Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrické pole a elektrický náboj 2. část. Elektrické vodiče jsou látky, které obsahují velký počet částic s nábojem, které se v nich mohou volně pohybo-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrické pole a elektrický náboj 2. část. Elektrické vodiče jsou látky, které obsahují velký počet částic s nábojem, které se v nich mohou volně pohybo-"— Transkript prezentace:

1 Elektrické pole a elektrický náboj 2. část

2 Elektrické vodiče jsou látky, které obsahují velký počet částic s nábojem, které se v nich mohou volně pohybo- vat. Tyto volné částice s nábojem jsou: - v kovových vodičích volné elektrony, - v kapalinových vodičích kladné a záporné ionty, - ve vodivých plynech elektrony a oba druhy iontů. Vodič a izolant v elektrickém poli Izolanty neboli dielektrika mají téměř všechny nabité částice vázané, nemohou se v látce volně pohybovat.

3 Vodič v elektrickém poli Elektrické pole způsobí přesun volných elektronů proti směru vektoru intenzity E. Protilehlé části povrchu se nabijí opačnými náboji stejné velikosti – indukované náboje. + - Jev se nazývá elektrostatická indukce. - + Uvnitř vodiče pole indukovaných nábojů zruší původní elektrické pole.

4 Kovový prstenec mezi deskami kondenzátoru + -

5 Siločáry končí a začínají na vnějším povrchu prstence. Uvnitř prstence není elektrické pole. + - Kovový prstenec mezi deskami kondenzátoru

6 Využití elektrostatické indukce: - elektrování kovových vodičů, - ochrana zařízení před vlivem elektrického pole: kabely sdělovací techniky jsou v kovových obalech,

7 Využití elektrostatické indukce: - elektrování kovových vodičů, - ochrana zařízení před vlivem elektrického pole: kabely sdělovací techniky jsou v kovových obalech, sklady s výbušnými nebo hořlavými látkami jsou před účinky blesku chráněny hustou drátěnou síťkou. Faradayova klec

8 Izolant v elektrickém poli + -

9 Atomy nebo molekuly v izolantu se deformují – stávají se elektrickými dipóly. Náboje uvnitř izolantu se navzájem kompenzují, na povrchu tenká vrstva nábojů – vázané náboje. + - Jev se nazývá atomová polarizace dielektrika. Izolant v elektrickém poli

10 Intenzita výsledního pole je vždy menší než intenzita pole, které polarizaci vyvolalo. Relativní permitivita  r udává, kolikrát je intenzita elektrického pole v izolantu (dielektriku) menší než za jinak stejných podmínek ve vakuu. Podíl velikosti intenzit nazýváme relativní permitivita.  r - je látková konstanta pro dielektrika

11 Rozložení náboje Na nepravidelném tělese E malá v dutinách, velká E na hranách, na hrotech. „Elektrický vítr“ – ionty se souhlasným nábojem jako hrot jsou odpuzovány, okolní vzduch se ionizuje „Elektrické sršení“ – ionty opačně nabité se pohybují k hraně, neutralizují jeho náboj, ztráty ve vedení Náboj přivedený na izolované vodivé těleso se rozloží na vnějším povrchu tělesa. V okolí kulového tělesa je radiální pole - jako kdyby náboj soustředěn jejím středu, uvnitř koule E = 0.

12 Kapacita vodiče C je definována podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho napětí U vzhledem k Zemi. Vodič má kapacitu 1 F, jestliže se nábojem 1 C nabije na potenciál 1 V. Kapacita vodiče C voltmetr Michael Faraday (1791-1867) anglický fyzik

13 Plošná hustota náboje Kulová plocha: Nekonečná rovina s rovnoměrně nabitým nábojem: Mezi opačně nabitými deskami: Mimo desky: E =0

14 Kapacita kulového vodiče Závisí na tvaru vodiče a na prostředí, v němž je vodič.  0 = 8,854.10 -12 C 2.N -1.m -2

15 Deskový kondenzátor + - - dvě rovnoběžné navzájem izolované desky - elektrické pole soustředěno mezi deskami Q Q

16 Práce při nabíjení kondenzátoru Práce při nabíjení nábojem Q na napětí U je graficky znázorněna obsahem vyšrafovaného trojúhelníku. + -

17 Energie elektrického pole nabitého kondenzátoru Celková práce při nabíjení kondenzátoru určuje energii elektrického pole nabitého kondenzátoru. + -

18 Druhy kondenzátorů: - svitkový, - keramický, - elektrolytický, - otočný s měnitelnou kapacitou.

19 Spojení kondenzátorů: 1. paralelní (vedle sebe) 2. sériové (za sebou). paralelně spojené kondenzátory sériově spojené kondenzátory

20 Paralelní spojení kondenzátorů Vzniká kondenzátor s větší účinnou plochou desek. Výsledná kapacita paralelně spojených kondenzátorů je dána součtem kapacit kondenzátorů.

21 Sériové spojení kondenzátorů Na deskách sériově spojených kondenzátorů je stejný elektrický náboj Q. Převrácená hodnota výsledné kapacity je rovna součtu převrácených hodnot kapacit obou kondenzátorů.


Stáhnout ppt "Elektrické pole a elektrický náboj 2. část. Elektrické vodiče jsou látky, které obsahují velký počet částic s nábojem, které se v nich mohou volně pohybo-"

Podobné prezentace


Reklamy Google