Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPAKOVÁNÍ ELEKTŘINY 25. listopadu 2012VY_32_INOVACE_1702010_Opakovani_elektriny_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPAKOVÁNÍ ELEKTŘINY 25. listopadu 2012VY_32_INOVACE_1702010_Opakovani_elektriny_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr."— Transkript prezentace:

1 OPAKOVÁNÍ ELEKTŘINY 25. listopadu 2012VY_32_INOVACE_1702010_Opakovani_elektriny_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 • učitel moderuje a řídí celou hru • žáci se rozdělí do skupin • skupiny střídavě vybírají otázky, na odpověď mají 30s • pokud odpoví správně, získávají body • za špatnou odpověď se body neodečítají • hru vyhraje skupina s nejvyšším počtem bodů • učitel si může upravit pravidla tak, aby odpovídala jeho potřebám Pravidla hry začít hru

3 KONEC 1000 2000 3000 4000 2000 3000 4000 2000 3000 4000 3000 Elektrický náboj Elektrické veličiny Elektrický proud Elektrický odpor Vyberte otázku

4 Jmenuj tři vlastnosti elektrického náboje. Elektrický náboj za 1000 odpověď

5 Existují dva druhy elektrického náboje, kladný a záporný. Souhlasné náboje se přitahují, nesouhlasné náboje se odpuzují. Elektrický náboj za 1000 další otázka

6 Jmenuj tři způsoby, jak lze zmenšit nebezpečí elektrostatických jevů v průmyslu. Elektrický náboj za 2000 odpověď

7 Nebezpečí elektrostatických jevů v průmyslu lze odstranit, např.: •odvedením náboje do země •používáním vodivých podlah •používáním ochranných pomůcek •používáním neutralizátorů •zvyšováním vlhkosti vzduchu Elektrický náboj za 2000 další otázka

8 Jak lze vypočítat síly, které působí mezi náboji nebo nabitými tělesy? Elektrický náboj za 3000 odpověď

9 K určení velikosti těchto sil použijeme Coulombův zákon. Q 1,Q 2 – el. náboje [C] r – vzdálenost mezi náboji [m] k – konstanta, která závisí na prostředí Elektrický náboj za 3000 další otázka

10 Porovnej Newtonův gravitační zákon a Coulombův zákon. Elektrický náboj za 4000 odpověď

11 Formálně je Coulombův zákon podobný Newtonovu gravitačnímu zákonu, ale gravitační síla je vždy pouze přitažlivá a elektrická síla může být i odpudivá. Elektrický náboj za 4000 další otázka

12 Popiš veličinu elektrický potenciál a uveď definiční vztah. Elektrické veličiny za 1000 odpověď

13 Elektrický potenciál je definovaný jako podíl potenciální energie náboje v určitém místě elektrostatického pole a tohoto náboje. Značí se φ a jednotkou je volt [V] nebo [J. C -1 ]. Elektrické veličiny za 1000 další otázka

14 Nakresli ekvipotenciální plochy radiálního pole kladného náboje. Elektrické veličiny za 2000 odpověď

15 Elektrické veličiny za 2000 další otázka

16 Popiš veličinu elektrické napětí a uveď jeho souvislost s potenciálem. Elektrické veličiny za 3000 odpověď

17 Elektrické napětí mezi dvěma body elektrostatického pole je rovno rozdílu jejich potenciálů. Elektrické napětí se značí U a jednotkou je volt [V] nebo [J. C -1 ]. Elektrické veličiny za 3000 další otázka

18 Popiš veličinu elektrická kapacita a uveď definiční vztahy s potenciálem a napětím. Elektrické veličiny za 4000 odpověď

19 Elektrická kapacita •vyjadřuje schopnost vodiče přijmout při dané hodnotě potenciálu určitý náboj •čím větší je kapacita, tím více nábojů může být na vodiči •je definována vztahem: Elektrické veličiny za 4000 další otázka

20 Popiš podle obrázku, co se děje ve vodiči, pokud je připojen do elektrického obvodu. Elektrický proud za 1000 odpověď

21 Po připojení vodiče do elektrického obvodu se nabité částice začnou pohybovat uspořádaně jedním směrem. Elektrický proud za 1000 další otázka

22 Vysvětli přeměnu energie v těchto elektrických spotřebičích. Elektrický proud za 2000 odpověď Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2

23 V mixéru se mění elektrická energie na mechanickou. V elektrické zářivce se mění elektrická energie na světelnou. V telefonu se mění elektrická energie na zvukovou. Elektrický proud za 2000 další otázka

24 Nakresli zapojení jednoduchého elektrického obvodu, v kterém lze měřit elektrický proud ampérmetrem. Elektrický proud za 3000 odpověď

25 Elektrický proud za 3000 další otázka A

26 Nakresli šest elektrotechnických značek pro různé součástky elektrických obvodů. Elektrický proud za 4000 odpověď

27 Tabulku se schématickým znázorněním elektrotechnických součástek najdete na wikipedii. wikipedii Elektrický proud za 4000 další otázka

28 Popiš grafické znázornění Ohmova zákona. Elektrický odpor za 1000 odpověď U [V] I [A] R

29 Tento graf zobrazuje závislost elektrického napěti na elektrickém proudu. Graf se nazývá voltampérová charakteristika a je pro daný vodič konstantní. Elektrický odpor za 1000 další otázka

30 Na čem závisí elektrický odpor vodiče? Které látky jsou dobrými vodiči? Elektrický odpor za 2000 odpověď

31 ρ – měrný elektrický odpor (rezistivita) [Ω. m] l – délka vodiče [m] S – průřez – plocha [m 2 ] Dobrými vodiči jsou např.: stříbro, měď nebo hliník. Elektrický odpor za 2000 další otázka

32 Popiš závislost elektrického odporu vodiče na teplotě. Elektrický odpor za 3000 odpověď

33 R 0 – odpor při teplotě O°C α – teplotní součinitel odporu [K -1 ] Elektrický odpor se mění se změnou teploty. Elektrický odpor za 3000 další otázka

34 Popiš zapojení elektrických odporů. Co lze říci o el. napětí, proudu a celkovém odporu obvodu? Elektrický odpor za 4000 odpověď R1R1 R3R3 R2R2 I

35 Sériové zapojení rezistorů Charakteristika obvodu •elektrický proud v obvodu tvoří jednu větev – proud je v celém obvodu stejný •elektrické napětí se dělí podle odporů Elektrický odpor za 4000 další otázka

36 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

37 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 CHRIS 73. File:ElectricBlender.jpg: Wikimedia Commons [online]. 29 November 2004 [cit. 2012-11-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/ElectricBlender.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/ElectricBlender.jpg Obr. 2 JDORWIN. File:Curly3.jpg: Wikimedia Commons [online]. 18 December 2011 [cit. 2012-11- 25]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Curly3.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Curly3.jpg Obr. 3 TAKKK. File:Hungarian Telephone Factory 1937 Budapest.jpg: Wikimedia Commons [online]. 22 November 2009 [cit. 2012-11-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Hungarian_Telephone_Factory_1937_Budape st.jpg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

38 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "OPAKOVÁNÍ ELEKTŘINY 25. listopadu 2012VY_32_INOVACE_1702010_Opakovani_elektriny_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google