Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPAKOVÁNÍ 6.ROČNÍKU -fyzika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPAKOVÁNÍ 6.ROČNÍKU -fyzika"— Transkript prezentace:

1 OPAKOVÁNÍ 6.ROČNÍKU -fyzika
VY_32_INOVACE_F1-09 OPAKOVÁNÍ 6.ROČNÍKU -fyzika AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš VYTVOŘENO: červen 2012 STRUČNÁ ANOTACE: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6.ROČNÍKU Z FYZIKY, FRONTÁLNÍ FORMOU POMOCÍ PREZENTACE, KDE SE STŘÍDAJÍ SNÍMKY SE ZADÁNÍ A ŘEŠENÍM Časová náročnost: cca 40 minut Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 1.Látky dělíme na pevniny, kapaliny, plyny pevné, kapalné, plynné
pevné, tekuté, plynné

3 1.Látky dělíme na pevniny, kapaliny, plyny pevné, kapalné, plynné
pevné, tekuté, plynné

4 2. Rozdíl mezi látkou a tělesem je:
látky jsou z různých těles tělesa jsou jen krychle a kvádr tělesa mají na rozdíl od látek daný tvar

5 2. Rozdíl mezi látkou a tělesem je:
látky jsou z různých těles tělesa jsou jen krychle a kvádr tělesa mají na rozdíl od látek daný tvar

6 3. Urči plynné látky voda v láhvi, propan-butan, dusík, kyslík v bombě
voda v láhvi, oxid uhličitý, vodní pára, vzduch v nafukovacím balóně propan-butan, dusík, oxid uhličitý, vodní pára

7 3. Urči plynné látky voda v láhvi, propan-butan, dusík, kyslík v bombě
voda v láhvi, oxid uhličitý, vodní pára, vzduch v nafukovacím balóně propan-butan, dusík, oxid uhličitý, vodní pára

8 4. Urči pevná tělesa strom, obraz, stůl, auto
strom, umělá hmota, voda v akváriu, obraz umělá hmota, voda v akváriu, kámen, stůl

9 4. Urči pevná tělesa strom, obraz, stůl, auto
strom, umělá hmota, voda v akváriu, obraz umělá hmota, voda v akváriu, kámen, stůl

10 5. Atom je složen ze dvou či více molekul
základní stavební částice látky z latinského slova - dělitelný

11 5. Atom je složen ze dvou či více molekul
základní stavební částice látky z latinského slova - dělitelný

12 6. Molekula se skládá ze dvou či více látek dvou či více atomů
dvou či více těles

13 6. Molekula se skládá ze dvou či více látek dvou či více atomů
dvou či více těles

14 7. Brownův pohyb je neustálý neuspořádaný pohyb těles
vzájemné působení těles neustálý neuspořádaný pohyb částic

15 7. Brownův pohyb je neustálý neuspořádaný pohyb těles
vzájemné působení těles neustálý neuspořádaný pohyb částic

16 8. Difuze je pronikání částic jedné látky mezi částice jiné látky
pronikání látek jedné částice mezi jiné látky pronikání látek jedné látky mezi látky jiné látky

17 8. Difuze je pronikání částic jedné látky mezi částice jiné látky
pronikání látek jedné částice mezi jiné látky pronikání látek jedné látky mezi látky jiné látky

18 9. Krystalické látky mají pravidelné uspořádání částic
mají nepravidelné uspořádání částic nemají pravidelné uspořádání částic

19 9. Krystalické látky mají pravidelné uspořádání částic
mají nepravidelné uspořádání částic nemají pravidelné uspořádání částic

20 10. Amorfní látky mají pravidelné uspořádání částic
mají pravidelné uspořádání těles nemají pravidelné uspořádání částic

21 10. Amorfní látky mají pravidelné uspořádání částic
mají pravidelné uspořádání těles nemají pravidelné uspořádání částic

