Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 17. listopad 2012VY_32_INOVACE_170208_Prace _a_vykon_el._proudu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 17. listopad 2012VY_32_INOVACE_170208_Prace _a_vykon_el._proudu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"— Transkript prezentace:

1 PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 17. listopad 2012VY_32_INOVACE_170208_Prace _a_vykon_el._proudu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 1. Práce elektrického proudu 2. Výkon elektrického proudu 3. Účinnost elektrického proudu 4. Teplo předané elektrickým spotřebičem 5. Příklady 6. Opakování

3 Jakou práci konají elektrické síly v jednoduchém obvodu? Práce elektrického proudu dále odpověď Elektrické síly přemisťují náboj ve vnější části elektrického obvodu mezi svorkami zdroje.

4 Práci můžeme popsat vztahem: Pro elektrický proud platí vztah: (za Q jsme dosadili I. t) Práce elektrického produ dále

5 Práce v elektrickém obvodu se rovná součinu elektrického proud, napětí a doby po kterou obvodem procházel elektrický proud. Tato práce též vyjadřuje elektrickou energii přeměněnou ve vodiči v jinou formu energie. Pro výpočty můžeme elektrickou práci vyjádřit pomocí dalších vztahů: nebo Práce elektrického produ další kapitolazpět na obsah

6 Z mechaniky známe vztah pro výkon: Dosadíme za práci: Tento vztah vyjadřuje příkon elektrického spotřebiče. Příkon elektrického spotřebiče, je energie odebraná spotřebičem za jednotku času. Výkon elektrického proudu další kapitolazpět na obsah

7 Výkon spotřebiče vyjadřuje užitečnou práci, kterou spotřebič vykoná za 1s v nějaké formě, např. mechanické energie. Hospodárnost elektrického spotřebiče udává veličina účinnost η (éta) η – nemá jednotku, P – výkon [W], P 0 – příkon [W] Účinnost spotřebiče je dána podílem příkonu a výkonu. Platí, že P < P 0, pak η < 1 (<100%) Účinnost elektrického proudu dále

8 Další jednotka práce: [W. s] větší jednotky: Wh, kWh 1Wh = 3600 Ws 1kWh = 3,6. 10 6 Ws V těchto jednotkách se udává elektrická energie, kterou elektrický spotřebič odebral a přeměnil v jinou energii. Tato energie se měří v elektroměrem. Účinnost elektrického proudu zpět na obsahdalší kapitola

9 V tepelných spotřebičích se přeměňuje elektrická energie ve vnitřní energií vodičů. Vodič se zahřívá. Toto teplo lze určit jako práci elektrického proudu, neboť vzniká z odebrané elektrické energie. QJ - Joulovo teplo, podle objevitele S využitím Ohmova zákona můžeme napsat další vztahy: nebo Teplo předané elektrickým spotřebičem další kapitolazpět na obsah Jednotka joule na Wikipedii

10 Příklad 1. Za jakou dobu uvede varná konvice o příkonu 1000W do varu 0,7l vody o počáteční teplotě 20°C? O výměně s okolím neuvažujte. Příklady řešení Obr.1

11 Řešení: P 0 = 1000W V = 0,7l t 0 = 20°C t = 100°C _______________ t = ? [s] Varná konvice uvede vodu do varu za 3,92 minuty. Příklady další příklad

12 Příklad 2. Určete teplo, které předá do okolí tepelný spotřebič o odporu 160Ω za 3 hodiny, prochází-li jím el. proud 1A. Příklady řešení Obr.2

13 Řešení: R = 160Ω t = 3h I = 1A _________ QJ = ? [J] Tepelný spotřebič předá teplo 1728J. Příklady další kapitolazpět na obsah

14 Opakování koneczpět na obsah Doplň definiční vztahy pro veličiny. el. práce el. výkon Joulovo teplo účinnost el. proudu el. příkon

15 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

16 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 SCHEKINOV, Alexey Victorovich. File:Electric kettle - Электрический чайник.JPG: Wikimedia Commons [online]. 12 June 2010 [cit. 2012-11-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Electric_kettle.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Electric_kettle.JPG Obr. 2 AQUILA2664. File:Carbon heater.jpg: Wikimedia Commons [online]. 25 March 2007 [cit. 2012-11-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Carbon_heater.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Carbon_heater.jpg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

17 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "PRÁCE A VÝKON EL. PROUDU 17. listopad 2012VY_32_INOVACE_170208_Prace _a_vykon_el._proudu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"

Podobné prezentace


Reklamy Google