Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

• tání • tuhnutí • var a vypařování Co už známe?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "• tání • tuhnutí • var a vypařování Co už známe?."— Transkript prezentace:

1 • tání • tuhnutí • var a vypařování Co už známe?

2 Kapalnění = kondenzace  obrácený proces než je vypařování a var  pokud páru stlačujeme nebo ochlazujeme - kondenzuje  dochází:  na povrchu pevné látky (víko hrnce)  na nečistotách ve vzduchu (mlha)  uvolňuje se teplo: Kondenzační skupenské teplo L k  měrné skupenské teplo l k je rovno měrnému teplu vypařování při téže teplotě

3 Sublimace  přeměna z pevného stavu rovnou na plynný  jód, pevný oxid uhličitý (suchý led), led, sníh  … co dalšího?

4 Sublimace  přeměna z pevného stavu na plynný  jód, pevný oxid uhličitý (suchý led), led, sníh  vonné a zapáchající látky – mýdlo, vonné tablety do šatníku

5 Sublimace  L S … skupenské teplo sublimace přijaté tělesem o hmotnosti m při jeho sublimaci za dané teploty t  l S … měrné skupenské teplo sublimace, závisí na teplotě, při které látka sublimuje  měrné skupenské teplo sublimace ledu při teplotě 0°C je 2,8 MJ∙kg -1

6 Sublimace  Nejrychleji sublimující látky – jód, suchý led  Co děláme s látkami, které sublimují?  Jak je přechováváme?

7 Sublimace  Halleyova kometa – 75 let, 16 km, 1 m, 100 000 let, 2061

8 Desublimace  obrácený proces k sublimaci – teplo je odevzdáváno  přeměna plynných látek na pevné látky  páry jódu na krystalky

9 Desublimace  vodní pára při teplotách pod 0°C

10 Přeměny skupenství PLYNNÁ LÁTKA KAPALNÁ LÁTKA PEVNÁ LÁTKA tání tuhnutí var, vypařování kondenzace sublimace desublimace

11 Sytá pára  při vypařování v uzavřené nádobě  pára nemůže nikam „odejít“

12 Sytá pára  atomy páry se vracejí zpět do kapaliny – kondenzují  1. vypařování převládá, 2. vyrovnání, 3. úplně nasycená pára = sytá pára  dynamická rovnováha – oba děje najednou ve stejném množství 1 2 3

13 Sytá pára  Voda v uzavřené nádobě a její sytá pára jsou charakterizovány teplotou, tlakem a hustotou.  Zvýšíme teplotu: voda se více vypařuje  zvýší se tlak, zvýší se hustota syté páry, sníží se hustota vody  Snížíme teplotu: voda více kondenzuje  sníží se tlak, sníží se hustota syté páry, zvýší se hustota vody

14 Sytá pára  Co kdybychom objem uzavřené nádoby zvětšili?

15 Sytá pára  Co kdybychom objem uzavřené nádoby zvětšili?  Zvětšíme objem – zmenší se tlak syté páry, voda se začne více vypařovat, než opět dosáhne dynamické rovnováhy, vypařováním se sytá pára vrátila na původní tlak, přičemž teplota se nezměnila  Tlak syté páry při stálé teplotě nezávisí na objemu páry. Při dané teplotě je tlak syté páry vždy stejný.

16 Křivka syté páry (vypařování)  pro každou teplotu máme odpovídající tlak syté páry  bod A je nejnižší teplota a tlak, při kterém jsou kapalina a její sytá pára v rovnováze (trojný bod, viz dále)  bod K je kritický bod – vyrovnají se hustoty vody a její syté páry, takže rozhraní zmizí a nelze rozlišit, co je kapalina a co je pára

17 Kritický bod  v kritickém bodě má soustava kritickou teplotu t k, kritický tlak p k, kritickou hustotu ρ k  pro vodu platí:

18 Přehřátá pára  Pokud překročíme kritický bod zvyšováním teploty (nebo tlaku) stane se ze syté páry pára přehřátá.  Silně přehřáté páry nazýváme plyny a ty již nejdou zkapalnit.  Při vyšší teplotě než je teplota kritická ( 374° C) voda neexistuje jako kapalina, pouze jako plyn.  Nejnižší teplota a tlak při které existuje voda je t A = 0,01° C a p A = 610 Pa.  Při této teplotě existuje kapalná voda a její sytá pára a objeví se i led. Bod A = Trojný bod.

19 Křivka sublimační  Nádobu s vodou a její stou párou ochladíme na 0,01° C, voda se přemění na led, tlak syté páry klesá.

20 Křivka tání  Nádobu zcela naplněnou vodou ochladíme na 0,01° C, voda se přemění na led, tlak v nádobě roste. Při tlaku 610 Pa se objeví led. Čím více snižujeme teplotu, tím více roste tlak.

21 Fázový diagram vody


Stáhnout ppt "• tání • tuhnutí • var a vypařování Co už známe?."

Podobné prezentace


Reklamy Google