22 11. Kapaliny jsou stlačitelné, molekuly má těsně vedle sebe
jsou nestlačitelné, molekuly těsně vedle sebe nejsou stlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost

23 11. Kapaliny jsou stlačitelné, molekuly má těsně vedle sebe
jsou nestlačitelné, molekuly těsně vedle sebe nejsou stlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost

24 12. Plyny jsou stlačitelné, molekuly má těsně vedle sebe
jsou nestlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost jsou stlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost

25 12. Plyny jsou stlačitelné, molekuly má těsně vedle sebe
jsou nestlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost jsou stlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost

26 13. Atom se skládá z atomového jádra a elektronové slupky
atomového jádra a elektronového obalu atomové pecky a elektronového obalu

27 13. Atom se skládá z atomového jádra a elektronové slupky
atomového jádra a elektronového obalu atomové pecky a elektronového obalu

28 14. Protony mají kladný náboj neutrální náboj záporný náboj

29 14. Protony mají kladný náboj neutrální náboj záporný náboj

30 15. Částice s různým nábojem se
Přetahují Přitahují Protahují

31 15. Částice s různým nábojem se
Přetahují Přitahují Protahují

32 16. Neutrální atom má stejný počet protonů a neutronů
stejný počet neutronů a elektronů stejný počet protonů a elektronů

33 16. Neutrální atom má stejný počet protonů a neutronů
stejný počet neutronů a elektronů stejný počet protonů a elektronů

34 17. Kladný iont vznikne přidáním protonů v atomovém obalu
odebráním elektronů z atomového obalu odebráním elektronů z atomového jádra

35 17. Kladný iont vznikne přidáním protonů v atomovém obalu
odebráním elektronů z atomového obalu odebráním elektronů z atomového jádra

36 18. Atomové jádro se skládá
z elektronů a protonů z neutronů a protonů z elektronů a neutronů

37 18. Atomové jádro se skládá
z elektronů a protonů z neutronů a protonů z elektronů a neutronů

38 19. Kladně a záporně nabitá částice se
Odpuzují Nepůsobí na sebe Přitahují

39 19. Kladně a záporně nabitá částice se
Odpuzují Nepůsobí na sebe Přitahují

40 20. V elektronovém obalu jsou
Protony Neutrony Elektrony

41 20. V elektronovém obalu jsou
Protony Neutrony Elektrony

42 21. Přírodní nerost, obsahující železo s magnetickými vlastnostmi, se jmenuje
Nerostovec Železovec Magnetovec

43 21. Přírodní nerost, obsahující železo s magnetickými vlastnostmi, se jmenuje
Nerostovec Železovec Magnetovec

44 22. Magnetka je přítelkyně od magnetu
z ocel. plechu otáčivého kolem svislé osy z ocel. plechu otáčivého kolem vodorovné osy

45 22. Magnetka je přítelkyně od magnetu
z ocel. plechu otáčivého kolem svislé osy z ocel. plechu otáčivého kolem vodorovné osy

46 23. Tyčový magnet má severní pól, jižní pól a tečné pásmo
severní pól, jižní pól a netečný pól severní pól, jižní pól a netečné pásmo

47 23. Tyčový magnet má severní pól, jižní pól a tečné pásmo
severní pól, jižní pól a netečný pól severní pól, jižní pól a netečné pásmo

48 24. Souhlasné póly magnetu
se odpuzují se přitahují jsou neutrální

49 24. Souhlasné póly magnetu
se odpuzují se přitahují jsou neutrální

50 25. Síla, kterou na sebe magnety póly magnetu, se nazývá
Pólová Magnetová Magnetická

51 25. Síla, kterou na sebe magnety póly magnetu, se nazývá
Pólová Magnetová Magnetická

52 26. Jev, při kterém se látka zmagnetuje, se nazývá
Indukce Magnetizace Polarizace

53 26. Jev, při kterém se látka zmagnetuje, se nazývá
Indukce Magnetizace Polarizace

