Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYPAŘOVÁNÍ A VAR. Vypařování - přeměna kapaliny na páru. Na rozdíl od tání a tuhnutí dochází k vypařování při každé teplotě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYPAŘOVÁNÍ A VAR. Vypařování - přeměna kapaliny na páru. Na rozdíl od tání a tuhnutí dochází k vypařování při každé teplotě."— Transkript prezentace:

1 VYPAŘOVÁNÍ A VAR

2 Vypařování - přeměna kapaliny na páru. Na rozdíl od tání a tuhnutí dochází k vypařování při každé teplotě.

3 l V - měrné skupenské teplo vypařování m - hmotnost vypařené kapaliny Vypařování Chceme-li kapalinu s danou hmotností m přeměnit na páru téže teploty, musí kapalina přijmout skupenské teplo vypařování L V.

4 Zahříváním kapaliny se při určité teplotě ( při daném okolním tlaku ) uvnitř tvoří bublinky páry. t v - teplota varu Var je vypařování v celém objemu kapaliny.

5 Maso se uvaří dřív při vyšší teplotě varu. Teplota varu t v je teplota, při níž za daného vnějšího tlaku nastává var. Teplota varu závisí na vnějším tlaku. Se zvyšováním tlaku se teplota varu zvyšuje. Papinův (tlakový) hrnec Horolezci Čaj si uvaří při nižší teplotě.

6 Kapalinu opouštějí nejrychlejší molekuly, zmenšuje se střední energie molekul - kapalina se ochlazuje. Vypařování z hlediska molekulové fyziky Některé molekuly na volném povrchu mají takovou energii, že jsou schopné překonat povrchovou energii.

7 Počet vypařených molekul za určitý čas je roven počtu molekul, které se do kapaliny za stejný čas vrátí. Vypařování z hlediska molekulové fyziky V uzavřené nádobě po určitém čase nastane stav dynamické rovnováhy.

8 Vypařování z hlediska molekulové fyziky Pára, která je ve stavu dynamické rovnováhy se svojí kapalinou, se nazývá sytá pára. Sytá pára je v každé uzavřené nádobě za přítomnosti kapaliny (Po určité době se vytvoří rovnovážný stav).

9 Graf závislosti tlaku syté páry na její teplotě Křivka sytých par Tlak syté páry nad kapalinou se zvyšováním její teploty stoupá.

10 kritický bod Bod A - teplota T A je teplotou tuhnutí při tlaku p A. Bod K - při teplotě vyšší než T K neexistuje kapalina. Graf závislosti tlaku syté páry na její teplotě Křivka sytých par

11 Za jakých podmínek se „rosí“ okna? Kapalnění (kondenzace) Při kondenzaci plynná látka odevzdá svému okolí skupenské kondenzační teplo.

12 Vodní pára s hmotností 2 kg a teplotou 100 o C zkapalní a vzniklá voda se ochladí na 20 o C. Jaké celkové teplo odevzdá soustava do okolí? Řešte úlohu: Q = 5,2 MJ c vody = 4,2 kJ.kg -1.K -1 l k (páry při teplotě 0 °C ) = xxx kJ.kg -1

13 Chceme-li kapalinu s danou hmotností m přeměnit na páru se stejnou teplotou musí kapalina: a) přijmout měrné skupenské teplo vypařování l V, b) odevzdat skupenské teplo vypařování L V, c) přijmout skupenské teplo vypařování l V, d) přijmout skupenské teplo vypařování L V. Test 1

14 2 Vyberte správná tvrzení: a) Var je nejúčinnější forma vypařování kapaliny. b) Var je přeměna plynné látky na kapalní. c) Var je přeměna kapalné látky na tuhou. d) Var je vypařování v celém objemu kapaliny.

15 Test 3 Při vypařování kapalinu opouštějí: a) nejrychlejší molekuly, zmenšuje se střední energie molekul, kapalina se ochlazuje, b) nejrychlejší molekuly, zvětšuje se střední energie molekul, kapalina se ochlazuje, c) nejpomalejší molekuly, zmenšuje se střední energie molekul, kapalina se ochlazuje, d) nejpomalejší molekuly, zvětšuje se střední energie molekul, kapalina se ochlazuje.

16 Křivka sytých par je graf závislosti: a) tlaku syté páry na jejím objemu, b) tlaku syté páry na její hustotě, c) tlaku syté páry na její hmotnosti, d) tlaku syté páry na její teplotě. Test 4


Stáhnout ppt "VYPAŘOVÁNÍ A VAR. Vypařování - přeměna kapaliny na páru. Na rozdíl od tání a tuhnutí dochází k vypařování při každé teplotě."

Podobné prezentace


Reklamy Google