Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÝ ODPOR 16. listopadu 2012VY_32_INOVACE_170207_Elektricky_odpor_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÝ ODPOR 16. listopadu 2012VY_32_INOVACE_170207_Elektricky_odpor_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÝ ODPOR 16. listopadu 2012VY_32_INOVACE_170207_Elektricky_odpor_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 1. Ohmův zákon 2. Odpor vodiče 3. Spojování rezistorů

3 Jmenujte tři základní elektrické veličiny a ke každé přiřaďte jednotku. Ohmův zákon dále odpověď elektrický proud [A] elektrické napětí [V] elektrický odpor [Ω]

4 Mezi elektrickým napětím vodiče a protékajícím elektrickým proudem platí vztah úměrnosti. Pokud zvětšujeme napětí v elektrickém obvodu za jinak stejných podmínek, pak se zvětšuje elektrický proud. Tuto závislost vyjadřuje Ohmův zákon neboli Ohmův zákon dále

5 Tento poznatek objevil v roce 1826 německý fyzik Georg Simon Ohm. Ohmův zákon lze vyjádřit i slovně: Proud, který prochází vodičem se stálým odporem, je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče. Ohmův zákon dále Georg Simon Ohm na wikipedii

6 Ohmův zákon lze vyjádřit i graficky: Tento graf se označuje také jako voltampérová charakteristika, které platí pro daný vodič při stále teplotě. Ohmův zákon další kapitola U [V] I [A] R zpět na obsah

7 Elektrický odpor vodiče závisí na délce, příčném průřezu a materiálu vodiče. ρ – měrný elektrický odpor (rezistivita) [Ω. m] l – délka vodiče [m] S – průřez – plocha [m2] Malý měrný odpor, mají dobré vodiče jako stříbro, měď nebo hliník. Naopak některé slitiny, které používáme pro topná tělesa nebo spirály vařičů, (konstantan) mají velký měrný odpor. Odpor vodiče dále Animace

8 Závislost elektrického odporu na teplotě. Elektrický odpor se mění se změnou teploty. Můžeme použít vztah: R 0 – odpor při teplotě O°C α – teplotní součinitel odporu [K -1 ] U kovů se elektrický odpor zvětšuje s rostoucí teplotou (α >0). U uhlíku se el. odpor s rostoucí teplotou zmenšuje (α<0). Velmi malou hodnotu α má slitina kovů konstantan, jejíž odpor se při zahřívání mění jen nepatrně. Odpor vodiče dále Odkaz na tabulky

9 Vodivost Převrácený poměr 1/R je označován jako vodivost (konduktance). G – vodivost [S] siemens Odpor vodiče další kapitolazpět na obsah

10 Elektrotechnická součástka s přesně definovaným odporem se nazývá rezistor. Pokud můžeme u této součástky plynule měnit odpor, označujeme ji za reostat. Součástka, která umožňuje odebírat ze zdroje jen část napětí, se označuje jako potenciometr. Spojování rezistorů dále Obr. 1

11 Sériové zapojení rezistoru (za sebou) Charakteristika obvodu elektrický proud v obvodu tvoří jednu větev – proud je v celém obvodu stejný elektrické napětí se dělí podle odporů Spojování rezistorů dále R1R1 R3R3 R2R2 I

12 Celkový odpor rezistoru, který nahradí spojení rezistorů, je roven součtu jednotlivých odporů rezistorů. Celkové napětí se rozdělí v poměru: Spojování rezistorů dále Animace sériového zapojení

13 Paralelní zapojení rezistorů (vedle sebe) Charakteristika obvodu el. napěti je v celém obvodu stejné el. proud se větví Spojování rezistorů dále I 1 R 1 I 3 R 3 I 2 R 2 I

14 Převrácená hodnota odporu rezistoru, který nahrazuje zapojení rezistorů, je rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých rezistorů. Celkový proud se rozdělí v poměru: Spojování rezistorů konec Animace paralelního zapojení zpět na obsah

15 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

16 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 GROBE, Hannes. File:Rheostat hg.jpg: Wikimedia Commons [online]. 25 August 2008 [cit. 2012-11-16]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Rheostat_hg.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Rheostat_hg.jpg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

17 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÝ ODPOR 16. listopadu 2012VY_32_INOVACE_170207_Elektricky_odpor_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava."

Podobné prezentace


Reklamy Google