54 27. Z magneticky měkké oceli vznikne
dočasný magnet trvalý magnet přechodový magnet

55 27. Z magneticky měkké oceli vznikne
dočasný magnet trvalý magnet přechodový magnet

56 28. Látka, která po oddálení magnetu zůstane magnetem, se nazývá
tvrdý magnet trvalý magnet ocelový magnet

57 28. Látka, která po oddálení magnetu zůstane magnetem, se nazývá
tvrdý magnet trvalý magnet ocelový magnet

58 29. Indukční čáry jsou myšlené čáry, znázorňující
magnetické působení silového pole silové působení magnetického pole magnetické působení magnetického pole

59 29. Indukční čáry jsou myšlené čáry, znázorňující
magnetické působení silového pole silové působení magnetického pole magnetické působení magnetického pole

60 30. Vlastnosti můžeme pouze
Měřit Porovnávat Ochutnávat

61 30. Vlastnosti můžeme pouze
Měřit Porovnávat Ochutnávat

62 31. Fyzikální veličiny lze na rozdíl od vlastnosti i
měřit porovnávat ochutnávat

63 31. Fyzikální veličiny lze na rozdíl od vlastnosti i
měřit porovnávat ochutnávat

64 32. Vyber vlastnosti vůně, teplota, krása vůně, chuť, objem
vůně, chuť, krása

65 32. Vyber vlastnosti vůně, teplota, krása vůně, chuť, objem
vůně, chuť, krása

66 33. Co musí mít fyzikální veličina?
název, značku, jednotku délku, tvar, objem chuť, vůni, měkkost

67 33. Co musí mít fyzikální veličina?
název, značku, jednotku délku, tvar, objem chuť, vůni, měkkost

68 34. Aritmetický průměr vypočteme tak, že:
vydělíme dané hodnoty a sečteme jejich počtem sečteme dané hodnoty a vydělíme jejich počtem sečteme dané hodnoty a vydělíme jejich součtem

69 34. Aritmetický průměr vypočteme tak, že:
vydělíme dané hodnoty a sečteme jejich počtem sečteme dané hodnoty a vydělíme jejich počtem sečteme dané hodnoty a vydělíme jejich součtem

70 35. Vyber, kde jsou jednotky seřazeny od nejmenší po největší
km, m, dm, cm, mm mm, dm, cm, m, km mm, cm, dm, m, km

71 35. Vyber, kde jsou jednotky seřazeny od nejmenší po největší
km, m, dm, cm, mm mm, dm, cm, m, km mm, cm, dm, m, km

72 36. Vyber, kde jsou jednotky seřazeny od největší po nejmenší
hl, l, cl, dcl, ml ml, cl, dcl, l, hl hl, l, dcl, cl, ml

73 36. Vyber, kde jsou jednotky seřazeny od největší po nejmenší
hl, l, cl, dcl, ml ml, cl, dcl, l, hl hl, l, dcl, cl, ml

74 37. Kde je uveden správný vztah mezi krychlovými a litrovými jednotkami?
1 cm3 = 1 l 1 dm3 = 1 l 1 dm3 = 1 ml

75 37. Kde je uveden správný vztah mezi krychlovými a litrovými jednotkami?
1 cm3 = 1 l 1 dm3 = 1 l 1 dm3 = 1 ml

76 38. Vyber jednotky hmotnosti
kg, t, q t, m, kg kg, q, h

77 38. Vyber jednotky hmotnosti
kg, t, q t, m, kg kg, q, h

78 39. Jedna hodina má 3600 sekund 60 sekund 3600 minut

79 39. Jedna hodina má 3600 sekund 60 sekund 3600 minut

80 40. Prvek se skládá z různých atomů. nic takového neexistuje
ze stejných atomů

81 40. Prvek se skládá z různých atomů. nic takového neexistuje
ze stejných atomů


Stáhnout ppt "OPAKOVÁNÍ 6.ROČNÍKU -fyzika"

Podobné prezentace


Reklamy Google