytvoří rovnovážný stav).

9 Graf závislosti tlaku syté páry na její teplotě Křivka sytých par
Tlak syté páry nad kapalinou se zvyšováním její teploty stoupá.

10 Graf závislosti tlaku syté páry na její teplotě Křivka sytých par
kritický bod Bod A - teplota TA je teplotou tuhnutí při tlaku pA. Bod K - při teplotě vyšší než TK neexistuje kapalina.

11 Kapalnění (kondenzace)
Při kondenzaci plynná látka odevzdá svému okolí skupenské kondenzační teplo. Za jakých podmínek se „rosí“ okna?

12 Řešte úlohu: Vodní pára s hmotností 2 kg a teplotou 100 oC zkapalní a vzniklá voda se ochladí na 20 oC. Jaké celkové teplo odevzdá soustava do okolí? cvody = 4,2 kJ .kg-1.K-1 lk (páry při teplotě 0 °C ) = xxx kJ .kg-1 Q = 5,2 MJ

13 Test 1 Chceme-li kapalinu s danou hmotností m přeměnit
na páru se stejnou teplotou musí kapalina: a) přijmout měrné skupenské teplo vypařování lV, b) odevzdat skupenské teplo vypařování LV, c) přijmout skupenské teplo vypařování lV, d) přijmout skupenské teplo vypařování LV. 1

14 Test 2 Vyberte správná tvrzení:
a) Var je nejúčinnější forma vypařování kapaliny. b) Var je přeměna plynné látky na kapalní. c) Var je přeměna kapalné látky na tuhou. d) Var je vypařování v celém objemu kapaliny. 2

15 Test 3 Při vypařování kapalinu opouštějí:
a) nejrychlejší molekuly, zmenšuje se střední energie molekul, kapalina se ochlazuje, b) nejrychlejší molekuly, zvětšuje se střední energie c) nejpomalejší molekuly, zmenšuje se střední energie d) nejpomalejší molekuly, zvětšuje se střední energie molekul, kapalina se ochlazuje. 3

16 Test 4 Křivka sytých par je graf závislosti:
a) tlaku syté páry na jejím objemu, b) tlaku syté páry na její hustotě, c) tlaku syté páry na její hmotnosti, d) tlaku syté páry na její teplotě. 4


Stáhnout ppt "VYPAŘOVÁNÍ A VAR."

Podobné prezentace


Reklamy Google