Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Page 1 Vzájemné silové působení těles Fyzika 6.ročník ZŠ Creation IP&RK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Page 1 Vzájemné silové působení těles Fyzika 6.ročník ZŠ Creation IP&RK."— Transkript prezentace:

1 Page 1 Vzájemné silové působení těles Fyzika 6.ročník ZŠ Creation IP&RK

2 Page 2 Vzájemné silové působení těles, síla Pojem síla se používá k podrobnějšímu popisu vzájemného působení těles. Působení těles je vždy vzájemné. Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí současně i druhé těleso silou na první těleso.

3 Page 3 Vzájemným silovým působením se může změnit Tvar tělesa Pohyb těles (uvést z klidu do pohybu, zrychlit či zpomalit, zastavit nebo změnit směr) Tělesa na sebe mohou působit Při dotyku „na dálku“ – magnetickou, elektrickou či gravitační silou

4 Page 4 Gravitační síla, gravitační pole Okolo Země je gravitační pole, v něm na každé těleso působí svisle dolů gravitační síla. Čím větší je hmotnost tělesa, tím větší gravitační síla na něj působí. S rostoucí vzdáleností od středu Země se gravitační síla zmenšuje. Svislý směr určujeme olovnicí.

5 Page 5 Gravitační silou se vzájemně přitahují každé dvě tělesa. Velikost gravitační síly závisí na jejich hmotnostech, proto pozorujeme účinky gravitačních sil těles o velkých hmotnostech - např. Měsíc, planet, Země. Sir Isaac Newton (1643-1727)

6 Page 6 Měření síly Sílu měříme pružinovým siloměrem. Prodloužení pružiny je tolikrát větší, kolikrát větší silou je pružina napínána. Sílu značíme písmenem F a její jednotkou je 1 N (Newton). Jeden Newton je přibližně roven síle, kterou je k Zemi přitahováno těleso o hmotnosti 100 g.

7 Page 7 Pro větší síly používáme větší jednotky: 1 kilonewton = 1 kN 1 meganewton = 1 MN Platí: 1 kN = 1 000 N 1 MN = 1 000 kN = 1 000 000 N Pro bližší popis síly používáme „dolní index“ - F G

8 Page 8 Složení látek Všechny látky jsou složeny z nepatrných částic, které se neustále neuspořádaně pohybují. O tomto pohybu nepřímo svědčí Brownův pohyb (trhavý pohyb pylových zrnek v kapce vody ) Difuze Samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky ( probíhá rychleji při vyšší teplotě ) Lze pozorovat u látek kapalných i plynných. U pevných jde o dlouhodobý proces. Díky difuzi částic cítím špenát!!!

9 Page 9 Videa: Brownův pohyb – kouř a pyl http://www.youtube.com/watch?v=UDj7BXA1CHU&feature=related Model Brownova pohybu http://www.youtube.com/watch?v=anlVe_7W3TO&feature=related Brownův pohyb – částice ve vodě http://www.youtube.com/watch?v=cDcprogWiQEY&feature=related

10 Page 10 Částicová stavba látek Pevné látky KrystalickéAmorfní Částice jsou pravidelně uspořádány (tvoří krystaly). Jsou velmi blízko u sebe a působí na sebe velkými silami (nemohou se vzdálit). Kmitají kolem pevných poloh. Například sůl, led, diamant. Beztvaré. Částice jsou blízko u sebe, ale nejsou pravidelně uspořádány. Například parafín, sklo, asfalt. Pevné látky díky silovému působení částic obtížně mění svůj tvar.

11 Page 11 Částicová stavba látek Kapaliny Částice jsou nepravidelně uspořádány. Jsou velmi blízko u sebe (prakticky nestlačitelné). Mohou se vzájemně snadněji přemísťovat. Proto jsou kapaliny tekuté, dělitelné, snadno mění svůj tvar a v klidu vytvářejí v gravitačním poli Země vodorovnou hladinu.

12 Page 12 Částicová stavba látek Plyny Částice se pohybují zcela volně a neuspořádaně, přitažlivé síly jsou nepatrné. Proto jsou rozpínavé a stlačitelné.

13 Page 13 Vzájemné silové působení částic Částice látek na sebe působí přitažlivými silami. Přitažlivé síly působí jen tehdy, jsou-li částice velice blízko. Přitahují se nejen částice téže látky, ale i částice různých látek. (např. křída na tabuli, rtěnka na rty, tuha na papír, …)

14 Page 14 Atomy a molekuly Atom (z řeckého slova atomos = nedělitelný) je velmi malá částice, která se skládá z ještě menších částic – elektronů, protonů a neutronů. Molekula se skládá ze dvou nebo více atomů. Všechny látky jsou složeny z atomů a molekul. Model molekuly vody Model atomu

15 Page 15 Prvky jsou látky, které jsou složeny z atomů jednoho druhu. Sloučeniny jsou látky složené ze stejných molekul, Molekuly sloučenin jsou tvořeny dvěma nebo více různými atomy. Atomy a molekuly Modely molekuly DNA

16 Page 16 A to je dnes vše …


Stáhnout ppt "Page 1 Vzájemné silové působení těles Fyzika 6.ročník ZŠ Creation IP&RK."

Podobné prezentace


Reklamy Google